Post entry

50 ggr insatsen…REPRIS ?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

När Anders Lönner, år 1999, blev VD för Medastartades en närmast unik framgångssaga. Börsuppgången lät heller inte vänta på sig. Aktieägarna femtio-faldigade sina insatser inom loppet av bara en handfull år. Nu byter han ut VD posten i Meda mot styrelseklubban i Karo Bio. Anders Lönner-show startar 8:e Maj. Lönner tankar aktier. Vad har han på gång?

Han anses vara en av de skickligaste och mest respekterade i svensk biotech/läkemedels-industri. Dagens Industri har utnämnt honom till årtiondets VD. Det är lätt att förstå. Men Anders Lönner är inte nöjd. Det finns mer att uträtta. Att skriva enastående avtal är en av hans paradgrenar.

Närmast för Karo Bio torde vara ett avtal inom MS. Idag finns bara läkemedel som dämpar inflammationen vid MS. Inget reparerar det skadade myelinet runt nerverna. Inget kan bota MS idag. Ett paradigmskifte och "Real Good Data" är kommentarerna från de branschinsatta som tagit del av studieresultaten som visar på unik reparation av Myelinet.

Enbart ett MS avtal skulle kunna bli ett av de största avtalen i svensk biotechhistoria. Det blir svårsmält när man vet att Er-Beta Cancer kan vara värt lika mycket. Då har vi heller inte räknat in möjligheterna inom GR-projektet mot inflammation som bl.a av redeyes analytiker Klas Palin pekats ut hålla "Nobelpris-karaktär". Karo Bio möts med respekt i ute i forskarvärlden och bland Big Pharma. Nu är det Karo Bio som jagas

Av flera övriga projekt kan det vara värt att lyfta fram fibrosprojektet. Karo Bio tecknade i höstas ett samarbetsavtal med en tysk forskargrupp som upptäkt att en specifik nucleär receptor spelar nyckelrollen i fibrotiska sjukdomar. Sannolikt förbereds nu Fas-1 studier. Det amerikanska biotechbolaget Intermune steg i februari med motsvarande 12 Mdr i börsvärde på positiva fas III-data i ett Fibrosprojekt. Då var det även värt en del före det. När får vi veta mer om hur det går för Karo Bio?

En kvalificerad gissning är att Anders Lönner just i denna stund planerar något stort för Karo Bio.

Det lär bli LÖNnerSAMT

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?