Post entry

KaroBio minskar risken

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Omstruktureringen är i full fart och förvärvet av Apropharma (http://karobio.se/investormedia/pressreleaser/pressrelease?pid=1044095) bekräftar just detta… Som aktieägare känns det skönt att få strategiändringen bekräftad genom handling. För det är precis på detta sätt jag tycker Apropharma förvärvet skall ses, det ekonomiska värdet av rörelsevinst på ca: 12 mkr/år är underordnat den strukturella vinst detta ger Karo Bio. Det stora värdet av förvärvet finns enligt mig i den uppbyggda strukturen/organisationen. Apropharma ger Karo Bio möjlighet att snabbt nå den Nordiska marknaden och därmed få tillgång till kassaflöde och en ”testmarknad” för fortsatt utrullning av nya läkemedel.

Sammanfattning:

Min syn på värdet är oförändrat men jag anser att risken är lägre idag och att den sjunker för varje steg företaget tar i rätt riktning. Jag uppskattar värdet på KaroBio till 100-240(5-12) kr/aktie baserat på kända fakta. Det är samma värde som vid tidigare analys

(http://www.redeye.se/aktiebloggen/karo-bio/varfor-ska-man-investera-i-karo-bio) gjord av mig o kollega

men samtliga händelser därefter har bara bekräftat företagets omvandling och därmed minskat risken i aktien.

Den utveckling som styrelsen tidigare har talat om sker nu framför våra ögon i en rasande takt och KaroBio är tydliga med att omstruktureringen skall ha kommit mycket långt innan årsskiftet.Min tidigare uppskattning på ett aktuellt nuvärde 100-240 kr kvarstår trots genomförd nyemission.

Jag tror fortsatt på en strukturaffär där projekten byts/säljs för att sedan investeras i läkemedel som är på marknaden alternativt väldigt nära introduktion. Att sedan möjligheten finns att köpa bolag/produkter för egna aktier är en extra krydda då den kryddan växer med pågående utveckling för aktien. KaroBio är på väg att göra en ”Meda” i raketfart och historiken visar att Anders Lönner är kreativ och kompetent på att göra rätt strategiska och affärsmässiga förvärv. Att aktiekursen just nu indikerar på ett bolagsvärde på ca: 2,5-3 mdr ser jag inget problem med då enbart projekten rimligtvis bör ha en värdering i närheten av detta belopp. När kassaflödet börjar komma in skapas dessutom en finansiell möjlighet att ta lån för KaroBio och den hävstången har jag ännu inte tagit hänsyn till.

Viktiga punkter

• Nuvarande värdering av Karo Bio härrör till pågående forskningsprojekt och de förväntningar som finns på bolaget avseende ändrad inriktning och Anders Lönners kapacitet.

• Att pågående forskningsprojekt värderas till 2,5-3 mdr uppfattar jag som ”rimligt” samt att möjligheten att överträffa dagens förväntningar är goda. (referenser: Ror Gamma avtalet möjligt 200MUSD + Royalty, MS, och ER Beta cancer.

• Om vi använder det senaste förvärvet som referens så får vi en prisbild på ca: 8 ggr rörelsevinsten vilket i sig är ganska högt då det största värdet låg i organisationen/strukturen. Kan användas för att värdera eventuella transaktioner som sker med Läkemedel som betalning. Företagets strategi blir tydligare och att Anders Lönner fortsätter på den inslagna vägen känns nu bekräftat på fler sätt än tidigare.

• Ett scenario som gjorts möjligt efter FE och den omvända spliten är att göra förvärv med egna aktier som har haft en positiv utveckling och med det fått en högre trovärdighet i marknaden. Att KaroBio och Anders Lönner har börjat uppmärksammats i affärspressen hjälper till.

• Bolaget har aviserat att samtliga projekt skall vara avyttrade eller utlicensierade vid årsskiftet 15/16 vilket hjälper bolaget att fokusera på ”Pharma” verksamheten och lägga alla resurser på det.

• Vid positivt kassaflöde ges stora möjligheter att göra substantiella förvärv med egna aktier och lån som betalningsmedel vilket tidigare ej varit möjligt.

P.S. Jag har egna aktier i bolaget. D.S.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?