Post entry

Flaggformation i Karo Bio

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Veckocharten i Karo Bio-aktien formerar sedan årsskiftet en mycket kraftig flaggformation som, när den bryts uppåt, indikerar en fortsatt rörelse mot intervallet 2,50-3 kr. Karo Bio saknar inte direkt triggers i nuläget och med en stridskassa på över 230 Mkr skall det bli mycket intressant att se vilken av alla möjligheter som först realiseras. Vi som är långsiktiga har Lönners trollkonster i Meda på näthinnan. Stenas initiala satsning på ca 20 Mkr tangerade nyligen ett värde på motsvarande ca 10 Mdr. En häpnadsväckande utveckling.

Karo Bio har starka unika data i sina interna er beta projekt mot ms och cancer. I emissionsprospektet står att projekten likt RoRgamma uppfyller alla kriterier som krävs för att kunna ingå licensavtal. MS och Cancer befinner sig dessutom på gränsen till klinik, med revolutionerande starka data i ryggen vilket inte RoRgamma hade när avtalet med Pfizer undertecknades. Projektet befann sig i mycket tidig Discoveryfas med relativt oprövade molekyler, men är idag högt prioriterat hos Pfizer och på gränsen till klinik med över 200 musd i milestone plus royalty på försäljning till Karo Bio om det går i mål. Denna royalty kan i förlängningen leda till mycket stora intäkter för KB. RoRgamma avtalet var ett av de finaste avtalen i svensk biotechhistoria. Om Swift minns rätt är Medivirs licensavtal med Jansen för Olysio det största. RoRgamma avancerar framåt och Pfizers sägs vara mycket nöjda. Milestone väntas i närtid.

Flera Karo Bio entusiaster inkl undertecknad tror att ett potentiellt MS-avtal har chansen att bli ett av de största någonsin för ett svenskt biotechbolag. I prospektet står att både MS och Cancer ska licensieras ut i år, en tydlig signal om att oddsen är goda. Det står inte kan komma att utlicensieras utan det står skall utlicensieras. Men främsta orsaken är sannolikt attraktionskraften i den revolutionerande och robusta datan som både KB3944 inom MS och KB9520 inom Cancer uppvisat i sen preklinisk fas. Nyligen gjorda omvärldsaffärer ger signaler om stora potentiella värden i samtliga Karos projekt.

När det gäller Karo Pharma har redan gjorda förvärv och Lönner plus hela teamet bakom, skapat bästa möjliga förutsättningar för att göra en liknande resa som Lönner gjorde i Meda. Nu har dessutom Karo två starka ben att stå på vilket skapar ännu bättre förutsättningar. Intressant att Lönner har sålt cirka 2,4 miljoner aktier i år i Meda och 2 miljoner i höstas. Det vore extra kul om Lönner istället fortsätter att öka sitt ägande i Karo Bio. Något han redan indikerat bl.a. genom garantin för FE. De 10 miljoner köpoptioner som införskaffats från PA Johansson och G.Wessman i styrelsen 7 miljoner, plus 3 miljoner från okända aktieägare har en löptid till någon gång 2017. Till dess har Lönner signalerat att Karo Bio ska bli ett lönsamt läkemedelsbolag. Ingen dålig målsättning men fullt realistiskt med tanke på förutsättningarna.

För 20 Mkr håvade man in Tango Nasal. En förkylningsprodukt med internationella möjligheter där intressenter för marknader utanför Norden redan hört av sig. Lansering planerad nästa år. Frågan man ställer sig är... vad kan Lönner & Teamet åstadkomma med en stridskassa på 230 Mkr.

"Det finns i Sverige ett stort antal intressanta utvecklingsprojekt där Karo Bio med sitt internationella nätverk och erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt kan skapa mervärde." citat Anders Lönner och Maria Sjöberg.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?