Post entry

Årets stora möjlighet 

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Enligt styrelseordförande Anders Lönner blir år 2016 ett mycket viktigt år. För första gången sedan bolaget grundades pekar framtida delårsrapporter mot ett succesivt mycket lönsamt bolag. Transformeringen sker samtidigt som bolagets pipeline och triggerlista svällt till nivåer som aldrig tidigare skådats. Under de senaste fyra åren har Karo, vid fyra tillfällen, stigit omkring 200 procent. Kraften kan därför bli stor när spekulanter och värdeinvesterare nu står sida vid sida.

I ett Internationellt perspektiv har läkemedels- och biotechbolag sedan i höstas genomlidit sin djupaste och längsta ”bear-market” sedan finanskrisen. Något som givetvis även påverkat ett litet bolag som Karo Pharma. Politiska uttalanden av Hillary Clinton tillsammans med offentliggörandet av information om pressade priser från kanadensiska läkemedelsföretaget Valeant har sannerligen satt sina spår. Dock verkar trenden nu vända, bland annat tack vare en utebliven fusion av Pfizer och Allergan. Två av världens största läkemedelsbolag är nu redo att flexa sina finansiella muskler och hela marknaden sitter spända i väntan på besked kring eventuella uppköp och samarbeten. Exempelvis tecknade Allergan ett 27 Mdr-avtal med det prekliniska forskningsbolaget Heptares Therapeutics, inom japanska Sosei group, för sin Alzheimerforskning bara några timmar efter att fusionen officiellt ställts in. Vi ser även att aktiekurser åter börjar trenda åt rätt håll. Astra Zeneca och Saniona är två exempel på förlöpare.

Karo Pharmas kommande delårsrapporter och bokslut bör, tvärtemot historiken, bli något att minnas. Anders Lönners mästerverk Meda såldes nyligen till Mylan. Huvudingrediensen i det imponerande företagsbygget var intelligenta produkt- och bolagsförvärv, vilka tillsammans i en Lönnersk integrationscocktail, förbättrade lönsamheten på ett sätt som fick alla lyssnare och läsare av delårsrapporter och bokslut, att sätta morgonkaffet i halsen. Om Lönners integrationscocktail fortfarande fungerar är det sannolikt ingen omöjlighet att förra årets produkt och bolagsförvärv, inom en snar framtid kommer generera betydande och accelererande vinster.

Aktuella forskningsresultat kring Er-Beta talar starkt till Karo Pharmas fördel. Se bifogade länkar. Resultaten ger styrka åt tidigare uttalanden från f.d VD Per Bengtson; att ledande forskare hyser största respekt för Karos Pharmas Er-Beta plattform. Under beskydd av Anders Lönner jobbar nu VD Maria Sjöberg för fullt med att få till stånd ett eller flera attraktiva avtal.

Det intressanta i detta sammanhang är att Karo Pharma själva talar om de stora värden för bolaget som finns i utvecklingsprojekten och att man hade hoppats ha ett avtal på plats inom er-beta, när bokslutsrapporten presenterades. Undertecknad tror att Karo Pharma kan förhandla kring båda er-beta projekten i ett paket och kring ett avtal i stället för två, alternativt en försäljning av hela er-beta plattformen? Sannolikt har denna förändring skett under resans gång och kan förklara förseningen?

Karo Pharma har nu etablerat ett fundament för att med lönsamhet avancera som ett potent Health Care-företag med en växande produktportfölj och en virtuell forsknings- och utvecklingsenhet. Produktportföljen består av produkter för apotek och sjukvården. Visionen är att bli ett ledande företag. Genom förvärv fortsätter Karo Pharma att utöka produktportföljen med fokus på att öka lönsamheten i bolaget. Bolaget verkar i dagsläget i Norden med export till ytterligare ett 10-tal länder.

Projektportföljen innehåller följande godbitar.

1. Rorgamma mot autoimmuna sjukdomar. Befintligt 1,7 Mdr avtal med pfizer som även innehåller betydande royalties på framtida läkemedelsförsäljning. Projektet löper på väl och s.k milestones kan vara nära.

2. Er-beta MS. Karo Bios MS projekt är ett helt nytt och revolutionerande sätt att behandla MS. Det handlar inte längre om att reducera symptom utan om att återskapa de skadade myelinet runt nervtrådarna. Inget läkemedel klarar detta idag. Totalmarknaden för MS-läkemedel bedöms år 2020 landa i häradet 20 Mdr USD. Er-beta MS är främst utvecklad mot MS men kan sannolikt även utvecklas mot både andra neurologiska sjukdomar och skador som Alzheimer, Parkinson, Ryggmärgsskador, Strokebehandling och Cancer.

3. Er-beta Cancer. Prekliniskt cancerprojekt med mycket robusta data som bl.a annat visar att cancerceller begår självmord även kallat apoptos. Flera nyutkomna studieresultat stärker projektet inom flertalet cancerdiagnoser. Ledande bröstcancerforskare säger idag att er-beta agonister är viktigare, än dagens standardbehandling med er-alfa antagonister, mot bröstcancer och framförallt TNBC. Nedanstående färska artikel pekar på just detta faktum och är intressant för KB9520, som ökar i värde hela tiden när forskningen stärks inom området. Att Big Pharma är villiga att öppna plånboken för cancerprojekt som passar deras verksamhet har vi under senare tid sett flera bevis på. Ett är Roche som år 2014 betalade Seragon hela 14 Mdr för deras östrogenprojekt.

4. De mer diskreta substanserna i forskningsportföljen. Kan det under året komma uppdateringar eller eventuella nyheter kring något av dessa. Ex GR mot inflammation har ju tidigare fått stämpeln Nobelpriskaraktär.

5. Tango Nasal. Den svenska upptäckten ingår sedan förra året i Karo Pharma. En förskylningsprodukt med stor internationell potential som inom kort väntas avsluta de förberedande arbete som krävs före lansering. Intressenter utanför Sverige och europa har redan visat intresse. Enbart i USA leder förkylningar till 75-100 miljoner läkarbesök per år och lågt räknat innebär det en samhällskostnad på 7,7 miljarder dollar årligen. Vad blir siffran i ett globalt perspektiv. Ett effektiv Tango Nasal har potential att bespara världen enorma summor.

Det är upplagt för ett högintressant år och det är svårt att hitta intressantare case som både kan erbjuda trygghet i form av stark kassa, annalkande lönsamhet i kombination med högexplosiva möjligheter.

Intressanta länkar

Meda från ett börsvärde på 100 Msek till en försäljning på 80 Mdr

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2578220.ece

Allergans 27 Mdr-avtal

http://www.pharmatimes.com/Article/16-04-10/Allergan_signs_3_3bn_deal_with_Heptares.aspx

Roche – Seragon 14 mdr avtal

http://www.reuters.com/article/us-roche-seragon-idUSKBN0F70CR20140702

Framgångar inom Er-beta

http://www.nature.com/articles/srep24263

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/13697137.2016.1164408

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076016300930

http://www.dl.begellhouse.com/journals/439f422d0783386a,76e427c679d59029,176da0ed21a1d1d1.html

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?