Post entry

ANOTO - Hur agera?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

I ett par bloggar för ett drygt halvår sedan uppmärksammade jag läsarna på att Anoto stod på tur för en mycket stor uppgång. Kursen var då 23 öre. Idag sju månader senare tangerade kursen 1,56 kr vilket är en uppgång på hela 570%. Min uppfattning är att vi nu börjar närma oss slutet på uppgången för denna våg. Det kan vara förnuftigt att börja plocka hem en del vinst och söka nya bolag som står på tur.

Anoto handelstoppades idag efter rykten om att HP skulle vara den stora OEM kund som förbereder lansering av produkter innehållande Anotos teknologi. Detta skrev jag redan om i december-februari. Mycket talar för att Anoto är på väg mot lönsamhet och aktien har fått en rättmätig och snabb uppgång.

I takt med att vi nu närmar oss ett avslöjande om vem samarbetspartnern är anser jag att det är läge att börja vikta ned i Anoto. Åtminstone för en tid. Drömmar om OEM är det som drivit kursen och när verkligheten sedan återvänder kan aktien få en paus. Jag säljer hälften och fortsätter minska om vi stiger än mer. För pengarna köper jag Karo Bio som jag tror står på tröskeln till flertalet kursdrivande nyheter vilket kommer medföra ett kraftigt avstamp för nya Karo Bio & Pharma

Under återstoden av andra halvåret finns väldig mycket att se fram emot. Anders Lönner, världsberömd från tiden i rekordbolaget Meda, har redan börjat sätta sin prägel på bolaget och man kan ana stor verksamhet bakom kulisserna. Kassan är påfylld med 230 Mkr samtidigt som ett gediget arbete med att skära kostnader resulterat i att rörelsekostnaderna nu är nere på ca 25 Mkr enligt Redeyes Peter Östling. Kurspressen av och efter nyemissionen bör snart vara över på samma sätt som gällde i Anoto vid 23-25 öre.

Anders Lönner, som garanterade hela 95% av FE, utökade i förra veckan sitt aktieinnehav med 10.000.000 aktier från den övertilldelningsoption som blev möjlig när företrädesemissionen övertecknades kraftigt. Se länk http://insynsok.fi.se/SearchPage.aspx?reporttype=0&culture=sv-SE&publdate=2015-07-10 Fler aktier till superentreprenören Lönner är ett bra och tydligt besked.

Triggerlistan för Karo Bio är tung. Nedan ett mindre axplock.

  • Avtal MS
  • Avtal Cancer
  • Avtal om nya egenägda produkter med stor internationell potential
  • Avtal nya samarbetsavtal rörande marknadsföring och försäljning av produkter
  • Avtal om företagsköp
  • Milestones från det allt hetare RorGamma med Pfizer
  • m.m

Min uppfattning är att Karo Bio står på tur för en liknande resa. Hur lång tid det kan ta återstår att se. Som alltid gäller riskspridning. Gå aldrig All In. Lycka Till med era affärer.

Ben

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?