Post entry

Karo Bio

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

På årsstämman var det klang och jubel kring nya produkten inom förkylningsbesvär. Karo Bio har redan kontaktats av intressenter. Entusiasmen var så stor från såväl Thomas Hedner som Jean Lycke att Lönner tvingades klippa av. Närvarande på stämman kunde ändå uppfatta lukten av ytterligare utveckling i den patenterade produkten Tango Nasal. Men exakt vad det kan innebära får vi snällt vänta på en tid. Jean Lycke registrerade f.ö sina första inköpta aktier i bolaget nu i veckan som gick. Grundaren Krister Tano / Tanomed får 20 Mkr och väljer att få hela summan i aktier. Det säger en del om det egna självförtroendet och förtroendet för Anders Lönner liksom Karo Bio.

Först några rader om förkylning. - (Med hälsning och tack till Cirrus)

Näsan rinner, halsen kliar och huvudet värker. Sjukdomen är skoningslös: 85 procent av befolkningen kommer någon gång under året att insjukna i en förkylning, vissa flera gånger om. I allmänhet är en harmlös åkomma för den drabbade men den är desto kostsammare för samhället.
Enligt uppskattningar kostar förkylningar Sverige miljardbelopp i förlorad produktivitet, sjukersättning och vårdkonsumtion varje år. Trots det finns inget vaccin i sikte och mediciner som verkligen lindrar lyser med sin frånvaro men symptomen går att behandla. Förkylning är den vanligaste infektionssjukdomen hos människor. I genomsnitt ådrar sig vuxna individer två till tre förkylningar per år. I genomsnitt ådrar sig barn sex till tolv förkylningar per år. Dessa infektioner har följt människan sedan urålders tider.

I USA leder förkylningar till 75-100 miljoner läkarbesök per år och lågt räknat innebär det en samhällskostnad på 7,7 miljarder dollar per år. Amerikaner spenderar 2,9 miljarder dollar på receptfria läkemedel och ytterligare 400 miljoner dollar på receptbelagda läkemedel förlindring av symptom. Totalt i världen omsätts förkylningsprodukter för 30 Mdr USD årligen.

I USA går 22 till 189 miljoner skoldagar förlorade årligen på grund av förkylningar. Som ett resultat av detta förlorade föräldrar 126 miljoner arbetsdagar för att stanna hemma för vård av sina barn. Om man till detta lägger de 150 miljoner arbetsdagar som går förlorade för anställda som lider av förkylningar, överskrider de totala ekonomiska följderna för förkylningsrelaterade arbetsförlust 20 miljarder dollar per år. Detta motsvarar i så fall 40% av all förlorad arbetstid i USA.

Illa nog i Sverige och USA! Men tänk vidare. Tänk Europa, tänk Indien och tänk Kina. Tanken svindlar.

Förvärvet kommer att ge Karo Bio tillgång till en ny produkt för att lindra och förebygga förkylningsförloppet genom att förstärka kroppens egna försvar att bekämpa förkylningsvirus. Den patenterade tekniken bygger på svensk forskning kopplat till Umeå universitet
och använder enzymet glukosoxidas i kombination med glukos för att effektivt motverka rhinovirusinfektioner så väl som andra virala och bakteriella patogener. Flera kliniska studier visar att tidig behandling förhindrar eller förkortar sjukdomsförloppet.

"Denna produkt har stor potential internationellt. Vi räknar med att en marknadsintroduktion kan ske inom 1-1,5 år" säger Anders Lönner styrelseordförande Karo Bio.

Intresserade kan läsa något om preparatets komponenter och process här:http://en.wikipedia.org/wiki/Glucose_oxidase
Och om underlag för kliniska studier här: https://www.clinicaltrials.gov/show/NCT01883440

Ovanstående möjlighet gäller således enbart en införskaffad produkt i nya Karo Pharma. Kostnad 20 Mkr i aktier. När man läser vad Lönner och VD Sjöberg säger nedan kan man fundera över potentialen i de 230 Mkr som nu är på väg att hämtas in.

"Det finns i Sverige ett stort antal intressanta utvecklingsprojekt där Karo Bio med sitt internationella nätverk och erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt kan skapa mervärde." citat Anders Lönner och Maria Sjöberg.

Sedan har vi förstås de många godbitarna i resten av bolaget. Men det får vi anledning att återkomma till.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?