Post entry

Karo Bio - SVT Aktuellt igår kväll

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Igår kväll, SVT Aktuellt 21-sändningen kl 07:20 ca, uppmärksammades att allt fler unga insjuknar i den aggressiva cancerformen Mesoteliom. Medianöverlevnaden är mindre än 1 år för denna cancerform som länge varit förknippad med asbestanvändningen. Bot saknas helt idag. Forskare är nu förbryllade över utvecklingen med fler istället för färre insjuknade. Särskilt bland yngre. Vad som inte nämndes i inslaget är att Karo Bio´s lovordade cancerprojekt, ER- Beta Cancer, i sitt initialskede är inriktat mot just Mesoteliom via molekylen KB9520.

Det är inte enbart MS-projektet och Ror-Gamma som lovordas av branschfolk.

ER-Beta cancer innehåller flera lovande molekyler mot flertalet cancerformer. Initialt har man valt att fokusera just på KB9520 och Mesoteliom. Enligt tidigare VD har de forskare Karo Bio varit i kontakt med aldrig sett lika starka och lovande prekliniska data mot sjukdomen. Även Redeye nämner just den starka kliniska valideringen i sina analyser.

Efter asbestförbudet har det forskats allt mindre på denna aggressiva sjukdom. Utvecklingen talar därför starkt till Karos fördel. En relevant fråga är om inte detta projekt kan få särläkemedelstatus för att så snabbt som möjligt komma ut som läkemedel i händelse av att projektet fortsätter utvecklas som det gjort fram till idag. Enligt karo Bio söker man nu lämplig partner för ett s.k licensavtal. Målet är att avtal skall vara klart innan året är slut. Roche-Seragon affären förra året är en indikation på potentialen i projektet om det, tillsammans med lämplig partner, fortsätter att utvecklas åt rätt håll.

Så här beskriver Karo bio själva ER-Beta Cancer

Cancer - Ny möjlighet att behandla olika typer av cancer

Vår mest avancerade substans inom ERbeta-programmet är KB9520 som befinner sig i preklinisk utveckling. Substansen har i modeller visat sig ha god effekt vid flera olika cancertyper. I dessa sjukdomsmodeller har behandlingen visat sig ge en signifikant minsking av tumörstorlek genom att stimulera apoptos och hämma celltillväxt. Karo Bios strategi är att initialt fokusera på sällsynta cancerformer för att sedan kunna bredda användningsområdet till andra cancerformer.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?