Post entry

Karo Pharma - En säker 50% på ett års tid

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Karo Pharma ligger inne i en mycket positiv trend, för oss som vill tjäna pengar snabbt, och det finns inget som säger att kursen inte kan öka rejält när emissionen är klar. Faktum är att 50% på ett år inte vore en underdrift. Titta på det senaste bokslutet. Jämför det med de synergivinster som väntas. Tredje kvartalet blir förmodligen ännu bättre. Sedan fjärde ännu bättre. Under 2018 blir det högst antagligen några rallyn i aktien baserat på de extremt mycket bättre bokslut som kommer att levereras. Anders Lönner, den finurlige, har byggt en enorm värdemaskin. Inte många verkar ha förstått det ännu. Det kommer. Senaste bokslutet är ett levande bevis på detta faktum.

Karo Pharma köper Weifa

Karo Pharma lägger ett kontantbud på norska Weifa om 35 kronor per aktie, motsvarande en värdering av Weifas totala aktiekapital om cirka 1,28 miljarder norska kronor.

Karo Pharma ser synergivinster på mer än en halv miljard kronor de kommande tre åren, främst genom nya lanseringar, heter det i delårsrapporten som publicerades ungefär samtidigt

"Förvärvet av Weifa bygger på starka kommersiella grunder. De två företagen kompletterar varandra mycket väl både när det gäller produktportfölj och geografi och vi ser därför viktiga synergivinster. Vi stärker vår nordiska verksamhet och tar en ledande position på den norska marknaden. Vår gemensamma produktportfölj med flera nya lanseringar inom det närmaste året får större chans att lyckas", kommenterar Karo Pharmas styrelseordförande Anders Lönner.


Vad kan Karo Pharma dra för nytta av detta köp?

Om dessa synergier realiseras så bör värderingen ligga ungefär på 68-70kr

Hursomhelst, de som räknat på nuvarande aktiepris kontra ebitda för KP + Weifa + synergieffekter och kommit fram till att KP är klart undervärderat till nuvarande kurs vill jag i all huvudsak ge rätt. Tyvärr verkar det inte vara detta fundamentala som styr marknadens beteende just nu. Mer om detta längre ner.

En del kanske tycker 500 mnkr i synergieffekter på 3 år låter mycket. Betänk då att om KP:s produkter kan marknadsföras i Norge via Weifas upparbetade kanaler och Weifas produkter på motsvarande sätt i Sverige via KP:s kanaler så verkar det snarast vara en försiktig uppskattning. Jag kan tänka mig ett avsevärt högre belopp faktiskt. Det vore snarare mer korrekt men vi räknar lågt för säkerhets skull.


Senaste bokslutet

Karo Pharma ligger inne i en mycket positiv trend, för oss som vill tjäna pengar snabbt, och det finns inget som säger att kursen inte kan öka rejält när emissionen är klar. Faktum är att 50% på ett år inte vore en underdrift. Titta på det senaste bokslutet. Jämför det med de synergivinster som väntas. Tredje kvartalet blir förmodligen ännu bättre. Sedan fjärde ännu bättre. Under 2018 blir det högst antagligen några rallyn i aktien baserat på de extremt mycket bättre bokslut som kommer att levereras. Anders Lönner, den finurlige, har byggt en enorm värdemaskin. Inte många verkar ha förstått det ännu. Det kommer. Senaste bokslutet är ett levande bevis på detta faktum. Tyvärr försvann detta faktum av emissionströtta karoiter.

Senaste bokslutet. Karo Pharma trycker upp marginalerna.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2017/08/24/karo-pharma-trycker-upp-marginalerna.html


När ska aktien köpas?

Aktien har fallit sedan den senaste emissionen utannonserades. Oförtjänt kan tyckas. Tydligen börjar Karoiten bli lite emissionstrött. Inte mer än rätt kanske men det skapar ett tillfälle att gå in i aktien för oss andra. 

Ska man gå in nu, sista dagen på emissionen eller när? Jag räknar inte på tio procent hit eller dit. Det är inte min mening. Det kan vara en bra ide att gå in exakt nu men det enklaste är, tycker jag, att vänta till sista dagen på emissionen. Kanske näst sista. Det har blivit smårallyn vid tidigare tillfällen i denna aktie dem tillfällena. Jag börjar gå in lite när det informerats om emissionskurs. Förmodligen är runt 35kr vad de kommer föreslå.


Senaste insiderhandel

Carl Lindgren har den 4 respektive den 5 september köpt totalt 13.000 aktier i Karo Pharma.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2017/09/05/karo-pharma-nyanstalld-chef-affarsutveckling-kopt-aktier.html

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?