Post entry

KARO BIO…Hmm!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Det amerikanska Biotechbolaget Intermune steg häromdagen med motsvarande 12 Mdr i börsvärde på positiva fas III data i ett Fibrosprojekt. Karo Bio tecknade i höstas ett samarbetsavtal med en tysk forskargrupp som upptäckt att en specifik nucleär receptor spelar nyckelrollen i fibrotiska sjukdomar. Nucleära receptorer är Karo Bios Paradgren.

Idag obotliga fibros är en ansamling av överskott av bindväv i ett organ eller vävnad. Hjärt-, njur- och lungfibros tillsammans med levercirros bidrar till cirka 40 procent av dödsfallen i den industriella världen. En gemensam mekanism vid fibrotiska sjukdomar oavsett vilka organ som är inblandade, är överdriven ansamling av kollagenrik ärrvävnad. I svåra former av fibros leder okontrollerad ansamling av ärrvävnad till organsvikt och död. Trots de höga kostnaderna och andra negativa samhällseffekter, saknas idag säkra och effektiva behandlingar av fibrotiska sjukdomar.

Så här skrev Karo Bio om samarbetet:

Dr Jörg Distlers forskargrupp har nyligen upptäckt att en specifik nukleär receptor spelar en nyckelroll i sjukdomsförloppet vid fibrotiska sjukdomar. Fynden kan få betydelse vid behandling av patienter med den här typen av svårbehandlade sjukdomar. Det finns idag inga effektiva behandlingar av fibros.

”Vi ser fram emot att samarbeta med Jörg Distler och hans team kring detta nya sätt att behandla fibros. Det är ett område med mycket stora medicinska behov och där nya idéer fram till nu saknats. Gemensamt kan vi nu snabba upp utvecklingen av projektet avsevärt”, säger Karo Bios VD Per Bengtsson.

Inte omöjligt att det snart kommer en uppdatering kring detta projekt följt av ett explosivt avtal. Intermunes värdestegring på 12 Mdr säger en hel del om vilka värden som står på spel. I Karo Bios börsvärde på ca 400 Msek värderas fibrosprojektet till 0 kr. Marknaden har ännu inte förstått möjligheterna.

Angående Karo Bios senaste presentation 20 feb

http://www.karobio.se/calendarroot/2014/borsveckans-smabolagsdag-20-feb?page=nyheter-och-uppdateringar-1

VD Per Bengtsson pekar med hela handen. Han har aldrig sett så förtroendeingivande och trygg ut sedan presentationen just före ROR-Gamma avtalet. Kroppsspråket, gesterna och blicken var i en annan division jämfört med förra året.. Det framgår bl.a att man har 3 projekt på väg in i klinisk fas. Att RoR-Gamma går fantastiskt bra och att Pfizer är mycket nöjda torde numera stå klart för de flesta. Det som var extra intressant under småbolagsdagen var de enastående data man erhållit i såväl Er-Beta MS som Er-Beta Cancer. Sensationellt är rubriken. Idag finns bara läkemedel som dämpar inflammationen vid MS. Inget reparerar det skadade myelinet runt nerverna. Inget kan bota MS idag. Ett paradigmskifte och "Real Good Data" är kommentarerna från de branschinsatta som tagit del av studieresultaten. Karo har i preklinik visat att detta är möjligt att reparera myelinet. Detta är unikt. Nu närmar sig avtal och kanske blir det till mångas förtret så att ett eller flera avtal landar före nyemissionen om 4-6 veckor. Många står idag avvaktande vid sidlinjen för att köpa stort under nyemissionen. Problemet är att aktien stiger och att många kanske missar ett Sky-Rocket scenario.

Enbart ett MS avtal skulle kunna bli ett av de största avtalen i svensk biotechhistoria. Det blir svårsmält när man vet att Er-Beta Cancer kan vara värt lika mycket. Då har vi heller inte räknat in möjligheterna inom GR-projektet mot inflammation som bl.a av redeyes analytiker Klas Palin pekats ut hålla "Nobelpris-karaktär". Karo Bio möts med respekt i ute i forskarvärlden och bland Big Pharma. nu är det Karo Bio som jagas. Börsvärdet på låga 400 Msek säger egentligen allt om hur billigt bolaget är.

Avslutningsvis är det värt att nämna att en av sveriges skickligaste inom hela läkemdels- och biotechindustrin är på väg att fatta styrelseklubban i Karo Bio. Anders Lönner. Övrig presentation överflödig.

Lycka Till ni som inga Karo Bio har.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?