Community posts

Medivir - FDA beslut i dagarna

EN
engblom


0 comments

Medivir är värt mycket mycket mer än du anar. Ett antal Big Pharma kommer sannolikt framöver vara attraherade av bolaget och dess produkt i levercancer, Fostrox. När du läst denna PM kommer du förstå...

Mendus - vididencel, cancervaccinet

DE
Dermott


0 comments

Mendus huvudkandidat, vididencel är utvecklad med syfte att minska eller helt stoppa risken för cancerns återkomst efter initial behandling genom ett dendritbaserat vaccin. Vaccinet redan visat mycket...

Realfiction - Seeing is believing

VO
Vovve


0 comments

Så kom då äntligen dagen då magin bakom ECHO skulle presenteras offentligt. Eller snarare magin bakom DPT som project ECHO nu kommit att landa i som färdigutvecklad teknik. Realfictions Directional Pi...