Tag

Medivir Community Posts

Medivir - FDA beslut i dagarna

EN
engblom


0 comments

Medivir är värt mycket mycket mer än du anar. Ett antal Big Pharma kommer sannolikt framöver vara attraherade av bolaget och dess produkt i levercancer, Fostrox. När du läst denna PM kommer du förstå...

Stora biotechs inom cancer

EN
engblom


0 comments

Flertalet ägare i stora biotechs inom cancer har tyvärr haft en jobbig tid under senaste året Medivir har ett längre tag legat i bakvatten. Bolaget är dock f.n. underanalyserat och en diger triggerli...