Tag

Tradedoubler Community Posts

TradeDoubler: Ett företag i kris

GO
godman


0 comments

Hög personalomsättning i ledning och styrelse, avsaknad av starka ägare, en hårt konkurrensutsatt bransch och en avsaknad av handlingskraft präglar ett företag i kris med allt för högt värdering