Tag

DGC One Community Posts

Bahnhof vs DGC

HA
hampuz25


0 comments

Har kikat lite på boksluten för dessa bolag och gjort en jämförelse av resultaten för Jan-Dec 2013. Trots att Bahnhof har en personalstyrka som är 38% lägre än DGC presterar man en snarlik intjäning,(...