Post entry

Redeyes IT-semianarium- Liveblogg

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Anders Brenner och Greger Johansson från Redeye inleder dagen. Man nämner att IT-bolagen på Stockholmsbörsen har gått upp 8 procent i år jämfört med index som gått upp 16 procent. Greger som ansvarar för IT-sektorn på Redeye tror att många av Sveriges mindre IT-bolag har mer att ge den närmsta tiden. Han menar också att branschen är het. Qliktech från Lund har noterades på Nasdaq i somras och har gått upp 130 procent sedan noteringen. Episerver som valde att inte noteras svenska börsen för en mindre tid sedan. Bolaget har dock nu i november blivit uppköpt.

HiQ- kl 9.00
Först ut är HIQ:s Lars Stugemo. Bolaget har en tradition att alltid dela ut pengar. Det enda året man inte gjort det är 2003 på grund av lågkonjunktur. Bolaget tjänar bra med pengar har en omsättning på 800 miljoner (jan-sep) med en rörelsemarginal på dryga 13 procent.

HiQ är ett konsultbolag. VD nämner projekt för diabetiker och bankomater. Mobila terminaler, interaktiva spel och plattformar, affärskritisk IT mm. HiQ har 1000 anställda i Norden och Ryssland. HiQ fick pris av Veckans Affärer som den bästa IT-konsulten 2010. Bolaget sysslar huvudsakligen med kommunikation och bolaget har 38% av sin omsättning inom telekom. Industri och handel ligger på 15% (är den näst största kakan av omsättningen).

VD säger att kunderna hela tiden utvecklas och ställer högre krav, vilket betyder att HIQ hela tiden måste bli bättre. VD nämner att Android är på G och växer betydligt bättre än Iphone, vilket inte var fallet för ett år sedan.

Bolaget har en obelånad balansräkning, välpositionerat i en tillväxtindustri och har ett bra track record sedan 1999.

Frågor. Man talar om prispress och VD säger att man tror på att det går att höja priserna så småningom. Man skall leverera bästa kompetensen säger VD, en enkel affärsmodell är en viktig nyckel till framgång.

Alltele- kl 9.20
Ola Norberg går upp på scenen och visar en fint diagram där man ser hur omsättningsutveckling har utvecklats sedan 2002. Den sanslösa tillväxten har man till stor del fått genom förvärv under åren.

VD går igenom produktmixen och mobil utgör 29% , Fast tele 18% ,VoIP 17%, ADSL 12%. De tre senare har en mycket god rörelsemarginal.

Endast 27% har kvar fast telefoni i hemmet. Det är IP telefoni med en ökning mer 25% per år samt mobiltelefoni som växer.

Affärstrend Privat
Alltele har en stabilt ökande kundstock på IP telefoni, ökade marginaler på reglerade produkter och fortsatt starka kassaflöden.

Affärstrend Företag är även den stigande med en omsättningsökning på 11 Mkr till 24 Mkr per år.
Man satsar på mobila växlar som säljer mycket bra för tillfället. Man satar även på en mobil privat och har en konkurrerande tjänst till Telias Halebop. Man erbjuder utlandstelefoni. Man skall börja ge kick back till återförsäljare som gynnar Alltele.

Frågor. Greger frågar varför man skall investera i Alltele istället för Bahnhof, Phonera, DGC etcetera. Ola tycker att man skall investera i alla de nämnda bolagen.

Ola nämner att Iphone-användandet har lett till att trafiken i 2G och 3G näten har blivit så stort i Stockholmsområdet att Telia snart har slut på sk hotspots vilket ger användaren teletrafik. Telia måste därmed utöka sin hotspots i de befintliga näten istället för attiinvestera i 4G.

Precise Biometrics kl 9.50
VD Thomas Marschall säger deras produkter finns ute på marknaden redan i stor utsträckning. VD visar att trenden vad gäller förlusten som bolaget har haft sedan 2006 har minskat för varje år. Om trenden fortsätter så bör bolaget gå med vinst i år eller nästa år. Han erkänner också att fingerprinttekniken har varit alltför haussad för dryga 5 år sedan. Tekniken var inte riktigt lika enkel som man trodde tidigare.

Man fokuserar numera mer på kunden. Smartphones är en växande marknad som fingerprints-teknik kommer ta en större del av. Enklare lösningar nämns, och hur man skall optimera produkterna för kunden. Man tror att man kan bli ett mid-cap bolag 2015.

Frågor. Man talar om smartphonelösningar, ingen information av större betydelse nämns. VD tror också att 2011 kommer bli bolagets bästa år.

Cybercom kl 10.15
VD Patrik Boman talar om ett antal marknadstrender och nämner framförallt molntjänster och smartphones. Offentliga upphandlingar sker i Sverige inom molntjänster. IT-konulten Cybercom nämner dess internettjänster (kunder ALMA, Assa Abloy, Sony Ericsson), mobila tjänster (nya prestigekunden China Mobile nämns). Säkerhetstjänster (VISA, Mastercard, Ikea) Mjukvara och telekom managment är två andra viktiga områden.

Man har 1800 anställda, verksamheten är spridd över värden, Norden, Asien (Kina, Indien) och Afrika. Endast en mindre säljorganisation i Amerika. Ingen kund skall vara större än 15% (riskspridning). Man har vunnit ett viktigt mål inom molntjänster för kammarkollegiet. VD har verkligen förstått vikten av molntjänster. Man har även startat bra i sitt samarbete med China Mobile.

Bolaget har växt betydligt de senaste åren, mycket med hjälp av förvärv (två större runt 2005). VD säger att de specialiserade tjänsterna är det viktigaste för framgång. VD har de senaste åren tre åren rest mycket i de nyetablerade marknaderna. Man har belånat sig för att göra förvärv.

Sony Ericsson som är en viktig kund för Cybercom har stabiliserats betydligt under en senare tid. Man talar om att offscore verksamheterna skall ge god omsättning medan onscore skall ge vinsterna, det är bolagets tillväxtstrategi.

Tradedoubler kl 10.50
VD Urban Gillström klargör att bolaget är mer ett mediabolag än IT-bolag. Aktien har gått starkt sedan kvartalsrapporten. Bolaget når 76 procent av de konsumenter som har internet i Europa. England är därmed den största marknaden. Dell är en av de största kunderna, man har alltså sålt en hel del datorer genom Tradedoublers säljkanaler. Andra storheter som HP, Apple, Disney, American Express nämns också.

Man nämner den bra kvartalsrapporten där man kunde visa en organiskt tillväxt på 6 procent. VD är optimistisk för framtiden och den positiva trend man ser. Man talar om viktiga kundaffärer och nämner lastminute.com som pekas ut som en mycket viktig kund. I södra Europa har man under kvartalet sett en tillväxt på 14 procent. Man nämner avreglering av spelmarknad som något som gynnat bolaget.

Mycket har hänt sedan nyemissionen 2009, bolaget är idag skuldfritt och därmed finansiellt stabila. Nyckelprioriteter är vinstmaximering, operational excellence och kostnadskontroll. Man vill uppnå en lönsam skalbar tillväxt. Man skall växa snabbare än marknaden.

Frågor. Network, search, technology är de tre områden som man vill etablera än mer. Man vill ligga närmare kunden i sina tjänster. Man talar om att kostnaderna har gått ned vid rapporten. Mycket beror på minde anställda nu till att börja med men VD tror att man kan öka omsättning och vinst utan att anställa så mycket som man gjort tidigare.

DIBS 11.13
DIBS erbjuder betalningslösningar för internet till över 13 000 kunder i Norden. Bolaget har hållit på i 10 år och bolaget har givetvis gynnats mycket väl av den starka e-handeln. Betalningar i DIBS-system: 40 procent i danska kronor och 30 procent i norska kronor.
Bolaget har Nordens största och mest strategiska kundbas. Nya kunder är Bonnier, MQ, Boomerang och TDC group. Bonnier är det bästa kontraktet med SF Bio etc.

Transaktionsvolymerna ökade med 12 procent under det senaste kvartalet. Antalet transaktioner har ökat med 28 procent sedan årsskiftet. Det går åt rätt håll med andra ord.

Resesegmentet och hemelektronik är fortsatt störst. Det som dock har ökad på bra procentuellt är försäljningen av kläder vilken utgör 10 procent av transaktionsvolymen. Man har tagit ett starkt fäste nu i Norden och vill nu fortsätta att växa genom att etablera sig i nya länder i Europa. DIBS är en av de få oberoende betalningslösningarna. Man är oberoende då kunden inte styrs av en bank. Man skall växa vidare som man gjort tidigare, nämligen via partners. VD Erik Wallin klargör att man inte tar någon finansiell risk i transaktionerna.

Omsättningstillväxt skall överstiga 20%, EBITDA marginal skall överstiga 25%.

Man skall etablera incitamentsprogram för parters vid de nya etableringarna. Det är valutaeffekter som bromsat tillväxten sett i kronor under den senaste tiden.

DGC 11.33
Jörgen Qwist säger att man är den fjärde största operatören till företagsmarknaden. Man går snabbt in på vikten av molntjänster. Kunden frigör resurser och kapital, skalbarhet/flexibilitet, kvalitet/trygghet och Grön IT med molntjänster.

DGC vill erbjuda marknadens största nät av skalbara molntjänster för drift och telefoni. Man ger end to end SLA, man har alltså full kontroll på hela dataflödet till kunden. Vilket betyder att kund direkt kan ringa DGC vid problem. Man har en prisbelönt support. Bruttomarginalen ligger på hela 65%.

Man har det senaste året vunnit många viktiga strategiska kunder, bland annat offentlig sektor (kommun), Åhlens etc. DGC har stabila och repetitiva intäkter.

Prispress? Marknaden lever i ständig prispress. Förvärv? DGC tittar på förvärv och har alltid några samtal igång.

Prevas 11.49
IT-konsult med 500 anställda och har funnits på börsen sedan 1998. Man är ledande på mjukvara och "inbyggda system". Ledarskap är "ledordet" för Prevas och dess tjänster. Bolaget är projekbaserat bolag. Man utvecklar produkterna åt kunderna och tar ingen finansiell risk i framtida framgång eller fiasko.

Man effektiviserar produkt och produktionsprocessen i industrin. Sektorer är exempelvis tunga lastbilar cirka 30 procent. Man har ökat betydligt inom energi som är cirka 10 procent idag mycket tack vare vindkraftbolaget Vestas.

Åren kommer inte bli så bra mycket på grund av strukturella förändringar på den danska marknaden. Man pratar om en stark trend om att koppla ihop maskiner med varandra. Prevas blir systemleverantören som utvecklar mjukvaran i dessa maskiner. VD Mats Lundberg förklarar hur intelligenta system (som Prevas utvecklar) förbättrar miljön på lång sikt.

Han säger att de större kostnaderna som tyngt årets resultat i framförallt Danmark redan är redovisade och inte kommer påverka nästa års resultat särskilt.

NU är det lunch. (kl 12.09)

Micronic Mydata (kl 13.09)

Micronic levererar unika generatorer för alla TFT och LCD skärmar som är större än 10 tum. Photomasks. Tillverkarna vill ha kortare produktserier och mindre komponenter i LCD-skärmarna. Marknaden har under 2010 vänt upp rejält. VD Peter Uddfors berättar att man med Intel har ett projekt för LDI (Laser Direct Imaging). Intel var även med och garanterade Micronics nyemission.

Man har fullföljt förvärvet av Mydata och sammanslagningen är klar. Orderingången har ökat med 63 procent under året. Micronic gynnas rejält av den trend som sker där man går över till skärmar alltmer exempelvis läsplattor (IPads) med mera.

Tillverkningen av LCD, LED, OLED är densamma, vilket gör att Micronic gynnas vilket som.

Frågor. Bolaget har haft problem med lönsamheten. Peter förklarar varför det har varit så och menar att man gjort ett strategiskifte och krymt organisationen och effektiviserat verksamheten.

Formpipe (kl 13.25)

VD Christian Sundin förklarar bolagets helhetslösning ECM som kort handlar om system för dokumenthantering och informationsflöden. Den offentliga sektorn har varit den stora kunden. Man har nedmonterat konsultverksamheten och förlitar sig idag på partners.

Christian Sundin märker att vi laddat upp fel presentation på datorn. Han kopplar in sin egen dator för att visa rätt informationsflöde i rätt ordning. Lite roligt tycker jag att VD gillar struktur i informationen med tanke på Formpipes verksamhet.

Sundin förklarar hur nedmonteringen av konsultverksamheten skadat bolagets rörelsemarginal. Detta är helt enligt plan, då det är bäst för bolaget att fokusera på andra saker.

Man berättar om hur man övergår till molntjänster och att man fått nya ramavtal inom offentlig sektor. VD förklarar hur vi står inför ett skifte vad gäller gäller informationshantering. Man är unika inom ECM marknaden och dominerar offentlig sektor samt har en bra position inom den svenska läkemedelsindustrin.

Bolaget är skuldfritt och har en hög andel repetitiva intäkter. Ingen kund har sagt upp sitt avtal under bolagets historia. VD tror att den trend inom informationshantering vi ser kommer att gå bolagets väg.

Vi kommer se kosolidering inom ECM-marknaden. Formpipe vill gärna vara med och förvärva.

Axis (kl 13.58)
VD Ray Mauritsson förklarar bolagets starka ställning inom överbevakningskameror och talar om hur bolaget sedan 1996 har legat i framkant vad gäller webbkameror och exempelvis HD-kameror.

Bolagets partnernärverk ger dem en unik position. Axis säljer via distributörer som i sin tur levererar till återförsäljare (Dustin) och systemintegratörer (Siemens) till slutkund. 70 procent av marknaden går på NTSC standarden medan endast 30 procent är intresserade av webbkameror och HD. Bolaget håller en hög produktuppdatering för att hålla sin starka marknadsposition.

Är marknaden mättat? Teknikskiften inom kamerasystem och mobila apparater kommer göra marknaden större. 2009 hade man en marknad på 8,3 miljarder USD, 2014 ligger marknaden på 14,5 miljarder USD. Om Axis har förbättrat sin penetration på 50% så har man 7,3 miljarder på webbkameror.

Marknaden upplever ingen större konsolidering utan snarare tvärtom, det kommer in nya spelare.

Phonera (kl 14.20)
Phonera har 90 anställda och har fokus på telefoni och hosting. Man har förbättrat marginalerna sedan 2002 inom fast telefoni och ökar trots att fast telefoni generellt minskar. Man talar om marknaden inom IP-telefoni och telefonväxlar. Bolaget hade Sveriges nöjdaste kunder enligt en viktig undersökning 2008 och 2009. 2010 vann dessvärre Telia.

Bolaget har visat en dålig lönsamhet men har under kvartalet vänt till vinst och den postiva trenden ser ut att fortsätta. Man bygger kostadsseffektiva datorhallar inom hosting.

Man gynnas mycket av den fasta telefonin då denna är lite av en glömd marknad med liten prispress. Lustigt nog så har man alltså en fin position i en marknad som kommer fortleva, och ingen riktigt vill ägna sig åt. Det låter som ett bra strategiskt val.

HMS Networks (kl 14.52)
Bolaget sysslar med industriell kommunikation. VD Staffan Dahlström lägger en stor del av tiden med att förklara vad bolaget gör. Man visar upp ett antal tråkiga gråa boxar som man exempelvis ger till ABB. Det är mycket långa produkt-livssykler. HMS upplevde dock en mycket lägre efterfrågan från industrin under 2009 (ofta en halvering) denna har dock nu vänt uppåt igen.

Man växer kraftigt i KIna och Indien (detta dock från mycket låga nivåer). Tyskland är den största marknaden för HMS på runt 25%. VD medger att man är ett ganska klassiskt ingenjörsbolag som har mer problem med att sälja saker än att utveckla produkter.

Finansiella mål är att ha en tillväxt på 20% med en rörelsemarginal på 20%. Årlig utdelning på 30% av nettovinsten. Man ligger idag på 27%, men man kommer att fokusera på tillväxt istället. Man har en bra orderingång, där man kan se en ökning på 58%. Man ser stark konkurrens vid beslut om val av produkt, men under den långa livscykeln av en insåld produkt sitter man mycket säkert då alternativkostnaden för kunden helt enkelt är för stor.

Man talar om Axis som en förebild med deras partnerprogram.

Enea (kl 15.15)
VD Per Åkerberg talar om kraven som den nya typen av mobilenheter ger. En smartphone exempelvis tar runt 10 gånger mer trafik en en vanlig telefon. Enea levererar mjukvara till kommunikationsenheter ,en bransch som är i konsolidering.

Enea har haft det svårt att hitta ett bra förvärvsobjekt. Man har 20% marginal för mjukvara. Man inriktar sig på en mindre komponent som kommunicerar med basstationen. VD kommenterar utvecklingen och tror på Android, Iphone och en till om cirka fem år.

TAT (kl 15.34)

Ett intressant onoterat bolag som har mjukvara i en halv miljard mobiler. Man visar upp en häftig app som orienterar en i en 3D-karta, alltså kombinera en GPS karta med Google Maps typ...
Man gör grafisk design och intergrationsdesign och är en del av tjänster från exempelvis Google, Orange, Paypal, spotify etc.

Bolaget har haft en kraftig omsättningstillväxt de senaste åren. Man talar om mobilmarknaden som delas in i ett lågprissegment och ett dyrare alternativ med smartphones. Symbian säger VD Charlotta Falvin kommer att dö en långsam död och Android håller på att fragmenteras på gott och ont.

Man visar upp en väldigt häftig film om hur framtiden kan se ut vad gäller framtida tekniska produkter. Vi skall länka till filmen med runt 2 miljoner views senare. Kanske finns den här: http://youtube.com/tatmobileui

Net Insight (kl 15.57)
Man gynnas av den digitala övergången. Man har också under året gjort sina första kabel-tv affärer. Bolaget ligger i varje "växelpunkt" i överföringen av information. (Tal, data, video). Man ligger bakom boxarna och gynnas av utvecklingen av de allt mer krävande videoöverföringen som sker vid broadcast. Man lägger tyngdpunkten på konvergens.

Bolaget är skuldfritt och har runt 200 miljoner i kassan. Man talar om sin tillväxtstaretgi, nyckelord är segmentering, geografisk expansion, partnernätverk, partnerskap med equipment providers inom telekom och service providers (Telcos). Sedan 2004 har man fått 145 kunder i dryga 40 länder.

Frågor. Vad skall ni göra med den stora kassan? VD: Vi skall använda den klokt.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?