Tag

HCS Holding AB Community Posts

HCS Holding övertygar

AR
arsene


0 comments

Fortsatt tillväxt under extrem lönsamhet. Under Q3 2014 omsatte bolaget 2,8 MSEK med ett resultat efter skatt på 1,5 MSEK. Nettomarginalen landar på 53% under kvartalet trots att Q3 normalt är det sva...