Post entry

Nerpin-bolagen

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Kraftigt köpläge i aktier i de bolag där advokaten Erik Nerpin sitter i styrelsen?

Är högteknologiföretaget HCH (även kallat HCS eller Header Compression Sweden) ännu ett suspekt bolag där advokaten Erik Nerpin sitter i styrelsen: http://www.effnet.com/sites/hcholding/pages/uk/default.asp

Nerpin i HCH:s styrelse: http://www.effnet.com/sites/hcholding/pages/uk/board.asp

HCH:s börskurs upp från ca 2 kr i början av 2012 till nuvarande kurs på över 20 kr.

Aktien var tom uppe i över 30 kr i slutet av 2013.

Nerpin verkar applicera "every trick in the book" för att för egen vinning blåsa upp börskurserna i de bolag han är styrelseledamot i (och få investerare att pumpa in så mycket pengar som möjligt i dem).

//Edit: Bla verkar ett gemensamt drag för Nerpin-bolagen vara att få in pengar från investerare genom att sälja ut så kallade "units" (en kombination av aktier och optioner som ger rätt att köpa flera aktier framöver till viss kurs).

Här i bloggen är uppfattningen att units är ett vilseledande otyg som är svårutvärderat för investerarna och därför lockar dem att pumpa in mera pengar än vad de annars skulle ha gjort.

Man kan jämföra det med kombinationserbjudanden som åtminstone tidigare var olagliga i butiker osv just för att konsumenterna då lockas köpa något man egentligen inte vill ha.

//Edit: Bolag som ber investerare om pengar genom utförsäljning av units kan alltså tolkas som en varningssignal, och att man bör hålla sig ifrån sådana bolag.

//

Tex:

...sommaren 2014 fick bolaget Cassandra Oil (där Nerpin är styrelseordförande) in pengar (22 miljoner kr) genom utförsäljning av "units" till investerare: http://mb.cision.com/Main/218/9604026/258136.pdf

//Edit: Där verkar investerarna ha börjat känna skepsis eftersom de bara ställde upp med 8 miljoner kr (37% av begärt belopp) medan garanter (bla Nerpin själv och finansmannen Johan Thorell) fick stå för resten: http://mb.cision.com/Main/218/9604026/258136.pdf

Kapitaltillskottet 22 miljoner kr erhölls genom att ca 800 000 Cassandra-units såldes ut för 28 kr per st (varav investerare ställde upp med knappt 300 000 st och garanterna resten).

Varje unit bestod av:

...1 ny Cassandra-aktie

...1 option som ger rätt att tom apr 2016 köpa 1 ytterligare Cassandra-aktie för 40 kr

...1 option som ger rätt att tom apr 2018 köpa 1 ytterligare Cassandra-aktie för 70 kr

Anmälningstiden pågick under perioden 28 maj-13 juni 2014.

Börskursen föll under anmälningstiden från 26 kr till 18 kr.

Den pendlade från 16,10 kr som lägst upp till 27,90 kr som högst.

Dvs några aktieinvesterare ställde i alla fall upp och köpte erbjudna units för 28 kr per st trots att aktien under anmälningstiden låg under 28 kr.

I samma veva fick Cassandra även in ett kapitaltillskott på 38 miljoner kr genom utförsäljning av ca 1,4 miljoner st units (på samma villkor som ovan) till vissa utvalda investerare.

Efter avdrag för en skuldkvittning på 12 miljoner kr fick C därmed in

22 miljoner kr

  • 38 miljoner kr

  • 12 miljoner kr

= 48 miljoner kr

Dvs nästan 50 miljoner kr i friska pengar.

//

...I dec 2013 fick läkemedelsbolaget Kancera (där Nerpin också är styrelseordförande) in 22 miljoner kr genom utförsäljning av units till investerare: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/23/21/1D/wkr0006.pdf

Totalt såldes ca 44 miljoner st Kancera-units ut för 0,50 kr per st (samtidigt som Kancera-aktien handlades i 0,55-1,93 kr under anmälningstiden).

Skumt att Kancera lämpligt nog kom med nedanstående pressmeddelande 3 dec 2013 mitt under anmälningstiden, vilket fick Kancera-aktien att skjuta i höjden

...från en slutkurs på 0,55 kr den 2 dec 2013 innan

...till 1,82 kr den 3 dec 2013 och vidare till 1,93 kr dagen efter dvs den 4 dec 2013

Hade Kancera-aktien istället fått utvecklas vind för våg av egen kraft och tex fallit under 0,50 kr under anmälningstiden, lär det ha blivit svårt att få investerare att köpa nya units för 0,50 kr (även om det innebar att man då fick en option utöver en ny aktie).

Pressmeddelandet från 3 dec 2013:

Kancera rapporterar upptäckt av ny klass av substanser mot cancer

Kancera rapporterar upptäckt av en ny klass av substanser som slår på Histon-deacetylas 6 (HDAC6) och därigenom styr aktiviteten hos cancercellernas arvsmassa i önskad riktning (epigenetiska måltavlor).

Användningen av HDAC-hämmare i behandlingen av cancerpatienter har hittills givit lovande resultat men begränsats av svåra biverkningar.

Av denna anledning söker nu läkemedelsindustrin efter mer selektiva hämmare av individuella HDAC enzymer.

Kanceras upptäckt av selektiva HDAC6-hämmare kan ge en lösning på hur sjukvården skall kunna dra nytta av HDAC-hämmarnas cancerbromsande verkan utan att förorsaka patienten svåra biverkningar.

http://www.kancera.com/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelande/?releaseid=834951

Dvs ett intetsägande (eller åtminstone intet-förpliktigande) pressmeddelande som ändå fick fart på investerarnas fantasier.

//Edit: Dock enl pressmeddelandet bla:

Kanceras överraskande upptäckt av dessa selektiva HDAC6-hämmare har gjorts som ett bifynd till Kanceras tidigare EU-finansierade projekt mot snäckfeber.

Laboratorietester har visat att Kanceras substanser har förmåga att döda cancerceller och har en signifikant högre selektivitet för HDAC6 än den konkurrerande substansen, ACY-1215 som utvecklats av Boston-baserade Acetylon Pharmaceuticals.

ACY-1215 befinner sig för närvarande i tidiga kliniska prövningar (Fas 1b).

I juli 2013 förvärvade Celgene en option att för 100 MUSD kontant köpa Acetylon Pharmaceuticals med ACY-1215 som huvudsaklig tillgång.

Kancera avser nu att patentsöka och vidare utvärdera HDAC6-hämmarnas konkurrenskraft för bl.a. behandling av multipel myelom inför beslut om vidare utveckling av en läkemedelskandidat.

Med en dollarkurs nu i 7,39 kr blir ju 100 miljoner dollar klart över 700 miljoner kr (jämfört med tex Kanceras börsvärde på 600-700 miljoner kr vid börskurs 6-7 kr.

Men det är ju en sak att få vissa forskningsresultat i laboratorietester och en annan att få det att funka i stor omfattning vilket ännu inte är klarlagt.

Även enl pressmeddelandet:

Kancera rapporterar upptäckt av en ny klass av substanser som slår på Histon-deacetylas 6 (HDAC6) och därigenom styr aktiviteten hos cancercellernas arvsmassa i önskad riktning (epigenetiska måltavlor).

Användningen av HDAC-hämmare i behandlingen av cancerpatienter har hittills givit lovande resultat men begränsats av svåra biverkningar.

Av denna anledning söker nu läkemedelsindustrin efter mer selektiva hämmare av individuella HDAC-enzymer.

Kanceras upptäckt av selektiva HDAC6-hämmare kan ge en lösning på hur sjukvården skall kunna dra nytta av HDAC-hämmarnas cancerbromsande verkan utan att förorsaka patienten svåra biverkningar.

Det finns idag två HDAC-hämmare på marknaden för behandling av olika former av T-cells lymfom.

Dessa hämmare slår brett på flera medlemmar inom HDAC-familjens enzymer vilket leder till svåra biverkningar bland annat i mage och tarmar.

Även risken för signifikant negativ påverkan av hjärtfunktion anses vara stor.

Selektiv hämning av HDAC6 väntas minska dessa sidoeffekter, samtidigt som verkan mot cancerceller bibehålls.

//

1 Kancera-unit bestod av 1 aktie plus 1 option.

2 optioner gav rätt att i maj 2014 köpa 1 ny Kancera-aktie för 0,75 kr per st.

I efterhand visade det sig att nästan alla optioner (98%) använts för att i maj 2014 köpa nya Kancera-aktier för 0,75 kr per st (samtidigt som Kancera-aktiens börskurs då låg i 3,01-3,35 kr).

//

I början av 2014 fick HCH in drygt 20 miljoner kr från aktieinvesterare på löften om att pengarna skulle användas för offensiva satsningar (att det var en "offensiv nyemission").

I sep 2014 kom besked om att HCH ska köpa fastighetsbolaget Stendörren med fastigheter värda 2 miljarder kr och bolaget Kvalitena som huvudägare: www.avanza.se/placera/telegram/2014/09/22/hcs-holding-blir-fastighetsbolag-delar-ut-teknikrorelse.html

//Edit: Svårt att se mervärdet för HCH:s aktieägare i att

...först köpa en stor fastighetsverksamhet (Stendörren och ytterligare fastighetsköp)

...och sedan dela ut den ursprungliga, högteknologi-verksamheten till aktieägarna.

Då kunde lika gärna Stendörren börsintroducerat sig själv vid sidan om medan HCH och dess högteknologi-verksamhet fanns kvar som separat bolag på börsen.

För HCH-aktieägarna känns det ovannämnda som helt onödiga turer.

Visst kan det för Stendörren och dess ägare underlätta och gå snabbare att på detta sätt börsintroducera sig "via köksdörren" genom ett annat bolag.

Men vad får HCH:s aktieägare ut av det?

Ett argument är ev att Stendörren mfl fastighetsbestånd genom ovannämnda turer köps på väldigt gynnsamma villkor vilket även gynnar HCH-aktieägarna.

Men är det verkligen så gynnsamma villkor (lågt inköpspris) för Stendörren mfl fastighetsbestånd jämfört med dessa fastigheters marknadsvärden?

//

HCH:s 2013 (förändring från samma period ett år tidigare):

intäkter 6 miljoner kr (+15%)

rörelsemarginal* 33%

nettoresultat** 2 miljoner kr (+89%)

*rörelseresultat delat med intäkter

**resultat efter skatt

HCH:s jan-sep 2014:

intäkter 7 miljoner kr (+35%)

rörelsemarginal 53%

nettoresultat 3 miljoner kr (+53%)

I bolaget fanns drygt 30 miljoner kr i kassan per slutet av sep 2014.

Börsvärde drygt 100 miljoner kr vid börskurs drygt 20 kr enl aktiemäklarfirman Avanza: www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/273449/header-compression-swe-holding

Även enl Bloomberg.com: http://www.bloomberg.com/quote/HCH:SS

Tydligen ska HCS hålla en extra bolagsstämma ons 5 nov 2014 där aktieägarna ska få rösta om beslutet att köpa Stendörren samt dela ut den befintliga högteknologiska verksamheten:

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Header Compression Sweden Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 5 november 2014, kl. 10.00 på Advokatfirman Glimstedts kontor, Strandvägen 7A i Stockholm.

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=627070&lang=sv

Läge att ställa frågor till Nerpin (om honom själv) under stämman?

//Tillägg 5 nov 2014

Extrastämman beslutade genomföra köpet av Stendörren osv: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=631410&lang=sv

//

//Tillägg 6 nov 2014

Besked om att HCH (utöver Stendörren med fastigheter för 2 miljarder kr) köper ytterligare fastigheter för 900 miljoner kr:

www.avanza.se/placera/telegram/2014/11/06/hcs-holding-kopt-ytterligare-fastigheter-for-900-mln-kr.html

Stendörren med fastigheter för 2 miljarder kr köps i form av ett bolag för 700-800 miljoner kr (vilket väl då även innehåller en del skulder).

HCH:s högteknologiverksamhet ska knoppas av till aktieägarna och börsnoteras som separat bolag med namnet Effnetplattformen from ons 12 nov 2014: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=631621&lang=sv

Mer om Effnetplattformen på separat hemsida: http://www.effnetplattformen.se/pages/uk/index.php

HCH självt kommer att byta namn till Stendörren Fastigheter.

Det nya fastighetsförvärvet (med fastigheter för 900 miljoner kr) ska delvis betalas med nya HCH-aktier.

HCH:s börskurs slutade tors 6 nov 2014 i 12 kr (-46% eller -10,30 kr från 22,30 kr som slutkurs ons 5 nov 2014).

Tydligen beror kursnedgången på avknoppningen av högteknologiverksamheten (Effnetplattformen).

Ny styrelse och vd

Styrelseordförande i HCH (HCS Holding) heter Hans Runesten.

Erik Nerpin kommer inte att ingå i den nya styrelsen.

Den består av följande personer:

Seth Lieberman

Mikael Andersson

Mikael Nicander

Knut Pousette

Erik Selin

Hans Runesten

Härav är alla styrelseledamöter nya utom Runesten.

Fredrik Brodin är ny vd.

///Edit: Däremot kommer Nerpin att ingå i styrelsen för Effnetplattformen (enl informationsbroschyr om Effnetplattformen):

Hans Runesten

Göran E Larsson

Erik Nerpin

http://www.effnetplattformen.se/pdf/se/Effnetplattformen_bolagsbeskrivning.pdf

Så här beskrivs Nerpin där:

Erik Nerpin

Styrelseledamot i Effnetplattformen sedan 2014.

Styrelseledamot i HCS Holding 2010-2014.

Styrelsemedlem i Effnets tidigare moderbolag Factum Electronics Holding AB sedan 2009 (ordförande sedan 2011).

Född 1961.

LL.B. (jur kand) från Uppsala universitet.

LL.M. i International Banking Law från Boston University School of Law i Boston.

Erik är advokat, medlem i Sveriges Advokatsamfund samt grundare till Advokatfirman Nerpin AB.

Erik är specialiserad inom affärsjuridik och värdepappersrätt och har en bred erfarenhet av aktiemarknadsrelaterade transaktioner såsom börsnoteringar, förvärv, nyemissioner, omstruktureringar och bolagsstyrningsfrågor.

Erik är styrelseordförande i Cassandra Oil AB (tidigare Factum Electronics Holding AB), Kancera AB och Niccocino Holding AB samt styrelseledamot i Aqeri Holding AB, Diamyd Medical AB, European Resolution Capital i Sverige AB, Igrene AB, Otirol Art AB och Winzent Technologies AB.

Innehav: 10 000 aktier.

Enl informationsbroschyren om Effnetplattformen (enl länk ovan) kommer Effnetplattformen

...dels att bestå av högteknologiverksamheten i bolaget Effnet

...men även en typ av investmentbolags-verksamhet.

Enl broschyren:

Utöver kärnverksamheten (teknikrörelsen) kommer Effnetplattformen att bedriva en verksamhet som erbjuder en attraktiv samarbetspartner för onoterade bolag som söker kapital, notering och kompetens inom områdena att notera bolag och/eller att driva noterade bolag.

Bolagets styrelse har ett omvittnat "track record" inom detta område där några exempel är Sagax, Cassandra Oil, Vimed samt Nexam och nu senast Stendörren Fastigheter.

I samtliga dessa bolag har en från början onoterad verksamhet med ett begränsat antal ägare dragit fördel av en kraftigt breddad ägarbas och notering vilket starkt bidragit till värdeökningar både för dem och våra aktieägare.

Den smått fantastiska historiska värdeökningen från juli 2004 om väl överstigande 1 000 procent kan bli svår att upprätthålla men vår avsikt är att förvalta aktieägarnas kapital på allra bästa sätt.

Dvs för denna del av Effnetplattformen lär säkert Nerpin vara i sitt "esse" (=varningssignal?).

(Kursförändringen på mer än +1000% verkar avse gamla bolaget Effnet som år 2004 blev fastighetsbolaget Sagax osv.)

Vad gör själva högteknologibolaget Effnet?

Enl HCH:s q3/2014-resultatrapport:

Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar

effektiviteten

hastigheten

och tillförlitligheten

i IP-trafik i

mobila

fasta

och satellitbaserade

nätverk.

http://www.effnet.com/sites/hcholding/pdf/se/interimreports_2014_q3_swe.pdf

Enl den ovannämnda broschyren om Effnetplattformen:

Effnetplattformens dotterbolag Effnet utvecklar och säljer

...programvarufamiljen Effnet Header Compression

...samt underhållstjänster

till tillverkare av

chipsets

protokollstackar

infrastrukturutrustning

och terminaler

inom främst telekom och satellitkommunikation.

Effnet Header Compression sparar bandbredd och ökar effektiviteten, hastighetern och tillförlitligheten för IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk.

Kundnytta med Effnets dataprogram:

Kundnytta

Vid IP-trafik skickas information som datapaket bestående av

...ett huvud

...och ett meddelande

Huvudet (som kan vara den största delen av ett paket) är i princip en adressetikett som informerar om paketets innehåll, ursprung och destination.

Effnets Header Compression-produkter komprimerar huvudet på datapaketen, vilket frigör utrymme på datalänken och fler datapaket kan därmed skickas och överföringskapaciteten ökas.

Den minskade storleken på datapaketen förbättrar även tillförlitligheten och kvaliteten i dataöverföringar genom att risken för störningar minskar.

Om Effnets marknad enl broschyren:

...Utvecklingen av den senaste 3G-standarden Long Term Evolution (LTE) (för mobiltelefoni) har stärkt behovet av Effnets produkter.

LTE är helt baserad på paketförmedlad kommunikation vilket innebär att man använder VoIP istället för kretskopplad rösttrafik.

...Uppgraderingen av WCDMA-nätverk till HSPA har lett till kraftigt ökad datatrafik vilket också gynnar Effnets produkter som reducerar bandbreddsbehovet.

...Fastnätsoperatörerna - oavsett om de har fiber-, koppar- eller kabelnätverk - har bråttom att förse sina kunder med Triple-play eller till och med Quadruple-play, vilket möjliggörs av de IP-baserade nätverken.

Utvecklingen driver satellitnätverken till att stödja All-IP och det militära segmentet anpassar sig till eller i vissa fall leder denna utveckling.

...IPv4-adresserna kommer att ta slut mycket snart och vi kommer därmed att börja se en övergång till IPv6.

IPv6 ger ytterligare overhead och det kommer därmed bli ännu viktigare att reducera overheaden från pakethuvudena.

...Detta kombinderat med den ökande mängden användare och den ökade trafiken bygger upp Effnets framtida marknad.

Effnet har en imponerande kundlista enl broschyren:

Effnet har licensierat sin mjukvara till företag i större delen av världen, företrädesvis i Asien, Europa och Nordamerika.

Effnets kunder finns främst inom mobil telekom och satellitkommunikation.

I dessa segment riktar sig Effnets produkter till halvledartillverkare, tillverkare av nätverkssystem och terminaler samt mjukvaruleverantörer vars protokollstackar används i terminaler och nätverkssystem.

Effnets kunder inkluderar allt från nystartade företag till de stora marknadsledarna.

Alcatel-Lucent

Altiostar Networks

Broadcom

Cisco

Freescale

GCT Semiconductor

Hitachi

Infineon

Intel

Interdigital

KDDI

Kyocera

LSI

Marvell

NEC

och Qualcomm

är några av Effnets kunder inom marknaden för mobil telekom.

Effnets övriga marknader är satellitkommunikation, UHF/VHF-punkt-till-punkt- och -punkt-till-multipunkt-nätverk för industriella och offentliga kommunikationer,högspännings-elnäts-kommunikation och militär kommunikation.

Comtech EF Data

Hughes

Teledyne Paradise Datacom

4RF

ABB

Siemens

SSC Pacific

och Viasat

är Effnets kunder inom dessa olika marknader.

http://www.effnetplattformen.se/pdf/se/Effnetplattformen_bolagsbeskrivning.pdf

Och några direkta utomstående konkurrenter verkar ej finnas enl broschyren:

Effnet är den enda oberoende leverantören med en heltäckande produktfamilj inom Header Compression.

Konkurrensen utgörs huvudsakligen av de större aktörernas interna utvecklingsavdelningar.

Även i sådana fall har Effnet lyckats övertyga kunder om fördelarna med Effnet Header Compression som erbjuder väl testade, fungerande Header Compression-produkter med tillgång till support och uppgraderingar.

HCS ovannämnda intäkter och resultat verkar alltså huvudsakligen avse dotterbolaget Effnet (som nu alltså kommer att ingå i separata börsnoterade bolaget Effnetplattformen):

HCH:s 2013:

intäkter 6 miljoner kr (+15%)

rörelsemarginal 33%

nettoresultat 2 miljoner kr (+89%)

HCH:s jan-sep 2014:

intäkter 7 miljoner kr (+35%)

rörelsemarginal 53%

nettoresultat 3 miljoner kr (+53%)

Dvs Effnet verkar i alla fall vara lönsamt även om intäkterna ännu är små.

Som jämförelse med ovannämnda intäkter och resultat verkar Effnetplattformen få ca 5 miljoner st utestående aktier (dvs lika många som HCS hade tidigare).

Och HCS börskurs var som nämnt -10,30 kr idag tors 6 nov 2014 när HCS-aktien började handlas exkl utdelning av Effnetplattformen till HCS-aktieägare.

Dvs Effnetplattformen verkar därmed få ett börsvärde på ca 50 miljoner kr (förenklat beräknat som en börskurs på 10,30 kr gånger ca 5 miljoner st utestående aktier).

Enl broschyren om Effnetplattformen kommer bolaget då att få med sig en nettokassa som uppgick till 11 miljoner kr per slutet av sep 2014.

Effnetplattformens vd kommer tydligen att vara indiern Aniruddha Kulkarni (född 1973).

Han har jobbat i Effnet i över tio år, bla med produktutveckling, försäljning och strategi.

Han har utbildning från Indien men även Kungliga Tekniska Högskolan i Sverige.

HCH och Effnet är baserade i Luleå (drygt 90 mil norr om Stockholm).

HCH (=Effnet) hade 5 pers anställda per slutet av sep 2014.

///

Så här beskrivs Hans Runesten på HCH:s hemsida:

Hans Runesten

Chairman of the Board since November 2010 and in Effnet AB since 2002.

Board member of Factum Electronics Holding AB, the previous parent company, 2002-2011.

Chief Executive Officer of Factum Electronics Holding AB during the period of May 2003 and February 2009.

President of Effnet AB during the period of March 2005 to January 2009.

Born in 1956.

B.Sc. in Economics from Stockholm University.

Hans has extensive international experience from the financial industry and has also worked with the European Commission in Brussels.

Hans was previously active within the EuroNordic Group and Mellon Bank in London and in the USA, where he held a number of management positions at various levels.

Prior to that, he worked for Deutsche Bank in Germany.

Hans is the Chairman of the Board of WinZent Technologies AB and Scan Baltic Limited.

Not independent.

Shareholding: 582 668 shares

http://www.effnet.com/sites/hcholding/pages/uk/board.asp

Beskrivning av Runesten i informationsbroschyren om Stendörren-affären:

Hans Runesten

Styrelseordförande i Effnetplattformen sedan 2014.

Styrelseordförande i HCS Holding sedan 2010.

Styrelseledamot i tidigare moderbolag till Effnet 2002-2011.

Medgrundare av AB Sagax 2004 och ledamot av dess styrelse 2004-2007.

Koncernchef i Effnet- och FActumkoncernerna 2003-2009.

Född 1956.

Civilekonom från Stockholms universitet.

Hans har en bred internationell erfarenhet från finansbranschen och har också arbetat inom EU-kommissionen i Bryssel.

Tidigare var Hans verksam inom EuroNordic Group och Mellon Bank, i London och i USA där han innehaft ett flerta chefsposter på olika nivåer.

Dessförinnan arbetade Hans på Deutsche Bank i Tyskland.

Hans är styrelseordförande i Scan Baltic Limited och Winzent Technologies AB.

Innehav: 144 567 B-aktier.

http://www.effnetplattformen.se/pdf/se/HCS_informationsbroschyr_141022.pdf

HCH hade från början ca 5 miljoner st utestående aktier.

Stendörren (med fastigheter för 2 miljarder kr) köps (i form av ett bolag med skulder) med betalning i form av ca 69 miljoner st nya HCH-aktier till Stendörren-ägarna.

Det ger ett bolagspris på ca 754 miljoner kr vid en börskurs på ca 11 kr (börskurs 11 kr gånger 69 miljoner st aktier = ca 754 miljoner kr).

Det ger totalt ca 74 miljoner st utestående HCH-aktier.

Efter omvänd split (där 4 gamla aktier läggs ihop till 1 ny) kommer sedan antalet utestående aktier bli ca 18 miljoner st (74 miljoner st delat med 4).

Sedan köps fler fastigheter för 900 miljoner kr i form av ett bolag (med skulder), och det bolaget köps för 6 miljoner st nya aktier (efter den omvända spliten).

Men enl pressmeddelande kommer nya Stendörren att ha tillgångar för 5 miljarder kr och 32 miljoner st utestående aktier.

Har mejlat Runesten för att bena ut hur det hänger ihop:

En fundering kring Stendörren-affären etc.

Som jag förstått det:

HCH hade från början ca 5 miljoner st utestående aktier.

Stendörren (med fastigheter för 2 miljarder kr) köps (i form av ett bolag med skulder) med betalning i form av ca 69 miljoner st nya HCH-aktier till Stendörren-ägarna.

Det ger ett bolagspris på ca 754 miljoner kr vid en börskurs på ca 11 kr (börskurs 11 kr gånger 69 miljoner st aktier = ca 754 miljoner kr).

Det ger totalt ca 74 miljoner st utestående HCH-aktier efter Stendörren-köpet.

Efter omvänd split (där 4 gamla aktier läggs ihop till 1 ny) kommer sedan antalet utestående aktier bli ca 18-19 miljoner st (74 miljoner st delat med 4).

Sedan köps fler fastigheter för 900 miljoner kr i form av ett bolag (med skulder), och det bolaget köps för 6 miljoner st nya aktier (efter den omvända spliten).

Dvs det borde ge totalt 24-25 miljoner st utestående aktier och fastigheter för 2,9 miljarder kr.

Hur får ni det till 32 miljoner st aktier och en balansomslutning på 5 miljarder kr?

Har jag missat någon affär?

Och det nämns nyemission på 14,5 miljoner st aktier (efter aktiesammanläggning).

Borde det inte vara nyemission på 23 miljoner aktier efter aktiesammanläggningen (17 miljoner st för Stendörren-köpet och 6 miljoner st för köpet för 900 miljoner kr).

Edit: Det verkar vara denna affär som ska läggas till (enl pressmeddelande 24 okt 2014): https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=629656&lang=sv

Den handlar om köp av ytteligare fastigheter värda 2 miljarder kr med betalning i form av 8,5 miljoner st aktier.

Dvs HCH (med från början 1,3 miljoner st utestående aktier efter aktiesammanläggning) har gjort följande fastighetsköp:

...Stendörren (fastigheter för 2 miljarder kr, betalning: 17 miljoner nya aktier efter aktiesammanläggningen)

...ytterligare fastigheter för 2 miljarder kr, betalning 8,5 miljoner st nya aktier

Säljare till de fastigheterna är

Balder

Lantmännen Fastigheter

Tulia

Sofieberg Invest

SPG (Scandinavian Property Group)

Property Dynamics

...ytterligare fastigheter för 900 miljoner kr, betalning 6 miljoner st nya aktier

Säljare av de fastigheterna:

Klövern

Kilenkrysset

Altira


=Summa fastighetsköp 4,9 miljarder kr för ca 31,5 miljoner st aktier

Inkl ursprungliga ca 1 miljoner st aktier ger det totalt 32,5 miljoner st aktier.

Vid kvarvarande börskurs 12 kr (efter avknoppningen av Effnetplattformen) blir alltså nya Stendörrens börsvärde knappt 400 miljoner kr (börskurs 12 kr gånger 32,5 miljoner st utestående aktier).

////Edit: Nej, detta verkar vara fel.

Det verkar som att börskursen 12 kr är före aktiesammanläggningen av 4 gamla aktier till 1 ny, medan antalet aktier 32,5 miljoner st är efter aktiesammanläggning.

Dvs det rätta börsvärdet blir i så fall en börskurs på 48 kr (12 kr gånger fyra) gånger 32,5 miljoner st aktier, vilket blir ett börsvärde på knappt 1,6 miljarder kr.

////

Dock ev ytterligare frågetecken att bena ut:

...HCS köper ju fastighetsbolaget Stendörren (inkl fastigheter för 2 miljarder kr minus skulder) för 700-800 miljoner kr.

...Därefter köper HCS ytterligare fastigheter för ca 3 miljarder kr (minus skulder).

Hur kan sedan hela HCS ha ett börsvärde på bara knappt 400 miljoner kr 32,5 miljoner st utestående aktier gånger börskurs 12 kr)?

(Dvs har jag tex räknat fel någonstans?)

Ja, det har du. Se ovan.

Börskursen 12 kr verkar vara före aktiesammanläggningen av 4 gamla aktier till 1 ny.

Antalet aktier 32,5 miljoner st verkar däremot vara efter aktiesammanläggningen.

Det rätta börsvärdet blir i så fall:

...antingen börskurs 12 kr gånger 130 miljoner st utestående aktier

...eller börskurs 48 kr (12 kr gånger fyra) gånger 32,5 miljoner st utestående aktier

I båda fallen blir det ett börsvärde på 1,56 miljarder kr =ca 1,6 miljarder kr.

Dvs:

...Stendörren blir ett fastighetsbolag med fastigheter värda 5 miljarder kr och en viss nettoskuld, vilket netto ger ett börsvärde på 1,6 miljarder kr.

...Effnetplattformen för sin del blir ett bolag värt ca 50 miljoner kr med en nettokassa på drygt 10 miljoner kr, samt en verksamhet med

intäkter på ca 9-10 miljoner kr i årstakt (med tillväxt 30-40% per år)

och ett nettoresultat på ca 4 miljoner kr i årstakt

Det verkar väl vara ganska billigt med Effnets förutsättningar att då värderas till drygt 50 miljoner kr vid börskurs kring 10 kr?

//

Bla andra bolag där Nerpin sitter i styrelsen:

...Cassandra Oil: Kom med vidlyftiga uttalanden om sin affärsidé att göra olja av plastpåsar och gummidäck etc. Men börskursen har rasat från ca 50 kr i början av 2014 till nuvarande kurs kring 12 kr. C:s börsvärde fortfarande en bra bit över 300 miljoner kr vid denna börskurs.

//Edit: Som högst verkar Cassandra-aktien tom ha nått nästan 80 kr i okt 2013.

Aktien fick rekommendationen "sälj" i bla tidigare blogginlägg (från 27 jan 2014): http://www.redeye.se/aktiebloggen/cassandra-oil/salj-cassandra-oil

...Då låg aktien fortfarande i 43,80 kr.

...Och nu ligger den alltså i 12,20 kr.

Dvs kursförändring -72% sedan blogginlägget.

//

Nerpin i C:s styrelse: http://www.cassandraoil.com/sv/Om-oss/Styrelse/

Är inte tex detta en varningssignal om C (från C:s hemsida):

"Bolaget följer inte Svensk kod för bolagsstyrning."

http://www.cassandraoil.com/sv/Bolagsstyrning/

C:s 2013:

intäkter 0 kr

resultat -25 miljoner kr

C:s första halvår 2014:

intäkter 0 kr

resultat -15 miljoner kr

Per slutet av aug 2014 hade C drygt 20 miljoner kr i kassan.

...Kancera: Läkemedelsfirma som utvecklat en del nya läkemedel i väldigt tidig forskningsfas. Vidtog tvivelaktiga knep för att få in kapitaltillskott från aktieinvesterare. Mer om den skandalen här: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-2

I Kancera verkar spekulationsbubblan ännu ej ha spruckit ännu utan vid börskurs 6-7 kr ligger K:s börsvärde i över 700 miljoner kr.

Kanceras 2013:

intäkter 2 miljoner kr

resultat -7 miljoner kr

Kanceras första halvår 2014:

intäkter 0 kr

resultat -8 miljoner kr

Drygt 30 miljoner kr i kassan per slutet av jun 2014.

Nerpin i K:s styrelse: http://www.kancera.com/sv/Om-oss/Styrelse/

Jag hoppas jag har fel men själv litar jag inte på Nerpin med intrycket att man bör "stay away" från bolag han är involverad i.

Nedan text om Nerpin (från 29 aug 2014).

    • -Här börjar texten- - -

Advokat Erik Nerpin och hans engagemang i bolaget City Capital

Bakgrund:

...Han var tidigare på advokatbyrån Kilpatrick.

...Har nu tydligen egen advokatfirma: https://www.advokatsamfundet.se/Behover-du-advokat/Sok-advokat/Sokresultat/Persondetaljer/?personid=4101

Sedan när? Varför? Fick han sparken?

Han är med ett en massa styrelser, bla i börsbubblorna Cassandra Oil och Kancera.

Även Aktietorgetbolaget Igrene som ska leta olja/gas i Siljan: http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0006091476

Lista på Nerpins styrelseengagemang bla i Igrenes prospekt (sid 15) från våren 2014: http://www.igrene.se/igrenememo.pdf

Bla framgår där att han sedan 2013 även sitter i styrelsen för bolaget City Capital Partners AB.

Är det samma bolag som detta:

2007-11-19

Varning för City Capital MA

Företaget City Capital MA har inte tillstånd från Finansinspektionen att

bedriva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige

och står alltså inte under FI:s tillsyn.

Företaget presenteras på webbsidor ( www.citycapitalma.com )

utan att det anges något kontor eller någon adress i Sverige. Företaget

uppger följande adress: 6990 W. Cedar Ave., Lakewood, CO 80226, USA.

Representanter för City Capital MA kontaktar per telefon investerare i Sverige och erbjuder sig att köpa kundens innehav av aktier i ett OTC-bolag. Kunden ska dock i förskott betala en avgift, ¿Share Verification Premium¿. Detta är ett så kallat avgiftsbedrägeri (advance fee fraud)

www.avanza.se/placera/forum/trad.1635732.html

Vore intressant att höra Nerpin kommentera om han även var engagerad i det och hans kommentar till varningen för bolaget osv.

Hemsidan www.citycapitalma.com verkar ej funka längre.

    • -Här slutar texten- - -

Text om Cassandra Oil (från 6 okt 2013):

    • -Här börjar texten- - -

Slovaker sågar advokatens börsbolag

"Har stulit vår uppfinning och agerar kriminellt."

http://www.cassandraoil.co/en

Det gäller First North-noterade bolaget Cassandra Oil med sin egenuppfunna utrustning som ska producera olja av gamla bildäck och plast etc. Entreprenören Anders Olsson ligger bakom.

Börsvärde nu 1,7 miljarder kr! Under första halvåret 2013 var intäkterna 0 kr och nettoresultatet -11 miljoner kr. 14 miljoner kr i kassan i slutet av juni 2013.

Olsson själv äger 30% av Cassandra: http://www.cassandraoil.com/sv/Investor-Relations/Aktien/Agare/

Styrelseordförande i Cassandra är advokat Erik Nerpin från advokatfirman Kilpatrick Townsend Stockton. Han äger 0,8% av Cassandra.

Följande bolag uppges ligga bakom smutskastnings-sajten:

Roil Trade s.r.o.

Krizna 12

811 07 Bratislava

Slovakia

blowdec@blowdec.sk

+421 2 5557 1671

Vore kul att höra mer om vilka de är och varför de gör detta.

Och vad tycker Anders Olsson/Erik Nerpin om det? Kommer rättsliga åtgärder vidtas?

Slovakerna menar på att Olsson stulits slovakernas uppfinning:

"A Swedish company Cassandra Oil AB (CASO) performs all its business on the basis of the knowledge, know-how and other secret intellectual property stolen by Mr. Anders Olsson from a Slovak company Roil Trade s.r.o. (hereinafter at this web referred to as “RT").

Cassandra Oil AB also infringes patent rights of the Roil Trade s.r.o. and licence rights of its licensee. You can find more information about the illegal action of Cassandra Oil AB and Mr. Anders Olsson here.

The activities of Mr. Anders Olsson and CASO would qualify as criminal acts committed against the company Roil Trade s.r.o., against the real inventor of the technology Mr. Ivan Madar as well as against the shareholders of Cassandra Oil AB and potential customers of the Cassandra Oil AB."

    • -Här slutar texten- - -

Cassandra har väl kommenterat slovakerna och sagt att deras påståenden är helt grundlösa osv.

Mer om Igrene

Bolaget Igrene är börsnoterat på småbolagsbörsen Aktietorget.

Vid en börskurs kring 9 kr på Aktietorget är Igrene värt 50-60 miljoner kr: http://www.aktietorget.se/QuotesInstrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0006091476

Igrenes styrelse:

Ola Blumenberg (styrelseordförande)

Erik Nerpin

Alexander Shkuta

Anders Wallgren

http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0006091476

Igrenes affärsidé enl Aktietorgets hemsida:

Affärsidé

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0006091476

Enl Aktietorgets hemsida har Igrene en pers anställd (vd Mats Budh?).

Igrene-aktien verkar ha handlats på Aktietorget sedan i aug 2014.

Sedan dess har den pendlat kring ca 6-11 kr (och ligger nu alltså kring 9 kr).

Inför börsintroduktionen på Aktietorget lyckades Igrene få in 7 miljoner kr i kapitaltillskott från aktieinvesterare.

Kapitaltillskottet sköttes av finansfirman Eminova Fondkommission AB.

Bakom Eminova står Jim Blomqvist.

Han är för övrigt styrelseordförande i ett annat börsnoterat svenskt skurkbolag; hälsokostfirman Scandinavian Clinical Nutrition (SCN): http://www.scnutrition.se/board2

Varför är SCN ett skurkbolag?

Mer om det bla här: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler

Där hänvisas bla hit: http://www.redeye.se/aktiebloggen/crown-energy/salj-crown-energy-scn-maxpeak

Där beskrivs det bla hur Eminova hjälpt bolaget Nevi (New Equity Venture International) med dess kriminelle vd/huvudägare Joacim Nord, att få in kapitaltillskott från investerare till Nevi.

//Edit:

Enl besked i feb 2014 dömdes Joacim Nord till villkorlig dom och dagsböter i Stockholms tingsrätt.

Ur Realtid.se 18 feb 2014:

Sturegulds vd döms för marknadsmissbruk

Joacim Nord får villkorlig dom och böter för grov otillbörlig marknadspåverkan.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201402/18/20140218085912_Realtid509/20140218085912_Realtid509.dbp.asp

Åklagaren Pontus Hamilton på Ekobrottsmyndigheten överklagade domen till Svea hovrätt och krävde fängelsestraff.

Realtid.se 24 mars 2014:

EBM kräver fängelsestraff för Stureguld-vd:n

Stureguld-vd:n Joacim Nord ska dömas hårdare för det marknadsmissbruk han begick, enligt EBM som överklagar tingsrättens dom.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201403/24/20140324120153_Realtid041/20140324120153_Realtid041.dbp.asp

Samma dag kom besked om att Nord lämnar posten som Nevis vd: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=600420&lang=sv

I jun 2014 kom besked om att hovrätten upprepade tingsrättens dom men avslog Hamiltons begäran om fängelsestraff.

Realtid.se 16 jun 2014:

Fd vd döms för grov marknads-påverkan

Åklagarens yrkan om fängelse vinner inte gehör när Sturegulds tidigare vd, Joacim Nord, återigen döms av domstol.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201406/16/20140616170351_Realtid841/20140616170351_Realtid841.dbp.asp

Joacim Nord verkar ej längre sitta i Nevis ledning eller styrelse: http://www.newequityventure.com/styrelse.php

Däremot hade han per slutet av 2013 en ägarandel på 49% av ett bolag som ägde 28% av Nevi (och hade 62% av rösterna i Nevi): http://www.newequityventure.com/agarforteckning.php

Bla besked i okt 2014 om att Nevi är på väg att bli ett fastighetsbolag och köper fastighetsbolaget Vissol AB: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=629819&lang=sv

Det var hösten 2013 som Eminova hjälpte Nevi att få in ett kapitaltillskott från investerare (i och för sig bara 2 miljoner kr):

https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=444717

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=576110&lang=sv

Som bakgrund åtalades dock Nevi-vd:n Joacim Nord (för det han senare dömdes för) i juni 2013.

Och åtalet avsåg saker som Nord gjort hösten 2011.

Dvs en uppfattning är att Eminova-mannen (och tillika SCN-styrelseordförande) Jim Blomqvist borde ha avstått ifrån att hjälpa Nevi med kapitaltillskottet så länge Nord satt kvar som Nevi-vd (eller avstått helt från att ta Nevi-uppdraget).

//

Även hänvisning till småspararnas intresseorganisation Aktiespararnas eminente skribent Jonas Bernholms artikel om SCN: http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/En-sjuk-bransch/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack

//Edit: Där framkommer bla att en Ulf Söderberg är mannen bakom SCN.

Han ligger även bla bakom bolaget Stresscompany som blivit ett fiasko på börsen.

Stresscompany börsintroducerades i okt 2014 (på Stockholmsbörsens småbolagslista First North).

...Inför det fick bolaget in ett kapitaltillskott på 10 miljoner kr genom utförsäljning av nya aktier för 6,75 kr per st.

...Och nu bara drygt en månad efter börsintroduktionen står Stresscompany-aktien i 1,40 kr (slutkursen ons 5 nov 2014).

Dvs en kursförändring på -80%.

Ändå är Stresscompany fortfarande värt ca 10 miljoner kr på börsen vid nuvarande börskurs.

Stresscompanys affärsidé är tydligen en internetsida där man kan få hjälp att stressa mindre.

Enl bolagets internetsida bla:

Vad är Stressklubben

Tillsammans med flera av världens främsta experter och forskare inom stress och hälsa håller vi på och skapar Stressklubben. Tjänsten går ut på att hjälpa dig att leva ett lugnare, och mer vitalt liv som ligger i linje med vad du tycker är viktigt i livet.

Stressklubben är en webbaserad självhjälpstjänst där man som privatperson eller anställd vid anslutna företag kan få hjälp till självhjälp med stress och alla de konsekvenser stress leder till. Stressklubben samlar via experter på olika områden av stress in den senaste kunskapen om vad som kan hjälpa dig och utvecklar självhjälpsprogram som har stöd i forskning och klinisk erfarenhet.

http://www.stressklubben.se/om-stressklubben/vad-ar-stressklubben

Och:

Det här är Stresscompany

Stresscompany är ett innovationsdrivet hälsoföretag med ambitionen att ta en ledande roll på marknaden för internetbaserade hälsotjänster. Bolagets syfte är att minska den negativa samhällstrenden med ökande förekomst av livsstilssjukdomar där stress ofta är en viktig bidragande faktor. Genom samverkan med ledande aktörer tillhandahåller Stresscompany produkter och tjänster som är enkla att använda, tillgängliga genom flertalet kanaler och som motiverar människor till ett bättre liv.

http://www.stresscompany.se/about

Stresscompanys 2013:

intäkter 0 kr

resultat -6 miljoner kr

http://www.bequoted.com/investor/company/documents/stresscompany_arsredovisning_2013_140410-17961.pdf

//

Igrenes bokföringsår sep 2013-aug 2014:

intäkter 0 kr

nettoresultat -5 miljoner kr

I kassan hade bolaget 5-6 miljoner kr per slutet av aug 2014.

https://www.aktietorget.se/pressdocs/AbIgrene(publ)/71390/Igrene__ABI_20141024_11.PDF

Nerpins alla styrelseengagemang etc

Enl Ratsit har Nerpin totalt 29 st olika bolagsengagemang (styrelseuppdrag etc): http://www.ratsit.se/19611115-Erik_Kjellsson_Nerpin_Stockholm/8KaPqEqdyPeGoNWrWMm0WWMnxaeSd7HKdL3O4B3ZFxs

Ytterligare börsnoterade bolag än de som nämnts ovan, där Nerpin sitter i styrelsen, verkar vara:

Aqeri

Diamyd

Nicoccino

Aqeris styrelse (inkl Nerpin): http://aqeri.com/?q=sv/om-aqeri/insiders

Där beskrivs Nerpin så här:

Erik Nerpin

Styrelseledamot sedan 2012.

Född 1961.

Advokat i egen firma Advokatfirman Nerpin AB i Stockholm.

Styrelseordförande i

Kancera AB

Cassandra Oil AB

och Nicoccino Holding AB

samt styrelseledamot i

Igrene AB

Blasieholmen Investment Group AB

Header Compression Sweden Holding AB

Diamyd Medical AB

Otirol Art AB

och European Resolution Capital i Sverige AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.

Blasieholmen Investment Group verkar vara Nerpins eget bolag.

Nicoccino

Nicoccino är värt 200-300 miljoner kr på börsen vid börskurs drygt 20 kr.

Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens småbolagslista First North.

...Nicoccino-aktien verkar ha börjat handlas på First North from sommaren 2014 då aktien först sköt i höjden till 48 kr som högst.

...Men sedan dess har luften gått ur och aktien står nu i 22,10 kr (slutkursen tis 4 nov 2014).

Bolagets första halvår 2014:

intäkter 0 kr

resultat -6 miljoner kr

I kassan fanns 25 miljoner kr per slutet av jun 2014.

http://vp181.alertir.com/afw/files/press/nicoccino/201408293137-1.pdf

Nicoccino är baserat i norra Stockholmsförorten Täby med följande affärsidé:

Nicoccino har tagit fram en nikotin-produkt i frimärksstorlek som läggs under exempelvis läppen, för de som vill sluta eller dra ner på tobakskonsumtion.

http://www.nyemissioner.se/foretag/planerad-notering/nicoccino_ab/1198

Nerpin i Nicoccino-styrelsen: http://www.nicoccino.se/sv/om-oss/styrelse

Där beskrivs han så här:

Erik Nerpin

Styrelseordförande.

Född: 1961

Utbildning: Jur kand, Uppsala Universitet, LL.M. International Banking Law, Boston University

Huvudsaklig sysselsättning: Advokat

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseordförande i

Cassandra Oil AB

Kancera AB

och WYA Holding AB

Styrelseledamot i

Diamyd Medical AB

Header Compression Sweden Holding AB

Aqeri Holding AB

AB Igrene

Blasieholmen Investment Group AB

Otirol Art AB

samt svenska dotterbolag till

Lundin Mining Corporation

och Coastal Contacts Inc.

Tidigare uppdrag:

Styrelseordförande i Factum Electronics AB (till 2013).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?