Tag

Aerocrine Community Posts

Aerocrine: Tillväxt!

LA
labull


0 comments

Aerocrine levererade ånyo en kvartalsrapport innehållande rekordhög försäljning. Stark försäljning till läkemedelsbolagen (s.k. strategisk försäljning) var den främsta förklaringen, men även den klini...

Aerocrine : Kommentar på AAAI/ACAAI

LA
labull


0 comments

Nyligen presenterade AAAAI och ACAAI en gemensam skrivelse rörande den metod Aerocrine har utvecklat. Organisationerna ställer sig bakom de rekommendationer som utfärdades av ATS i september 2011. Jag...