Post entry

Aerocrine : Nya patentframgångar

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Kort kommentar på dagens nyhet att Aerocrine har vunnit patenttvisten mot belgiska konkurrenten Medisoft

  • Domstolsutslaget visar återigen styrkan i Aerocrines patentportfölj. Aerocrine har vunnit i princip alla patenträttegångar genom åren. För en tänkbar köpare av hela bolaget i framtiden är det naturligtvis viktigt att patentsituationen är vattentät. Och bolaget vilar inte på lagrarna. I produktutvecklingssamarbetet med Panasonic sker kontunierligt nya patentansökningar.

  • Genom dagens beslut är Medisoft i princip helt förhindrade att sälja sina nuvarande FENO-produkter. Medisofts produktionsanläggningar finns i Belgien och resultatet blir att bolaget blir förhindrat att sälja produkterna även i andra länder. Ett av de skyddade patenten löper till 2023 så för att Medisoft ska kunna fortsätta konkurrera krävs att produkterna omdesignas. Aerocrine har därmed fullbordat en mångårig process att systematiskt slå ut sina konkurrenter. Från början fanns fem bolag på marknaden; Aerocrine, FILT, Apieron, Medisoft och Bedfont. Aerocrine har stämt och vunnit över FILT och Apieron. Dessa två bolag har sedemera förvärvats av Aerocrine. Medisoft har med dagens besked en väldigt tuff sits. Bedfont har sedan tidigare licensavtal med Aerocrine, men enbart för nuvarande produktgeneration och enbart i Europa. Aerocrine har med andra ord varit extremt lyckosamma i kampanjen att försvara sina patent och slå ut konkurrenterna.

  • Historiskt har Aerocrine haft problem med att Medisoft har sålt sina instrument för en engångsintäkt och sedan givit bort testerna gratis. Eftersom Aerocrine vill bygga en razor-blade-modell med återkommande intäkter var det viktigt att slå ut Medisoft. Detta mål är nu uppnått.

  • Vad som händer med Medisoft härnäst är oklart. Dagens besked kan öppna för en settlement och/eller licensdeal med Medisoft på för Aerocrine fördelaktiga termer. På sätt och vis är det en fördel för Aerocrine att det finns andra bolag som marknadsför FENO. Det är en ny behandlingsmetod och kunskapen om denna sprids bättre om det är flera bolag som arbetar för att marknadsföra den. Dessutom vet Aerocrine att de kommande produktgenerationerna (den första lanseras i EU 2013) är överlägsna i termer av funktionalitet och användarvänlighet.

  • Det är oklart om Aerocrine kan komma att erhålla någon typ av skadestånd, eller få ersättning för sina rättegångskostnader. Det är dock positivt att Aerocrine ser ut att närma sig ett avslut på den fleråriga kampanjen att försvara sina patent. De ackumulerade juridiska kostnaderna uppgår till minst 50 miljoner kronor. Det har naturligtvis också varit börda i form av managementtid. Nu när bolaget satsar hårt på att kommersialisera FENO i framförallt USA är det önskvärt att kunna lägga fullt fokus på detta.

Sammantaget visar dagens nyhet återigen att Aerocrine sköts på ett synnerligen professionellt och aktieägarvänligt sätt där ingenting lämnas åt slumpen. Steg för steg bygger bolaget en mycket stark plattform för framtida tillväxt. Utöver ovan diskuterade framgångar gentemot konkurrenter har bolaget det senaste året gjort stora framsteg med att bygga vetenskaplig acceptans för metoden. Här tänker jag närmast på riktlinjerna från ATS, som nu även AAAAI och ACAAI helhjärtat står bakom. På det organisatoriska planet sker också stora förbättringar. En handfull mycket kompetenta personer har knutits till bolagets ledning det senaste året och den egna försäljningsorganisationen är under kraftig expansion. Flera större medtechbolag har tidigare visat intresse för FENO, däribland Siemens som ett tag försökte utveckla en egen produkt. Panasonic har som bekant på eget initiativ approcherat Aerocrine för att kunna ta del av en förväntat mångmiljardmarknad. Det strategiska värdet i Aerocrine överstiger vida dagens börsvärde. Om bolaget bara kan visa "proof-of-concept", dvs att läkarna faktiskt vill ha bolagets produkter, så ökar chansen/risken för bud dramatiskt. Förhoppningsvis kan Aerocrine upprepa bedriften från Q1 med en tillväxt som överstiger 70% de kommande kvartalen. Då kommer köparna av bolaget stå på rad. Frågan är om eller till vilket pris de stora ägarna är beredda att sälja. Jag tvivlar på att ett eventuellt bud hamnar under 30 kronor per aktie. Dock hoppas jag att Aerocrine får utvecklas som ett oberoende bolag i minst 3-5 år och uppnår en försäljning i miljardklassen på egna ben. Då kommer aktien handlas till minst 50 kronor är min gissning.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?