Post entry

Aerocrine : Kommentar på AAAI/ACAAI

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Nyligen presenterade AAAAI och ACAAI en gemensam skrivelse rörande den metod Aerocrine har utvecklat. Organisationerna ställer sig bakom de rekommendationer som utfärdades av ATS i september 2011. Jag drar ett antal slutsatser av detta.

1) Att nu även AAAAI (American Academy of Allergy, Asthma and Immunology) och ACAAI (American College of Allergy, Asthma and Immunology) står bakom dessa rekommendationer är väldigt signifikant. Det innebär att tre av världens mest inflytelserika organisationer nu stöder ett användande av FENO i sjukvården.

2) Vidare är formuleringen i skrivelsen väldigt stark; "The ACAAI and AAAAI recognize that the measurement of inflammation, using FeNO, is a paradigm change in the diagnosis and management of asthma. As such, it provides a perspective otherwise unavailable to the clinician. …"

3) Av de läkare som skriver under skrivelsen så finner vi längst ner namnet "Stanley Szefler". Denne man har historiskt sett varit den största skeptikern till FENO. Hans studie på FENO som publicerades i Lancet 2009 var utan tvekan en av huvudanledningarna till att rekommendationerna från ATS tog så lång tid som fyra år att utarbeta. Att Szefler nu helhjärtat står bakom användande av FENO i sjukvården är ett otroligt starkt endorsement.

4) Aerocrine jobbar som bekant stenhårt med att förmå sjukförsäkringsbolagen i USA att kostnadsersätta FENO. På den punkten har bolaget tagit ett sjumilakliv framåt i år. Andelen patienter som är försäkrade av ett försäkringsbolag som betalar för FENO har stigit från 15% till 36% på tre månader. Viktigast är så klart beslutet från UnitedHealth, USAs största sjukförsäkringsbolag (33 miljoner försäkrade), som börjar betala för FENO från 1 april. I kommentaren till AAAAI/ACAAIs skrivelse skriver Aerocrines VD Scott Myers att många försäkringsbolag har väntat på att dessa organisationer ska ställa sig bakom ATS rekommendation, innan de ändrar sin policy rörande FENO. Öhmans analytiker säger att försäkringsbolagen mer eller mindre kommer tvingas att börja betala för FENO i och med skrivelsen.

5) Ytterligare två av de 10 största sjukförsäkringsbolagen verkar ligga nära ett beslut att reimbursa FENO, HCSC och Humana med 12 respektive 8 miljoner försäkrade. Om dessa två konverteras till betalande blir coverage knappt 50% inom privat försäkrade. Aerocrine har även en bra dialog med Aetna (tredje störst i USA) och skulle även de ställa sig bakom FENO blir coverage närmare 60%. Aetna har nästa schemalagda FENO-review i höst men som vi såg i fallet med UnitedHealth så kan försäkringsbolagen ändra sin policy på helt andra tidpunkter än i samband med en schemalagd review. Mitt intryck är att Aerocrine är överraskade hur fort försäkringsbolagen har bytt fot.

6) Aerocrines strategi är att bolaget själva ska bearbeta de cirka 10,000 specialistläkarna i USA. En eller flera partner kommer anlitas för att bearbeta den stora marknaden av allmänläkare, cirka 70,000 läkare i USA. Aerocrine har tidigare sagt att man måste uppnå minst 65% coverage för att det ska vara intressant att skriva ett sådant partneravtal. Med vetskap om ovanstående framsteg med försäkringsbolagen är det troligt att Aerocrine redan nu har börjat fundera över vilken typ av partner som är idealisk. Ett Big Pharmabolag typ Glaxo eller Merck? Ett medtechbolag? Eller en apotekskedja typ Walgreen eller CVS? Lita på att ett sådant avtal (som kan komma redan vintern 2012/13 enligt min bedömning) skulle skicka upp aktien rejält eftersom detta skulle ge bolaget ytterligare rejäl endorsement.

7) Scott Myers drar även slutsatsen att AAAAI/ACAAIs skrivelse kommer få genomslag utomlands. Med tanke på att Aerocrine väntar på myndighetsgodkännande i Japan är detta en intressant kommentar. Det vore naturligtvis även önskvärt om ATSs motsvarighet i Europa, ETS (European Thoracic Society) ställde sig bakom rekommendationerna. Europa är fortfarande Aerocrines största marknad men tillväxten har planat ut i väntan på riktlinjer och kostnadsersättningsbeslut.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?