Tag

Cybercom Group Community Posts

C-rad, en raket?

DU
ducchi


0 comments

Det har varit en hel del debatt på börssnack om C-rads kursuppgång i december är motiverad. Efter det skedde en kort konsolidering kring 20 kr tills SHB köpt de flesta som vilja sälja kring det värdet...

Cybercom: hack i häl med Know IT

DA
daun


0 comments

Cybercom visade i Q1 på en liten, men fortsatt tillväxt. Bolaget har hamnat i skymundan och har en relativt låg värdering. Värderingen är liknande för många bolag i branschen. Men Cybercom har valt at...

Har storleken betydelse?

NE
nejab


0 comments

CyberCom meddelar att man genomför ännu ett förvärv. Det är ganska naturligt och det tycks vara ett intressant företag man köper. I alla fall så är lönsamheten imponerande att döma av det informations...