Post entry

Lite mindre stabilt i telekom

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Jag tänkte fortsätta mina rapportkommentarer inom telekomsektorn. Idag kommenterar jag främst det som hände igår, helt enkelt därför att jag inte har haft tid att läsa allt som vällt ut idag. Och om måndagens rapporter var stabila, var tisdagens något mindre så.

Först och främst kom Millicoms rapport, som sett till siffrorna faktiskt var roligare läsning än det råa fallet låter påskina. Man adderade fina 2 miljoner nya abonnenter i sina nätverk och nu har totalt 30,6 miljoner abonnenter vilket är hela 50% upp mot föregående år. Här är några länder med respektive tillväxtsiffror:

Tanzania +110%

DR of Congo +141%

Senegal +84%

Ghana +82%

Honduras +71%

Guatemala +39%

El Salvador +29%

Paraguay +42%

Laos +101%

Sri Lanka +58%

Även intäkterna och rörelsevinsten (EBITDA) växte kraftigt med 27% och 25% respektive, vilket är en lägre takt än tidigare i år men fortfarande en ökning med 3,2% resp 4,8% från föregående kvartal. Skillnaden mellan abonnenttillväxt och försäljningstillväxt stavas naturligtvis ARPU - Average Revenue Per User - som föll något i dollar räknat. Orsaken framkom inte tydligt i rapporten, det fanns formuleringar som tydde på att skälet var stigande inflation och fallande försändelser av pengar från emigranter till bl.a. USA, men ett uttalande av VD nämnde att konsumentbeteendet än så länge var intakt och att det snarare hade med valutarörelser att göra.

Just VD var f.ö. nog skälet till att marknaden sänt ner Millicom med 100 kr, eller ca 25%, sedan rapporten. Tonen gick helt klart över mer på defensiven i denna rapporten, vilket parat med något lägre tillväxt, tolkades som att lågkonjunkturen visst hade bitit. Formuleringen om att inflationen inte märkts försvann och man sänker också investeringsprognosen för 2008 och 2009. Detta, som även Tele2 gjorde i sin rapport idag, kan vara en av drivkrafterna till den kraftiga rekylen i Ericsson.

Själv kan jag inte Millicom tillräckligt bra för att göra en rekommendation, men kan ändå notera att bolaget trots allt fortfarande växer rejält. Vinsten om 4,17 USD per aktie för 9 månader, runt 30 kr, är inte heller fy skam. Naturligtvis kostar tillväxten - investeringarna är fortfarande större än kassaflödet - men skuldsättningen verkar vara under kontroll.

Implikationerna för Ericsson då? Jo, fallande investeringsbudgetar är ju självklart negativt, men om jag läser Millicom och Tele2 rätt är det inte så farligt. I mångt och mycket expanderar man fortfarande, men en del stora utrullningar börjar bli klara, och nu handlar det mer om kapacitetsexpansioner. Volymtillväxten och den goda lönsamheten talar för att dessa lär bli av. Däremot snålar man på lite mer mogna marknader, för att hellre hålla nere skuldsättningen.

Som stöd för min tes om mobilt 3G som nästa tillväxtfas är att Millicom i rapporten berättar lanserade mobilt bredband i september i lite mer mogna Centralamerika, och att lanseringen lyckats bra. Även nya extratjänster tar man upp som något positivt. 2009 ser alltså ut att bli ett svagare år för Ericsson, särskilt på mogna marknader, men underliggande trender pekar definitivt fortfarande i rätt riktning.

Även 2 telekomkonsulter rapporterade - Teleca och Cybercom. Teleca "går OK, justerat för Teleca", precis som man gjort i flera år nu, dvs. de bolag man köpt har man ännu så länge inte lyckats demolera helt. Jag minns hur Teleca helt dominerade svenskdelegationerna på 3GSM i Barcelona för några år sedan, när man just avslutat sin stora uppköpsräd. Vilken skillnad sedan dess! Uppköpen har inte stoppat, men utförsäljningarna och nerläggningarna har ju hållt en minst lika snabb takt. Å andra sidan: 2000 anställda, runt miljarden i omsättning, i alla fall ingen förlust för kvarvarande rörelse. Hela Teleca fås nu för runt 200 MKr, och värderas alltså lägre än Telma, det ryska konsultföretag man köpte 2006 med runt 900 anställda.

Cybercom ser i mina ögon ut som Teleca i repris. Det kanske är elakt, för hittills går de mycket bättre än Teleca, men se hur de gått fram och köpt bolag efter bolag, samtidigt som man lagt ner äldre delar av Cybercom (finanssidan och Norge t.ex.). En liten lista sedan 2003: Consafe Infotech, Mind Finance, Java House, Netcom Consultants, Varchar, auSystems, Plenware, och Nexus Consulting. Dessa köp har tagit Cybercom från 500 anställda i början av 2007 till 2000 anställda nu. Hur mycket organisk tillväxt som finns under detta är nästan omöjligt att se eftersom Cybercom inte bryter ut det, men jag är tveksam till att den stått för någon större del. Räknar man t.ex. på uppgiften att Plenware hade 37 MEUR i omsättning och 7MEUR i rörelsevinst 2007, och konsoliderades i januari 2008, ser den organiska tillväxten ut att vara negativ. Och var tog vinstökningen vägen - rörelsevinsten mellan Q4 07 och Q1 08 rörde sig inte, men Plenware borde tillfört minst 10 Mkr per kvartal!

Det brukar ta tid innan det knakar i fogarna, men jag misstänker att Cybercom ser bättre ut på pappret i presentationerna än i verkligheten.

I vilket fall som helst har marknaden diskonterat en hel del redan även här. Cybercom handlas till ett P/E på 5 ungefär. Men här måste man också ta hänsyn till skuldsättningen. Runt 500 Mkr i räntebärande skulder, lika mycket som börsvärdet, och ett fritt kassaflöde på kanske 1/4 av det har man belånat skutan nästan i Eniro-klass ...

HiQ ser alltså fortsatt ut som det tryggare valet i sektorn. Men en liten fågel viskade i mitt öra att man tappat stort på Sony Ericssons nerläggning i Stockholm, kanske uppåt 100 konsulttjänster. Det fina med Cybercom är att de har många andra kunder i Stockholm, men det lär nog ändå ta tid innan man lagt om så många. Att placera ut dom till nya Symbian-kunder kan nog också bli struligt, då Symbian nu främst drivs i Lund, Espoo och Manchester. Nedläggningen lär inte ha märkts i 3e kvartalet, men i 4e kanske vi kan få se hur bra man parerarade.

Man bör också hålla utkik för Sony Ericssons sparpaket, vilket som jag nämnde startar 4e kvartalet, liksom efterslängar från andra bolag som vill rida på "finanskrisvågen" och trycka till sina konsulter lite. Cybercom, HiQ, KnowIT och Connecta tillhör de svenska konsulter som har mest hos Ericsson-sfären, men fördelningen mellan Sony Ericsson, EMP och Ericsson i Kista varierar.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?