Post entry

Har storleken betydelse?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

CyberCom meddelar att man genomför ännu ett förvärv. Det är ganska naturligt och det tycks vara ett intressant företag man köper. I alla fall så är lönsamheten imponerande att döma av det informationsmaterial som har presenterats.

Det som kanske skrämmer är den stora goodwillposten som förvärvet ger upphov till samt det stora beroendet av Nokia. Det är som bekant Ericssons problem som har sänkt CyberComs aktiekurs på senare tid. Nokias systemdel är väl inte heller den mest stabila verksamheten för närvarande.

Att växa via förvärv är naturligt i ett läge där det är allt svårare att attrahera personal. Det finns dock en fara med det här sättet att växa. Ett konsultbolags egna kapital sitter i stort sett oftast i huvuden på de anställda. Byter de jobb för det ofta med sig mycket trista saker som dels nedskrivningar av goodwill dels försäljningsbortfall och många gånger även kundförluster. Detta är definitivt något man bör känna till.

Ju större bolaget blir desto annorlunda blir också kulturen och det i sig kan vara ett problem. Kulturkrockar är långt mycket vanligare än tvärtom i konsultträsket där det inte är produktionskapacitet som man förvärvar utan de anställda, deras kunnande och nätverk. När administratinen bantas, mellanchefer sägs upp skapas det osämja på vissa håll. Ibland tar en avgående chef med sig ett par av sina förtrogna och en ond spiral tar form.

Jag äger aktier i CyberCom och anser följaktligen att aktien är billig. Det är den om man ser till nyckeltalen. Men i takt som bolaget blir större blir också overhead-kostnaderna högre och oket att bära för personalen allt större. Detta brukar vanligtvis leda till sämre lönsamhet och de synergier som finns på pappret stannar ofta där. Bonusarna påverkas negativt och missnöjet växer.

Det finns med andra ord all anledning att vara uppmärksamma under 2008. Efter stort förvärv av AU-system går man nu på knock igen. Frågan är om det är långsiktigt rätt. Sammanslagningarna under 1999-2000 visade att 1+1 blir inte alltid 2. Globala ambitioner slog också rätt fel för många konsultbolag. Det är alltså inte helt säkert att störst är alltid bäst.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?