Tag

NCC Community Posts

NCC: vad är hållhaken?

YX
yxhugg


0 comments

NCC är billigt. Fem gånger årsvinsten och en direktavkastning som har möjlighet att nå 12,5 procent. Då undrar man finns det något hot eller hållhake?