Post entry

Flemming Kozok Sørensen – Tröttsam strategi gav 150 kr varje vända.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Flemming Kozok Sørensen – En tröttsam strategi gav 150 kr per trajdningvända.

Efter att ha tjänat de första 700 kronorna, på aktier, samtidigt som han arbetade som diskare, började Flemming intensivt läsa Dagbladet, Børsen och Erhvervsbladet. Han fann dem i matsalen. De tillförde insikt om de börsnoterade bolagen och den marknad på vilken han skulle agera.

Kozok satte sina små tillgångar på spel, och spekulerade med lånade pengar.

Det gav hävstång, och efter en tid nådde han ett sexsiffrigt kapital, allt med hjälp av maximal belåning. Den första tiden handlade det mest om optionshandel för att få hög procentuell avkastning.

http://www.digi.no/41244/kamikaze-trader-120-doblet-innsatsen-paa-ett-aar

År 2000 vände börsen nedåt och lyckan upphörde. Det slutade med att Kozok bara hade 32.500 kronor i sin kassa. Det hade bara tagit fem månader att tappa miljon beloppet.

Många tror förmodligen att Flemming Kozok varit en lycklig människa medan han tjänade stora pengar, men han säger själv i en intervju att han aldrig någonsin önskar att genomgå utmaningen igen. Den psykiska pressen är helt enkelt för svår.

Flemming Kozok Sörensen har en strategi, som skulle kunna betecknas som ”uttröttande”! Han har i genomsnitt tjänat 150 D.Kr per affär, och gjort 0,06 procent av kapitalet varje tradingomgång.

Etthundrafemtio kronor för varje beslut. Det är en lång och mödosam väg till miljonerna!

Alla affärer, i genomsnitt 50 om dagen, har skett via internetmäklaren Track Data Securities.

Strategin har krävt diciplin och en enorm arbetsinsats. Det ”uttröttande” består i att Kozok alltid sökt kunskap om så många företag som det överhuvudtaget går att följa. Genom att ständigt och intensivt bevaka 40 aktielistor har han på kort tid kunna skumma igenom de omkring 1500 aktierna, varje dag!

Utifrån vissa kriterier har han dagligen utarbetat listor på tre typer av aktier, som haft potential till att stiga eller falla. Dessa förteckningar omfattade normalt 20 – 40 värdepapper. På hemsidan www.spekulant.dk/kozok

kan man se de knappt fyrtio aktielistorna.

http://www.business.dk/article/20040918/nyhedsoversigt/109180226

Värsta tappet kom sommaren 2000. Då var hans alltmer försiktiga strategi, ännu inte färdigutvecklad. Nasdaq steg till 4000 nivån och Kozok höll ögnogen på några uppgenbara möjligheter att blanka. Han trodde sig ha identifierat några utfattida och övervärderade börsintroduktione och ”sålde kort” i alla sex aktierna. Men de optimistiska amerikanerna delade inte Kozoks analys och det innebar att han tappade 4,3 miljoner på sex affärer. Han blev bestraffad för att ta en alltför stor risk och att strunta i sin vanligen stränga stopploss strategi. Hade han istället köpt aktierna kunde han ha vunnit ett sjusiffrigt belopp, men de största vinsterna har Kozok för övrigt gjort i en fallande marknad.

http://www.digi.no/41244/kamikaze-trader-120-doblet-innsatsen-paa-ett-aar

Mellan raderna kan man utläsa att Flemming Kozok varit rätt ensam. När andra slutat sina arbeten, böjade hans kvällsarbete.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?