Post entry

Sälj Stureguld-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Frågetecken kring First North-noterade bolaget Stureguld efter åtalet mot vd och huvudägare Joacim Nord (som själv anser sig helt oskyldig).

Sammanfattning

• Sturegulds 2012: Intäkter på 164 miljoner kr och ett nettoresultat på 4,5 miljoner kr.

• Resultatutvecklingen försämrades dock under 2012 och i q4/2012 blev det ett nettoresultat på -0,6 miljoner kr.

• Ev är det fallande guldpriset en orsak till det försämrade resultatet för Stureguld. Det mesta av Sturegulds värde utgörs av ägarandelen på 67,5% av bolaget VJ since 1890 (som designar och säljer smycken) men därutöver bedriver Stureguld handel med guld mm med privatpersoner etc.

• Hösten 2011 nådde guldpriset en toppnivå kring 1 900 dollar per uns. Därifrån har det fallit ca 30% till bottennivåer kring 1 350 dollar i apr och maj 2013. Sedan dess har guldpriset stigit något och ligger nu kring 1 390 dollar (fre 14 jun 2013).

• Sturegulds börsvärde ligger på 9 miljoner kr (på Stockholmsbörsens småbolaglista First North) vid nuvarande börskurs 7,25 kr (slutkurs fre 14 jun 2013).

• Dvs aktiens p/e-tal blir bara 2 med 2012 års resultat på 4,5 miljoner kr (börsvärde 9 miljoner kr delat med nettoresultat 4,5 miljoner kr), men som nämnt försämrades resultatutvecklingen mot slutet av 2012 och under q4/2012 blev det en förlust på 0,6 miljoner kr.

• Stureguld kom ej med någon resultatrapport för q1/2013 utan nästa resultatrapport blir den för 1:a halvåret 2013 som ska redovisas 15 aug 2013.

• Och Sturegulds skuldsättning är ganska hög med en nettoskuld (räntebärande skulder minus kassa) på 7 miljoner kr per slutet av 2012 jämfört med börsvärdet på 9 miljoner kr.

• Stureguld äger 67,5% av bolaget VJ since 1890 (som är börsnoterat på Aktietorget).

• VJ:s börsvärde är 13 miljoner kr vid nuvarande börskurs 0,10 kr så Sturegulds ägarandel på 67,5% av VJ är alltså värd knappt 9 miljoner kr (8,8 miljoner kr).

• VJ hade under 2012 intäkter på 196 miljoner kr och ett resultat på 1 miljon kr. (VJ förvärvades tidigare av Stureguld och ingår i Sturegulds siffror from mars 2012.)

• I q1/2013 hade VJ intäkter på 35 miljoner kr (-66% från q1/2012) och ett resultat på noll kr.

• VJ har gett prognosen att bolagets intäkter väntas uppgå till 100 miljoner kr under helåret 2013. Det blir alltså -49% från helåret 2012.

• 12 jun 2013 kom besked om att Thomas Jansson ersätter Joacim Nord som VJ:s vd. Jansson var tidigare vd för VJ från våren 2008 till sommaren 2011 och Jansson pekar på att han under den tiden ledde en turnaround av bolaget från intäkter på under 50 miljoner kr/år och förlust till intäkter på över 250 miljoner kr/år och god lönsamhet, och att han nu återigen avser genomföra en förbättring av VJ:s utveckling.

• VJ since 1890:s affärsidé är att designa egna smycken som säljs via internet samt utomstående återförsäljare.

• Stureguld har för sin del vid sidan av ägarandelen i VJ en verksamhet med inriktning på att handla (köpa och sälja) guld etc vilket främst verkar vara handel med privatpersoner.

• Stureguld är baserat i Stockholm och hade 9 pers anställda under 2012.

• Där ingår väl VJ since 1890:s 5 pers anställda under 2012. VJ är också baserat i Stockholm.

• Sturegulds vd Joacim Nord (fyller 31 år under 2013) och VJ:s vd Thomas Jansson (fyller 34 år) är största aktieägare i Stureguld med en ägarandel på 23% (via bolaget New Equity Venture Sweden AB). Tack vare röststarka A-aktier har de en röstandel på 66% av Stureguld.

• Åklagaren Pontus Hamilton har skickat in en stämningsansökan (daterad 31 maj 2013) till Stockholms tingsrätt där Joacim Nord åtalas för att genom aktieaffärer ha fått Stureguld-aktiens börskurs att stiga kraftigt i okt 2011 (precis innan budet på bolaget Guld Invest som var med betalning i form av nya Stureguld-aktier)

Pressmeddelandet om budet på Guld Invest (som sedan har bytt namn till VJ since 1890): www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1857889

• Enl åklagaren är brottet att betrakta som grovt. Nords agerande är enl stämningsansökan ett brott mot "Lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument" och kan leda till fängelse för Nord vid fällande dom. Som led i rättsprocessen satt Nord anhållen 5-8 feb 2013. Själv anser han sig dock helt oskyldig.

Knepigheter i Sturegulds bokföring

• För 2012 redovisade Stureguld resultatrapporter för 1:a halvåret, q3 och q4. Summerar man upp siffrorna i resultatrapporterna hade Stureguld intäkter på 164 miljoner kr och ett resultet efter skatt på 6,9 miljoner kr. Men i helårsrapporten (q4-rapporten) och årsredovisningen för 2012 redovisar Stureguld intäkter på 169 miljoner kr och ett resultat efter skatt på 4,5 miljoner kr. Varför blev helårsresultatet 2,4 miljoner kr lägre än om man summerar upp delårsrapporterna?

• Som nämnt redovisade Stureguld intäkter på 164 miljoner kr och ett resultat efter skatt på 4,5 miljoner kr för helåret 2012. Och bolaget VJ since 1890 (ägt av Stureguld till 67,5%) hade för sin del intäkter på 196 miljoner kr och ett resultat efter skatt på 0,9 miljoner kr för helåret 2012. Men VJ since 1890 borde väl ingå helt i Stureguld eftersom Stureguld äger över 50% av VJ? Hur kunde i så fall Sturegulds intäkter för 2012 bli lägre än dotterbolaget VJ:s intäkter? Ingår VJ formellt inte i Stureguld förrän en bit in på 2012?

Edit: Info om att det förvärvade bolaget VJ since 1890 (som tidigare hette Guld Invest) ingår i Sturegulds bokföring from mars 2012: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1892733

Räknar man med att VJ alltså ingick i Stureguld under 10 av 12 månader under 2012 borde förenklat drygt 160 miljoner kr av VJ:s intäkter för 2012 vara med i Sturegulds intäkter för 2012 (vilket alltså är fallet). I så fall hade alltså Stureguld nästan inga intäkter under 2012 förutom från VJ.

• Stureguld hade intäkter på 164 miljoner kr och ett resultat efter skatt på 4,5 miljoner kr under helåret 2012. Härav hade moderbolaget Stureguld (dvs exkl VJ since 1890) intäkter på 2 miljoner kr och ett resultat på -1,2 miljoner kr. Men eftersom VJ hade ett resultat på 0,9 miljoner kr, hur kan då Sturegulds totala resultat ha blivit 4,5 miljoner kr? Finns det alltså fler bolag i koncernen än moderbolaget Stureguld och dotterbolaget VJ since 1890?

Av Sturegulds 9 anställda (vilket väl är inkl VJ:s 5 anställda) har moderbolaget Stureguld 2 anställda. Så tydligen finns det ytterligare 2 pers anställda i någon verksamhet inom Stureguld.

Bakgrund och tidigare frågetecken

Text skriven 17 feb 2013:

Blondinbellas snabba klipp

_Bloggerskan Isabella "Blondinbella" Löwengrip har på bara en vecka nästan dubblat värdet på sin investering i Aktietorget-noterade guldbolaget "VJ since 1890".

• Måndag 11 feb 2013 kom besked om att bloggstjärnan Isabella "Blondinbella" Löwengrip köpt 2,5 miljoner aktier i VJ för 10 öre styck: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=64481
• Och nu ligger börskursen i 18 öre (slutkurs fre 15 feb 2013), dvs en kursuppgång med 80%.

Och som högst var VJ:s aktiekurs till och med uppe i 0,22 kr i veckan. Det var i tisdags (12 feb 2013), dvs dagen efter beskedet om Bb:s aktieköp.
God uppgång från en bottennivå på 3 öre i okt 2012!

• Räknat i pengar har Blondinbella alltså investerat 250 000 kr i aktierna (2,5 miljoner aktier för 0,10 kr/st) vilket nu ökat i värde till 450 000 kr (2,5 miljoner aktier för 0,18 kr/st) - en nätt vinst på 200 000 kr på en vecka._

_Men vd/huvudägare Joacim Nord är en skummis:

Nya försök med video on demand - Realtid.se
www.realtid.se/.../20080815161416_Realtid567.d... - Translate this page
Aug 18, 2008 – Joacim Nord, 26, drog på två dagar ihop ett par miljoner kronor inför en notering av filmsajten 24hourmovies på Aktietorget– fastän han saknar ...
http://www.realtid.se/ArticlePages/200808/15/20080815161416_Realtid567/20080815161416_Realtid567.dbp.asp

Guldet försvann - nu pudlar företagen - Nyheter | SVT.se
www.svt.se/.../guldet-forsvann-nu-pudlar-foretage... - Translate this page
May 10, 2012 – "Vi har tagit till oss och uppdaterar våra villkor", skriver vd:n Joacim Nord i ett mejl till SVT. Han länkar till bolagets uppdaterade villkor, där det ...
http://www.svt.se/nyheter/sverige/guldet-forsvann-nu-pudlar-foretagen_

• Hennes kommentarer?

_En fråga är tex om det verkligen är så att popstjärnan Rihanna sagt att hon gillar de smycken Blondinbella lanserat via VJ, eller tex om Blondinbella och VJ har betalat Rihannas pr-avdelning för att få ett sådant uttalande?

Blondinbellas smyckeskollektion hos VJ: http://www.vjsince1890.com/index.php?route=product/category&path=103_

_Detta har hänt:

• I apr 2012 kom besked om att VJ och Blondinbella inlett samarbete om att hon ska lansera en smyckeskollektion via VJ och marknadsföra VJ via sin blogg etc: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1900782_

• I nov 2012 kom besked om att Blondinbellas kollektion lanserats: https://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1942112

• I dec 2012 meddelades att kollektionen utökats: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1952063

• I jan 2013 framkom att samarbetet förlängts och fördjupats: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1958064

• I feb 2013 uppgavs popstjärnan Rihanna ha sagt att hon gillar Blondinbellas smyckeskollektion hos VJ: http://nyheter24.se/noje/kandissverige/737835-kan-do-lycklig

• Någon dag senare skickade Blondinbella smycken från sin kollektion till Rihanna: http://blondinbella.se/2013/02/04/smyckena-ar-skickade/

• Och någon vecka senare framkom att Bb fått köpa VJ-aktierna för 10 öre styck.

Hela VJ är värt drygt 20 miljoner kr på Aktietorget vid nuvarande börskurs 0,18 kr.

Bolagets smycken säljs via hemsidan http://vjsince1890.com/ samt drygt 60 återförsäljarbutiker runt om i Sverige.

_Börskursen har ej haft rolig utveckling från kursnivå över 0,70 kr våren 2008 till en bottennivå på 3 öre i höstas!

Största aktieägare i VJ är First North-noterade bolaget Stureguld med en ägarandel på 68%: http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0002269837_

Joacim Nord är vd i både Stureguld och VJ.

Stureguld är också värt kring 20 miljoner kr på börsen.

_Nord själv är huvudägare i Stureguld via bolaget New Equity Ventures Sweden AB med en ägarandel på 26% (röstandel 69%): http://stureguld.se/ir/agarforteckning.php

Hans planer är tydligen att via Stureguld (inkl VJ som smyckesbolag) bygga upp "en stor aktör i Norden inom handel för ädelmetaller": http://stureguld.se/ir/vdharordet.php_

Stureguld bla säljer och köper guld till/från privatpersoner via sin hemsida och butiker i Stockholm och Oslo: http://www.stureguld.se/

De har även startat sajten Stureauktioner.se för bla handel med guldtackor.

Stureguld grundades av Nord 2010 och i sept 2011 köptes bolaget Guld och Juvel Invest AB.

_I okt 2011 la Stureguld sedan bud på dåvarande Guldinvest. Förvärvet genomfördes i mars 2012 och Guldinvest har numera bytt namn till VJ since 1890.

Fortsatta företagsköp är att vänta: "Marknaden vi agerar i är fortsatt bestående av många små aktörer, vi tror att en konsolidering kommer ske inom en snar framtid. Stureguld förbereder sig för att agera som den ledande aktören där målsättningen är att skapa en stor Nordisk aktör för ädelmetaller." https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=411830

Målet är att även hitta guldfyndigheter. Stureguld letar tex guld på ön Nya Guinea (norr om Australien).

• Sturegulds resultatrapport för helåret 2012 kommer 28 feb 2013. Under de första nio månaderna 2012 hade Stureguld intäkter på 128 miljoner kr och ett nettoresultat på 6 miljoner kr._

• VJ ska komma med sin helårsrapport 20 feb 2013. Under de första nio månaderna 2012 hade bolaget intäkter på 160 miljoner kr och ett nettoresultat på 2 miljoner kr.

(Dvs VJ verkar inte ha ingått i Stureguld under hela niomånadersperioden.)

_Stureguld-aktien har också varit svängig. Hösten 2011 var aktien uppe i över 50 kr och rasade sedan till 10 kr våren 2012, varifrån den återigen stigit till nuvarande kurs kring 18 kr.

Sturegulds bud på dåvarande Guld Invest i okt 2011 innebar 1 ny Stureguld-aktie för ca 167 Guld Invest-aktier.
Det var en budpremie på 144%, men i och med att Stureguld ännu bara har en ägarandel på 68% verkar långt ifrån alla ha accepterat budet.

Enl budprospektet lovade Nord att: "Genom affären bildas en aktör inom guld- och smyckesindustrin med god lönsamhet och en målsättning att nå en årlig omsättningstakt på 200 MSEK inom ett år." https://www.ngnews.se/attachments/67278?locale=sv

Återstår alltså att se om Stureguld (inkl VJ) nådde intäkter på minst 200 miljoner kr under helåret 2012 (proforma dvs som om VJ ingått hela 2012), annars har ju Nords prognos inte uppfyllts._

Åtal mot Joacim Nord

Text skriven 4 jun 2013:

_Bör man oroa sig över detta kring Sturegulds vd Joacim Nord:

• "Sturegulds vd i blåsväder_

_Joacim Nord åtalad för grov otillbörlig marknadspåverkan."

http://www.realtid.se/ArticlePages/201306/03/20130603162916_Realtid390/20130603162916_Realtid390.dbp.asp

Det gäller tydligen affärer han gjort i Stureguld-aktien hösten 2011 för vilket han nu åtalas för "grov otillbörlig marknadspåverkan".

Det var i okt 2011 som Nord tydligen handlade med Stureguld-aktien så att dess börskurs steg kraftigt på börsen.

Pga anklagelserna satt han till och med anhållen 5-8 feb 2013.

Förnekar dock själv brott och ingen är ju skyldig förrän man är dömd.

Tidigare frågetecken kring Joacim Nord:

• Nya försök med video on demand - Realtid.se

Aug 18, 2008 – Joacim Nord, 26, drog på två dagar ihop ett par miljoner kronor inför en notering av filmsajten 24hourmovies på Aktietorget– fastän han saknar avtal med de stora filmbolagen.

http://www.realtid.se/ArticlePages/200808/15/20080815161416_Realtid567/20080815161416_Realtid567.dbp.asp

• Guldet försvann - nu pudlar företagen - Nyheter | SVT.se_

_• May 10, 2012 – "Vi har tagit till oss och uppdaterar våra villkor", skriver vd:n Joacim Nord i ett mejl till SVT. Han länkar till bolagets uppdaterade villkor, där det ...

http://www.svt.se/nyheter/sverige/guldet-forsvann-nu-pudlar-foretagen_

Åtal mot vd Joacim Nord - del 2

Text skriven 5 jun 2013:

_Tydligen bolagsstämma i Sturegulds dotterbolag VJ since 1890 idag (ons 5 jun 2013) men Sturegulds vd Joacim Nord kunde inte väljas till styrelseledamot i VJ pga att han nu är åtalad.

• Enl pressmeddelande från VJ:

"Joacim Nord ställde inte upp i nyval p.g.a. av inkommen stämmningsansökan 2013-06-05 gällande otillbörlig marknadspåverkan i Stureguld AB."

http://www.aktietorget.se/pressdocs/GuldInvestNorden/65908/VJ_since_1890__1890_20130605_15.PDF

• Dessutom kort pressmeddelande idag från Stureguld om stämningen:

"Fredagen 2013-05-31 lämnades en stämmningsansökan emot Joacim Nord gälllande
otillbörlig marknadspåverkan. Joacim Nord nekar till anklagelsen."

www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1991917_

_• Tydligen finns ca 1,44 miljoner utestående aktier i Stureguld vilket gör bolaget värt 11 miljoner kr på börsen vid nuvarande börskurs 7,70 kr.

• Vd Joacim Nord delägare i bolaget New Equity Venture Sweden AB som har en ägarandel på 23% av Stureguld.

http://stureguld.se/ir/agarforteckning.php

• Sturegulds 2012:

Intäkter 164 miljoner kr
Resultat efter skatt 4,5 miljoner kr

Checkräkningskredit på 11 miljoner kr och 4 miljoner kr i kassan, dvs nettoskuld 7 miljoner kr. Ganska hög skuldsättning i relation till börsvärde 11 miljoner kr.

https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=419508

Dvs billig aktie på 7,70 kr om bolaget då värderas till 11 miljoner kr och genererade ett resultat på 4,5 miljoner kr 2012? Det blir ju ett p/e-tal på bara 2-3!

Stureguld äger 66% av VJ since 1890 som är noterat på Aktietorget och där värt totalt 12 miljoner kr vid nuvarande börskurs 0,09 kr.

Dvs Sturegulds ägarandel värd knappt 8 miljoner kr.

Tydligen är Joacim Nord även vd i VJ since 1890: http://www.aktietorget.se/Instrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0002269837

• År 2012 för VJ since 1890:

Intäkter 196 miljoner kr (-18%)
Resultat efter skatt 1 miljon kr

Checkräkningskredit på 9 miljoner kr och 4 miljoner kr i kassan, dvs nettoskuld 5 miljoner kr. Ganska hög skuldsättning i relation till börsvärde 12 miljoner kr.

http://www.aktietorget.se/pressdocs/GuldInvestNorden/65297/0cbxk5s9y93hon815f4kici4m6ce5f3gvf2i79ozvtmaf7bf9ya876m34gtpmt19.pdf

• Q1/2013 för VJ since 1890:

Intäkter 35 miljoner kr (-66%)
Resultat efter skatt 0 kr

http://www.aktietorget.se/pressdocs/GuldInvestNorden/65603/VJ_since_1890__1890_20130515_7.PDF

Enl rapporten fallande intäkter pga nedgång i marknaden för ädelmetall-handel men intäkterna låg kring samma nivå som i q4/2012 vilket tyder på utplaning._

Åtal mot vd Joacim Nord - del 3

Har nu tagit del av den stämningsansökan (daterad 31 maj 2013) mot Sturegulds vd Joacim Nord, som Ekobrottsmyndighetens åklagare Ponus Hamilton har skickat in till Stockholms tingsrätt.

Joacim Nords försvarsadvokat

Nord själv anser sig alltså helt oskyldig till brott och har anlitat välrenommerade advokaten Hans Strandberg som försvarare. Bla var Strandberg tidigare advokat åt "Nordeamannen" Andreas Hofmann i den stora insiderhärvan och Hofman blev ju friad i det målet.

Artikel från Affärsvärlden i apr 2012:

"Trubbelfixaren

När finansmännen och näringslivstopparna får problem ringer de Hans Strandberg. Med Sveriges tyngste ekobrottsförsvarare vid sin sida ser oddsen betydligt bättre ut. Fråga Juholt."

"Till listan på (Hans Strandbergs) nuvarande och forna klienter hör:

• Öresunds vd Mats Qviberg som han hjälper med det rättsliga efterspelet efter HQ-kraschen

• Boris Benulic, den förre vd:n som är polisanmäld för tradingsmällen i Kraft & Kultur

• Han försvarar Solnas tidigare stadsdirektör Sune Reinhold i muträttegången kring Nationalarenan.

• Hans Strandberg ledde också Nordeamannens försvar i Cevianmålet för några år sedan.

• Försvarade fastighetsinvesteraren Bernhard von der Osten-Sacken mot anklagelserna för skattebrott

• Liksom Skandias personalchef Ola Ramstedt och vd Lars-Eric Petersson under Skandiaaffären för några år sedan. För att nämna några klienter.

• En annan är förre S-ledaren Håkan Juholt."

Även:

• "Nordbankenmäklaren, som Hans Strandberg försvarade i början av 00-talet. Hon hade tagit tradingpositioner på 320 miljoner kronor där det ifrågasattes om det fanns kunder bakom affärerna."

(Mäklaren dömdes senare som skyldig men slapp fängelse och dömdes till "rättspsykiatrisk vård"

• "På plats på Henning Sjöströms advokatbyrå fick Hans Strandberg sköta försvaret av K G Jansson, mannen som kallades Riksbankens fiende nummer ett. Det blev ett genombrott för den färske försvararen" Hans Strandberg.

"Typkunden (till Hans Strandberg) är en hög chef vars bolag blivit föremål för åklagarnas intresse. Allt oftare är det korruptionsanklagelser som ska bemötas. Som när Telia Soneras dåvarande vd Anders Igel och Sverigechef Marie Ehrling misstänktes för mutbrott år 2005 efter att koncernen hade bjudit 200 gäster både på middag och musikalen 'Mamma Mia'."

http://www.affarsvarlden.se/affarsjuridik/article3494750.ece

Enl stämningsansökan mot Joacim Nord bla:

• Genom sina aktieaffärer 13-26 okt 2011 drev Joacim Nord kraftigt upp priset kraftigt på Stureguld-aktien.

Stureguld-aktiens börskurser (dagens slutkurs):

ons 12 okt 2011: 24,20 kr (150 st aktier omsatta)
- - -
tors 13 okt 2011: 36 kr (3020 st aktier omsatta)
fre 14 okt 2011: 44 kr (1975 st aktier omsatta)

mån 17 okt 2011: 47 kr (1468 st aktier omsatta)
tis 18 okt 2011: 51 kr (390 st aktier omsatta)
ons 19 okt 2011: 51 kr (450 st aktier omsatta)
tors 20 okt 2011: 46 kr (663 st aktier omsatta)
fre 21 okt 2011: 48 kr (1203 st aktier omsatta)

mån 24 okt 2011: 53 kr (858 st aktier omsatta) -- Aktien når toppnivån 54 kr under dagen.
tis 25 okt 2011: 50 kr (150 st aktier omsatta)
ons 26 okt 2011: 50 kr (100 st aktier omsatta)
- - -
tors 27 okt 2011: 49 kr (276 st aktier omsatta)

Källa till börskurser: Bloomberg.com

• Han insåg eller borde ha insett att affärerna på ett otillåtet sätt påverkade börskursen i Stureguld.

• Brottet är att betrakta som "grovt" eftersom det skett medvetet, systematiskt och kort före Sturegulds bud på Aktietorget-noterade bolaget Guld Invest.

• I stämningsansökan hänvisas bla till kursdiagram för Stureguld-aktien och avsaknad av positiv information från Stureguld som grunder för att styrka att Stureguld-aktien "lyfts på icke-kommersiella grunder" genom Joacim Nords aktieaffärer i bolaget.

• Åklagaren anser att Joacim Nords agerande är brottsligt enl paragraf 8 i "Lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument":

"Den som vid handel på värdepappersmarknaden eller annars förfar på ett sätt som han eller hon inser är ägnat att otillbörligen påverka marknadspriset eller andra villkor för handeln med finansiella instrument eller på annat sätt vilseleda köpare eller säljare av sådana instrument, döms för otillbörlig marknadspåverkan till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är brottet med hänsyn till omfattningen av marknadspåverkan eller övriga omständigheter att anse som grovt, skall dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

För otillbörlig marknadspåverkan döms också den som vid handel på värdepappersmarknaden eller annars förfar på ett sätt som han eller hon borde inse är ägnat att påverka eller vilseleda på sätt som anges i första stycket. I dessa fall döms till böter eller fängelse i högst ett år. Om gärningen är ringa döms inte till ansvar."

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050377.htm

• Som led i ärendet satt Joacim Nord till och med anhållen från tis 5 feb 2013 till fre 8 feb 2013 (för att åklagaren inte ville riskera att Joacim Nord skulle förstöra bevismaterial? Och/eller för att han inte skulle snacka ihop sig med vittnen?).

Ville underlätta bud på Guld Invest?

27 okt 2011 kom besked om att Stureguld la ett uppköpsbud på bolaget Guld Invest (som då var noterat på Aktietorget).

Budet innebar att Guld Invests aktieägare erbjöds sälja sina aktier till Stureguld mot betalning i form av nya Stureguld-aktier i proportionen 1 ny Stureguld-aktie för ca 167 Guld Invest-aktier.

Budet innebar en budpremie på 144% med utgångspunkt ifrån börskurserna under de 10 börsdagarna närmast före budet. (Dvs Sturegulds bud per Guld Invest-aktie låg alltså 144% över Guld Invests-aktiens genomsnittliga börskurs under de 10 föregående börsdagarna.)

Med utgångspunkt från Stureguld-aktiens slutkurs 26 okt 2011 låg budet på Guld Invest på nästan 40 miljoner kr.

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3301536.ece

Eftersom Stureguld la budet på Guld Invest i form av betalning med Stureguld-aktier, blev ju budet värt mer ju högre Stureguld-aktiens börskurs låg.

Så åklagaren menar väl att Sturegulds vd Joacim Nord lagt in en massa köpordrar på Stureguld-aktien för att lyfta Stureguld-aktiens börskurs före budet, för att underlätta att Guld Invests aktieägare skulle acceptera budet.

Dolde aktieaffärerna?

Enl stämningsansökan verkar det även som att Joacim Nord har försökt dölja att det är han som gjort köpen av Stureguld-aktierna i okt 2011 eftersom han från sitt bankkonto hos Nordea fört över pengar till en Niklas Axelssons aktiedepå hos aktiemäklarfirman Avanza. Och sedan har Joacim Nord loggat in på Axelssons Avanza-konto via en Thomas Janssons mobiltelefon med abonnemang hos Telenor.

Stureguld är numera börsnoterat på Stockholmsbörsens småbolagslista First North, men då under 2011 var Stureguld börsnoterat på NGM-börsen och av stämningsansökan framgår att Joacim Nords affärer uppdagades genom att Björn Bergervik som jobbar på NGM-börsen anmälde affärerna till Finansinspektionen. Och sedan har väl FI i sin tur rapporterat saken vidare till Ekobrottsmyndigheten där ärendet hamnade hos åklagaren Pontus Hamilton som nu alltså väckt åtal mot Joacim Nord via stämningsansökan som skickats in till Stockholms tingsrätt.

Men återigen anser sig Joacim Nord vara helt oskyldig till brott.

//Tillägg 15 jun 2013

Vad hände i sept 2011?

En detalj i åklagarens stämningsansökan är att det först står att Joacim Nord gjort de olagliga affärerna i Stureguld-aktien i okt 2011 men sedan står det om transaktioner i sept 2011 via Niklas Axelssons Avanza-konto och Thomas Jansson mobiltelefon.

Frågan är hur det hänger ihop. Är uppgiften om sept 2011 fel och ska det stå okt 2011 där? Eller är det andra transaktioner som avses i sept 2011? Är det tex förberedande transaktioner såsom Joacims överföring av pengar från sitt Nordea-konto till Axelssons Avanza-konto som gjordes i sept 2011 men att själva affärerna i Stureguld-aktien sedan gjordes i okt 2011?

Så här står det inledningsvis på sid 1 i stämningsansökan:

"Joacim Nord har under tiden 13-26 oktober 2011 vid handel på Nordic Growth Market i Stockholm genom icke affärsmässiga transaktioner kraftigt drivit upp marknadspriset på Stureguld ABs aktie."

Men sedan på sid 2:

"Vittnesförhör med Niklas Axelsson angående handel på depå 7404889 i Avanza Bank tillhörande honom, till styrkande av att Joacim Nord gjort de aktuella transaktionerna i september 2011."

Och:

"Vittnesförhör med Thomas Jansson angående dels budet på Guld Invest Norden AB, dels de abonnemang på mobilt bredband som tillhör honom och som använts för inloggning i depå 7404889, till styrkande av dels budpremiens betydelse för acceptans hos aktieägarna, dels att Joacim Nord gjort de aktuella transaktionerna i september 2011."

Det står även följande i avsnittet "Skriftlig bevisning":

_"Kontoutdrag från Joacim Nords personkonto utvisande överföringar till depå 7404889, till styrkande av att Joacim Nord själv stått bakom de aktuella transaktionerna."

"Redovisning av IP-adresser från Nordea, Avanza Bank och Telenor, till styrkande av att Joacim Nord utfört aktuella transaktioner."_

Dvs de två sistnämnda citaten ur stämningsansökan tyder på att det avses att Joacim Nord i sept 2011 gjorde förberedande transaktioner i form av att föra över pengar till Avanza-kontot i sept 2011, men att själva aktieaffärerna sedan gjordes i okt 2011.

//

//Tillägg 17 jun 2013

Fick förtydligande svar från åklagaren Pontus Hamilton på några frågor enl nedan:

_Hej, det gäller Joacim Nord-målet.

Enl stämningsansökan står det om vissa transaktioner som genomförts i september 2011 medan andra transaktioner gjordes i oktober 2011:

"Vittnesförhör med Niklas Axelsson angående handel på depå 7404889 i Avanza Bank tillhörande honom, till styrkande av att Joacim Nord gjort de aktuella transaktionerna i september 2011."

"Vittnesförhör med Thomas Jansson angående dels budet på Guld Invest Norden AB, dels de abonnemang på mobilt bredband som tillhör honom och som använts för inloggning i depå 7404889, till styrkande av dels budpremiens betydelse för acceptans hos aktieägarna, dels att Joacim Nord gjort de aktuella transaktionerna i september 2011."

"Joacim Nord har under tiden 13-26 oktober 2011 vid handel på Nordic Growth Market i Stockholm genom icke affärsmässiga transaktioner kraftigt drivit upp marknadspriset på Stureguld ABs aktie."

1) Vad var det för transaktioner (eller typ av transaktioner) han gjorde i sept 2011 respektive okt 2011?

2) Var det bara transaktionerna i okt 2011 som var olagliga?

3) Ska man tolka det som att han gjorde transaktionerna i sept 2011 via Niklas Axelssons Avanza-depå och Thomas Janssons mobiltelefon?

4) Hur mycket pengar förde han över från sitt Nordea-konto till Niklas Axelssons Avanza-depå?

5) Gjorde han även transaktionerna i okt 2011 på det sättet?

6) Vad skulle Nord ha för motiv till att få Stureguld-aktien att stiga kraftigt i okt 2011?

7) När tror du att det blir rättegång i detta mål?_

Pontus Hamiltons svar:

_Hej,

Det är ett fel av mig som spökat på flera ställen, tyvärr. Det är endast handel 13-26 oktober som är aktuell, så det är svaret på fråga 1-2 och det bestod av köp av fåtal aktier till ofta dagshögsta kurser.

Övriga svar:

3) Nej, det var inga relevanta transaktioner i september och det har inte skett några köp via mobiltelefon.

4) ca 250 000 kr

5) se ovan

6) Budpremien på Guldinvest beräknades på tio dagars snittkurs och även senast betalt som kursen såg ut 26 oktober.

7) Stockholms tingsrätt planerar att sätta ut målet den 31 januari 2014.

Med vänlig hälsning
Pontus Hamilton_

//

Joacim Nord

• Videoklipp (upplagt 20 aug 2012) där han intervjuas av Stockholmsbörsen (Nasdaq-OMX) om att Stureguld from då noterades på Stockholmsbörsens småbolagslista First North: http://www.youtube.com/watch?v=g65wyUFJqcY

• Videoklipp (upplagt 8 dec 2011) där han intervjuas om Stureguld: http://www.youtube.com/watch?v=P3PnQjvuQXQ

//Tillägg 14 jun 2013

Som nämnt ovan påstår åklagaren Pontus Hamilton att Sturegulds vd Joacim Nord använde en Thomas Janssons mobiltelefon (med abonnemang hos Telenor) för att göra sina olagliga aktieaffärer i Stureguld-aktien.

Besked ons 12 jun 2013 om att Thomas Jansson nu ersätter Joacim Nord som vd på VJ since 1890: http://www.aktietorget.se/pressdocs/GuldInvestNorden/65952/VJ_since_1890__1890_20130612_6.PDF

I pressmeddelandet konstaterar Jansson att han tidigare var vd i VJ since 1890 från 2008-2011 och att han under den tiden ledde en turnaround av bolaget från intäkter under 50 miljoner kr/år och förlustresultat till intäkter på 250 miljoner kr/år och god lönsamhet.

Enl Jansson har det gjorts förändringar inom VJ since 1890 sedan han varit borta, varav en del varit bra och andra dåliga.

Han ska nu analysera VJ since 1890 i detalj och därefter genomföra ett nytt åtgärdsprogram för att få ordning på bolaget igen.

Han aviserar att han kommer att jobba hårt och spendera "långa dagar" på jobbet.

Jansson är även styrelseordförande i Stureguld. Så här beskrivs han på Sturegulds hemsida:

"Thomas Jansson har lång erfarenhet i ädelmetallindustrin.

Var tidigare VD och styrelseledamot i VJ since 1890.

Vidare grundade Thomas bolaget 25 Technologies, listat på Aktietorget.

Vidare har Thomas varit delaktig flertalet start-ups samt varit rådgivare i listningsprocesser.

Thomas huvudsakliga sysselsättning är att vara aktiv styrelseordförande i Stureguld AB samt VJ since 1890.

Thomas harhttp://www.youtube.com/watch?v=g65wyUFJqcY studerat på Kungliga Tekniska Högskolan och har en MSc. Inom Industriell ekonomi.

Innehav 41 971 stycken aktier serie B i Stureguld AB."

http://stureguld.se/ir/styrelse.php

Nu när Thomas Jansson blivit vd i VJ är det dock en Leif Nord (Joacims pappa?) som istället blivit styrelseordförande i VJ.

Leif Nord är också styrelseledamot i Stureguld och beskrivs så här på Sturegulds hemsida:

"Leif Nord har varit engagerad i Stureguld sedan den 24 mars 2011.

Leif Nord har sedan tidigare en lång erfarenhet från bland annat IT och databranschen, däribland Computerland, Bulls PC-division ZDS samt NordNetIT.

Utöver detta har Leif Nord varit verksam inom Br. Edstrand och Moore-Paragon.

Leif Nord huvudsakliga sysselsättning är managementkonsult på CG IT.

Leif Nord har tidigare varit ordförande och VD för NordNetIT.

Leif Nord äger privat samt genom bolag, vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningens avgivande, inga aktier samt optioner motsvarande noll aktier i Stureguld.

Leif Nord har en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet."

Joacim Nord är alltså fortsatt vara styrelseledamot och vd för Stureguld.

Så här beskrivs han på Sturegulds hemsida:

"VD & Styrelseledamot sedan 2010-09-08.

Joacim Nord har varit engagerad i Stureguld sedan den 8 september 2010.

Han har sedan tidigare en lång erfarenhet från bland annat IT-branschen, däribland där han var grundare till 24h Movies, numera 24h Technologies AB (publ).

Joacim Nord är verkställande direktör för Stureguld.

Joacim Nord är också styrelseledamot i N1 Göteborg AB, Yourdokk AB, BCS AB, Tecknaemission Sweden AB, Inev i sweden AB, 24h Technologies AB(publ) och NG i Stockholm AB.

Joacim Nord äger, vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningens avgivande, 70 000 B-aktier och 200 000 A-aktier genom bolaget New Equity Ventures AB."

Medan Nord fyller 31 år under 2013 och Jansson 34 år så fyller Nord 56 år under 2013.

• Börskursen nu 0,10 kr senast betalt för VJ since 1890-aktien (slutkurs fre 14 jun 2013) vilket gör att bolaget är värt 13 miljoner kr på Aktietorget.

"Blondinbella" sitter fortfarande i VJ since 1890:s styrelse och har en ägarandel på ca 2% av bolaget (via bolaget Löwengrip Invest AB) enl info per slutet av mars 2013: http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0002269837

Hennes ägarandel är alltså värd ca 250 000 kr.

Och Sturegulds ägarandel uppges vara 66% per slutet av mars 2013.

Ägarandelen är värd 8-9 miljoner kr (66% av VJ since 1890:s börsvärde på 13 miljoner kr).

Joacim Nord alltså ej längre varken i VJ:s styrelse eller ledning.

• Stureguld för sin del nu värt 9 miljoner kr på börsen vid nuvarande börskurs 7,25 kr (slutkurs fre 14 jun 2013).

Och huvudägare i Stureguld är Joacim Nords och Thomas Janssons bolag New Equity Venture Sweden AB med en ägarandel på 23% (per 14 feb 2013), men tack vare röststarka A-aktier uppgår röstandelen till 66% (dvs en klar röstmajoritet). Det blir alltså svårt för andra aktieägare att på bolagsstämman rösta bort dem från styrelsen tex.

//

//Tillägg 14 jun 2013

Kursrusning i annat Joacim Nord-bolag

Som nämnt ovan har Joacim Nord grundat bolaget 24h Technologies (numera namnändrat till Mavshack) som också är börsnoterat på Aktietorget.

Mavshacks affärsidpé enl Aktietorgets hemsida:

"Mavshack AB (publ), med kontor i Stockholm, Toronto, Manila och Jakarta, driver en av de snabbast växande filmtjänsterna i världen.

Intäkterna kommer från vår webbaserade portal på Mavshack.com, där målgruppen erbjuds film och underhållning genom månadsabonnemang (B2C), och vår portal på Facebook.com, där i dagsläget över 500 000 "följare" tar del av reklamfinansierade filmer (B2B).

Vi säljer också vår kostnadseffektiva streamingteknologi till andra företag (B2B)."

http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0002475376

Bolaget är baserat i Stockholm och har 10 pers anställda: http://www.aktietorget.se/pressdocs/24hmoviesholdingsweden/documents/mavshack_memorandum.pdf

Aktien en kursraket

Vissa skribenter skriver väldigt optimistiskt om Mavshack på aktieforum och bolagets börskurs ökade från en botten kring 1 öre i mitten av jan 2013 till en topp på nästan 44 öre i mitten av feb 2013. Vilken kursuppgång!

• Dock var det bara ca 108 000 aktier som handlades i aktien 15 jan 2013 då börskursen nådde bottennivån kring 1 öre.

• Men 19 feb 2013 när kursen nådde en topp på nästan 44 öre var det nästan 54 miljoner aktier som handlades i bolaget den dagen.

• Sedan dess har aktiens utveckling lugnat sig något och börskursen ligger nu i 16 öre (slutkurs fre 14 jun 2013).

Men bolaget har vid den kursnivån ändå ett börsvärde på nästan 70 miljoner kr.

Joacim Nord fortfarande storägare?

Joacim Nord sitter varken i Mavshacks styrelse eller ledning, och han syns inte heller till bland bolagets största aktieägare.

Dock finns det flera anonyma bolag bland de största aktieägarna. Allra störst (per slutet av mars 2013) var bolaget Fortric AB med en ägarandel på 19%. Fortric AB finns varken med på Allabolag.se eller Ratsit.se.

På listan fanns även Banque Internationale a Lux (en bank i skatteparadiset Luxemburg?) med en ägarandel på 16% samt bolaget Varakani Limited med 5%.

http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0002475376

Frågan är vem som ligger bakom de storägarna.

När Mavshack börsintroducerades på Aktietorget hösten 2008 hade Joacim Nord en ägarandel på 25% av bolaget och ovannämnda Thomas Jansson en ägarandel på 25%: http://www.nyemissioner.se/planerad-notering/mavshack_ab/478

Nyemission

Mavshack har precis bett aktieägarna om ett kapitaltillskott på 10 miljoner kr genom utförsäljning av nya Mavshack-aktier via nyemission. Pengarna kom Mavshack tillhanda i maj 2013.

I nyemissionen sålde Mavshack ut 75 miljoner nya aktier för 13 öre per st. Det ökade bolagets totala antal aktier från ca 423 miljoner st till ca 498 miljoner st.

Bolaget har gått med förlust de senaste 4 åren.

• Under 2011 uppgick intäkterna till 3 miljoner kr och rörelseresultatet till -6 miljoner kr.

• Under 2012 uppgick intäkterna till 3 miljoner kr och rörelseresultatet till -9 miljoner kr.

• Under q1/2013 hade Mavshack intäkter på 1,1 miljoner kr och ett nettoresultat på -1,4 miljoner kr.

Ingen blir gladare än jag om Mavshack lyckas och börskursen får en god långsiktig kursutveckling, men det spontana intrycket är ändå att aktiens börskurs vara en rejäl bubbla på börsen (dvs att börskursen är uppblåst till ett värde långt över vad som är motiverat).

Enl nyemissionsprospektet (som är daterat 2 maj 2013) har Mavshack 0,5 miljoner personer som "följer" bolaget via Facebook och enl vd Jonas Litborn är målet att nå upp till 4 miljoner Facebook-följare under 2013.

Hittills är verksamheten inriktad på följande länder:

Norden (25 miljoner invånare)

Thailand (70 miljoner invånare)

Filippinerna (95 miljoner invånare)

Indonesien (242 miljoner invånare)

Indien (1,2 miljarder invånare)

Enl prospektet:

"För Mavshack.com är intäktsmodellen att vi tar en fast avgift per månad, idag uppgående till 4,99$, för att obegränsat titta på hela sortimentet av filmer som finns tillgängligt där.

För närvarande finns det bara filippinskt innehåll men tanken är som sagt att komplettera med innehåll från andra länder inom kort."

"Mavshacks första Facebook-sida med sponsors-finansierad film lanserades för drygt ett år sedan.

I dagsläget har denna Facebook-sida med fokus på filippiner globalt drygt 456 000 följare (dvs det antal personer som har tryckt 'gilla' på sidan)."

"Målsättningen är att annonsörerna/sponsorerna betalar 1 kr per Facebook-följare och månad. Detta skulle innebära en försäljningstakt på rullande 12 månader på 48 mkr i slutet av år 2013/början på år 2014."

"vår ambition är att vi inom kort skall ha en intjäningsförmåga på 1 SEK per följare i snitt per månad"

Om riskerna:

"Detta memorandum (prospekt) har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen."

"Den största risken ligger i att uppnå våra försäljningsprognoser då affärsmodellen fortfarande är oprövad."

Men även enl vd Jonas Litborn:

"Jag tycker att det finns all anledning att tro att vi kommer uppnå våra högt uppsatta mål eller till t.o.m. överträffa dem."

http://www.aktietorget.se/pressdocs/24hmoviesholdingsweden/documents/mavshack_memorandum.pdf

Mavshacks balansräkning finns senast återgiven i årsredovisningen för 2012 (per slutet av 2012 då bolaget fortfarande hette 24h Technologies): http://www.aktietorget.se/pressdocs/24hmoviesholdingsweden/documents/24h%20technologies%20ab%20(publ)%20-%20år%202012%20med%20revisionsberättelse.pdf

Enl balansräkningen hade bolaget då tillgångar bokförda till knappt 9 miljoner kr och skulder bokförda till drygt 7 miljoner kr, vilket gav ett eget kapital bokfört till drygt 1 miljon kr.

Men av tillgångarna bokförda till totalt knappt 9 miljoner kr utgjordes över 6 miljoner kr av "luft" i form av abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar som i princip är värdelösa om bolaget fortsätter gå dåligt.

• Av de immateriella anläggningstillgångarna utgjordes 3-4 miljoner kr av balanserade kostnader, dvs kostnader som ej bokförts som kostnader i resultaträkningen utan istället samlats upp och bokförs som en tillgång.

• 2-3 miljoner kr av de immateriella anläggningstillgångarna utgjordes av goodwill vilket bla uppstår när man köper bolag för ett värde som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden.

Aktiebolag ska ju utse revisorer med ansvar att tillse att bolagets bokföring är korrekt och rättvisande. Under 2012 var Mavshacks revisorer Henrik Boman och Gabriella Hermansson från revisionsbyrån PWC.

De gav grönt ljus åt årsredovisningen för 2012 men angav att bolaget vid flera tillfällen varit försenat med att betala skatter och avgifter.

Nu efter kapitaltillskottet på 10 miljoner kr har ju Mavshacks bokförda egna kapital ökat med lika mycket samtidigt som kassan ökat med lika mycket (minus fortsatta förluster).

//

//Tillägg 15 jun 2013

Mer om Stureguld

Går man in på Sturegulds hemsida (http://www.stureguld.se/) är beskedet först och främst att man erbjuds att sälja guld till bolaget.

Stureguld erbjuder sig även att köpa silver och diamanter enl hemsidan.

Samtidigt erbjuds man köpa guld. Priset för det uppges i skrivande stund ligga på 280 kronor per gram eller 28 000 kr för en 100 grams-tacka.

Edit: Sänkt till 277 kr per gram (27 700 kr per 100 grams-tacka) mån 17 jun 2013.

Det finns även tackor för tex 1 620 kr (5 gram), 3 089 kr (10 gram), 6 163 kr (20 gram), 9 571 kr (31,1 gram), 15 269 kr (50 gram), och 30 183 kr respektive 30 192 kr (100 gram).

För silver ligger priset på 719 kr för en tacka på 100 gram och 6 325 kr för en tacka på 1 kilo.

Bolaget har tre butiker (två i Stockholm och en i Oslo). Butikerna i Stockholm ligger på Birger Jarlsgatan 21 (vid Stureplan) samt på Rosenlundsgatan 20 (på Södermalm).

Marknadspriset på guld

De senaste åren har guldpriset stigit kraftigt från en botten på nästan 700 dollar per uns under hösten 2008 till en topp kring 1 900 dollar per uns hösten 2011.

Därifrån har priset sedan fallit till nuvarande nivå på 1 391 dollar per uns (slutpris fre 14 jun 2013).

På guldmarknaden internationellt sätts ju guldpriset i dollar per uns där 1 uns = ca 31,1 gram.

Räknar man om priset på 1 391 dollar per uns så blir det ca 287,82 kronor per gram (med nuvarande dollarkurs på 6,4357 kr).

Marknadspriset på silver

Silverpriset hade också en botten under hösten 2008. Det var på en bra bit under 10 dollar per uns.

Sedan toppade silverpriset tidigare än guldpriset, med en toppnivå på nästan 50 dollar per uns under våren 2011.

Och därifrån har silverpriset fallit tillbaka till nuvarande prisnivå på 22,02 dollar per uns (motsvarande ca 4,56 kr per gram).

Billigt guld men dyrt silver hos Stureguld

Dvs om man hos Stureguld kan köpa guld för 280 kr per gram medan marknadspriset ligger på ca 288 kr per gram, så är ju det en god affär.

Däremot tex en 5 gramstacka för 1 620 kr är ingen god affär eftersom det innebär ett pris på 324 kr per gram.

Och för silver är det väl ingen bra affär att köpa en 100 gramstacka för 719 kr (7,19 kr per gram) om marknadspriset på silver ligger på 4,56 kr per gram.

En skillnad mellan guld och silver är väl dock att metallhandlare i Sverige måste ta ut en moms på 25% när man säljer silver men ej när man säljer guld.

I så fall utgör momsen alltså 20% av silverpriset 719 kr (för en 100 gramstacka). Exkl moms blir priset då 575,20 kr (80% av 719 kr), dvs ett pris på 5,752 kr per gram. Men även det är alltså klart högre än marknadspriset på 4,56 kr per gram.

Silvertackan på 6 325 kr för 1 kilo blir ju med samma princip 5 060 kr exkl moms (dvs ett pris på 5,06 kr per gram), vilket även det ligger klart över marknadspriset på 4,56 kr per gram.

VJ since 1890

Eftersom Sturegulds ägarandel på 66% av VJ since 1890 i dagsläget utgör en så stor del av Stureguld börsvärde (som nämnt ovan 8-9 miljoner kr av Sturegulds totala börsvärde på 9 miljoner kr), verkar alltså aktieinvesterare inte tro att Stureguld tjänar särskilt mycket på sin egen verksamhet exkl VJ since 1890.

Går man in på VJ since 1890:s hemsida är intrycket att det bolaget helt klart har fokus på att sälja smycken (http://www.vjsince1890.com/).

Man får tex se en bild på "dagens smycke" (ett silverarmband för 995 kr).

Och det finns länk till Isabella "Blondinbella" Löwengrips smyckeskollektion: http://www.vjsince1890.com/index.php?route=product/category&path=103

Alla smycken på hemsidans lista över "bästsäljare" är från Blondinbellas kollektion. Etta på listan verkar vara en silverring för 595 kr med en vit sten som skimrar i rosa/lila.

Det finns även en lista på VJ:s återförsäljare (63 guldsmedsbutiker runt om i Sverige, varav en är Sturegulds butik på Rosenlundsgatan i Stockholm): http://www.vjsince1890.com/index.php?route=information/information&information_id=7

Därutöver kan man alltså köpa alla VJ:s smycken via bolagets hemsida.

I ett särskilt avsnitt på hemsidan beskrivs bolagets historik: http://www.vjsince1890.com/index.php?route=information/information&information_id=8

Det var tydligen en Victor Janson (initialerna till "VJ") som grundade firman år 1890 i Lindesberg (i Örebro-trakten).

Han hade studerat till urmakare i USA och öppnade urmakeri när han kom hem till Sverige igen. Som sidoverksamhet sålde han även smycken designade av sin fru Cecilia, men de blev så populära att det snart blev huvudverksamheten.

Idag uppges VJ since 1890 ha tre smyckeskollektioner:

• VJ since 1890
• Cecilia Collection
• Victor Janson

De två förstnämnda utvecklas kontinuerligt med två nya kollektioner per år medan Victor Janson-serien utgörs av "basprodukter" med längre livscykel.

Därtill kommer alltså Blondinbellas kollektion.

Pdf-broschyr med mer om VJ since 1890:s smycken: http://www.vjsince1890.com/inspiration.pdf

Där framgår bla att bolaget även brukar bjuda in "gästdesigners" som designar smycken åt bolaget, tex en kollektion av radioprofilen Charlotte Lauterbach.

//

//Tillägg 16 jun 2013

I och för sig är det väl inte till Stureguld-aktieägarnas nackdel om vd Joacim Nord plötsligt började vrålköpa Stureguld-aktier (om det nu är vad som skett) så att börskursen sköt i höjden och nästan dubblades från 24 kr till 54 kr på bara några dagar.

Snarare är väl en kraftigt stigande börskurs det som aktieägarna helst vill ha.

Dessutom verkar ju Stureguld-aktien billig än idag om den värderas till ett p/e-tal på 2 vid nuvarande börskurs 7,25 kr.

Stureguld genererade ju ett resultat efter skatt på 4,5 miljoner kr under 2012 och bolagets börsvärde ligger på 9 miljoner kr vid nuvarande börskurs 7,25 kr. (Börsvärde delat med nettoresultat = bolagets p/e-tal.)

Dock skulle man behöva veta mer om hur resultatet på 4,5 miljoner kr uppstod och om den resultatnivån är uthållig.

Resultatet kom ju inte från dotterbolaget VJ since 1890 (som ägs av Stureguld till 66%) eftersom VJ som nämnt bara hade ett resultat efter skatt på 1 miljon kr under 2012.

Och under q1/2013 hade VJ bara nollresultat.

Som framgår nedan gick Stureguld med förlust i q4/2012 så frågan är om man ska tolka det som att bolaget nu fortsättningsvis går med förlust.

För ett bolag som är värt 9 miljoner kr på börsen vid börskurs 7,25 kr är ju aktien inte köpvärd om bolaget går med förlust (och dessutom har en hög skuldsättning).

Sturegulds resultatutveckling efter q4/2012 kommer först i resultatrapporten för 1:a halvåret 2013 (som kommer 15 aug 2013). Stureguld verkar nämligen inte ha någon resultatrapport för q1/2013.

Dock som nämnt har VJ since 1890 presenterat sitt resultat för q1/2013. Bolaget hade då intäkter på 35 miljoner kr (-66% från q1/2012) och ett resultat på noll kr.

Enl pressmeddelande från 28 maj 2013 väntas VJ endast nå intäkter på 100 miljoner kr för helåret 2013:

"Då guldhandeln minskat under det senaste året kommer årets omsättning att minska. Vi beräknar att omsättningen för helåret hamnar omkring 100 MSEK. Minskningen av omsättning är i nivå med majoriteten av övriga bolag i branschen med inriktning mot handel med ädelmetaller."

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=65805

Det innebär i så fall nästan en halvering av intäkterna för VJ från 196 miljoner kr under 2012.

>Sturegulds resultat under 2012

Sturegulds delårsrapporter under 2012:

• jan-jun 2012 (dvs 1:a halvåret 2012): Intäkter 93 miljoner kr och nettoresultat 4,1 miljoner kr.

Edit: Det har även talats om en resultatrapport för Sturegulds q1/2012 men den verkar inte finnas på bolagets hemsida Stureguld.se.

• juli-sep 2012 (dvs q3/2012): Intäkter 36 miljoner kr och nettoresultat 3,5 miljoner kr.

• okt-dec 2012 (dvs q4/2012): Intäkter 36 miljoner kr och nettoresultat -0,6 miljoner kr.

För helåret 2012 borde ju det summera upp till:

• intäkter på 164 miljoner kr (93 + 36 +36 = 164).

• ett resultat (efter skatt) på goda 6,9 miljoner kr (4,1 + 3,5 - 0,6 = 6,9). … [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?