Post entry

Är du vänster eller höger, fundamental eller teknisk

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Att vår hjärna är uppdelad i två delar är nog inget nytt för någon av oss och du har säkert hört talas att en av halvorna är dominant. Genom att kika på bilden nedan kan du ganska enkelt få reda på vilken halva som är dominant hos dig.

Höger hjärna vs. vänster hjärna. Vilken del är bäst ur ett tradingperspektiv?

Att tillägga är att detta kan anses vara en ”myt” men jag tycker ändå att det är en intressant teori då många av oss ofta har en sida som är mest dominant av ovanstående personlighetsdrag.

Är detta svaret på om vi är fundamentala eller tekniskt inriktade i vårt sett att analysera?Jag personligen har en solklar höger-dominerad hjärna och för mig är det lika solklart att analysera aktier med hjälp av teknisk analys. Här får jag möjligheten att använda delar av min kreativa sida, samt studera och analysera mönster vilket baseras på vårt mänskliga beteende. På så sätt försöker jag visualisera en framtida aktiekurs baserad på tidigare mönster och upprepningar.

För en fundamental och ”vänster-dominant-hjärna” kan jag tänka mig att mitt sätt att analysera aktier låter helt galet. Eftersom jag inte baserar mina analyser på någon form av konkret fakta eller rapporter utan enbart från mönster och former.

Vänster hjärnhalva- ord, tal och skrift - siffror och matematik - logik och analys - kritiskt granskande - registrerar detaljer och orsakssammanhang - räknar ut saker och ting i följdriktig ordning dvs. steg för steg - arbetar med sammanhängande tankar - en idé följer direkt efter en annan och leder till en slutsats - använder precisa, exakta betydelser - en innebörd, en slutsats - rätt/fel, ja/nej - har god tidsuppfattning

En fundamental analytiker söker efter fakta och försöker mer eller mindre ”bevisa” att en aktie är för högt eller lågt värderad av någon logisk anledning. Exempelvis baserat på en kvartalsrapport eller olika nyckeltal.

Teknisk och fundamental analys är så otroligt olika varann att det knappt existerar någon likhet förutom att båda parter har samma mål, att göra en bra och vinnande affär!

Höger hjärnhalva- färg, form och fantasi - musik och rytm - intuition - känslor, kärlek och dagdrömmar - bilder och symboler - ser snabbt helheter - läser och tolkar kroppsspråk - drar slutsatser intuitivt - använder sin känsla för hur saker och ting passar ihop eller hör ihop - många alternativ/slutsatser och många betydelser - kreativ och ofta konstnärlig - har dålig tidsuppfattning

Så vart vill jag komma med detta? Jag tror (och tycker) att man ska gå till sig själv och försöka ta reda på vilken styrka man själv besitter, vilken hjärnhalva är starkast. För att på så vis välja den bäst passande analysmetoden för just dig. Jag tänker ”Rätt person på rätt plats”. Ger man en person med ”högerhjärna” vänsteruppgifter (detta låter ganska politiskt men förbi se det i detta sammanhang! :D) blir det otroligt svårt, utmanande och struligt för denna person, helt i onödan!

Kombinerar du rätt analysmetod med din personliga styrka är ju det i sig en vass edge! Så varför inte utnyttja den?

Rätt person på rätt plats!/ Frida, http://frokenbors.se

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?