Post entry

Wyld Networks - Redo för en enorm marknad

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Wyld Networks annonserade nyligen en genombrottsorder på 17 Msek för deras produkt Wyld Connect. I detta redeye inlägg kommer vi gå igenom vilka bolag Wyld Networks har samarbeten, avtal och utvärderingsprojekt med. Detta för att få en uppfattning om framtida intäkter och potential.

Wyld Networks ska lansera sin satellitbaserade Iot lösning fullt ut under Q3. Denna består av Wyld Connect (hårdvara) och Wyld Fusion (mjukvara). Man genomför just nu pilotfaser: Fas 1 startade i Februari och inkluderar 5 företag bland annat Chevron (Ett av världens största företag; i mars 2020 rankades den på femtonde plats i Fortune 500) & Bayer Corpartion (The company started more than 150 years ago and is now one of the largest corporations in the world). Fas 2 kommer starta i April/Maj och inkludera 20+ företag. Bolagen som är med i pilottesterna är bolag som har de tekniska möjligheterna att delta. Alla företag har inte denna testkapacitet och kommer istället hoppa på vid den kommersiella lanseringen.

Den 10 Mars fick Wyld Networks en stororder på 17 Msek avseende den satellitbaserade IoT-modulen Wyld Connect från ett Sydafrikanskt bolag. Detta certifierar i viss grad Wyld Connect. Utan att ha belägg kan man tänkas sig att detta är ett företag som genomfört ett pilottest för att sedan beställa produkten. Detta går att läsa från 2021: This year, Wyld Networks partnered with South African company DFM Technologies to connect soil moisture sensors to low earth orbit satellites. https://www.africanwirelesscomms.com/Media/Default/archive/AWCY/AWCY21.pdf (sid 106)

Jag tror vi kan se liknande och ännu större ordrar inom en snar framtid. Wyld Connect tar ca 2-4 månader att integreras i slutkundens egna system. För de företagen som vill gå live vid den kommersiella lansering bör således köpa Wyld Connect 2-4 månader innan lanseringen som väntas ske under Q3 2022. Då man har tester och partnerskap med några internationella multimiljardbolag så bör vi kunna se betydligt större ordrar i framtiden. Vd Alastair presenterade bolaget på aktiedagen den 15 mars där han säger följande: “ We expect larger order then that” och syftar då på den senaste ordern på 17 Msek.

För att förstå potentialen ska man komma ihåg att det “inte” är genom dessa ordrar Wyld Networks kommer få sina största inkomster. Wyld Connect är en hårdvara som säljs för ca 40-60 dollar. Utöver detta kommer slutkunden betala årsavgift för programvarulicenser och årsavgifter för underhåll och support. Men det absolut största inkomsterna ligger i den månadskostnad om 5 dollar för datan som Wyld Networks tar betalt för varje Wyld Connect-modul. Om vi tar senaste ordern som exempel så får Wyld Networks en order på 17 Msek vilket motsvarar ca 40000 Wyld Connect-moduler (det sa Vd Alastair Williamsson på aktiedagen den 15 mars). 17 Msek dividerat på 425kr = 40000 Wyld Connect-moduler. När alla dessa moduler är satta i drift får Wyld Networks in 5 dollar gånger 40000 = 2 miljoner sek i månaden! Det vill säga på ca 8 månader får Wyld Networks in 17 nya miljoner från datan och då är det helt andra marginaler än på hårdvaran. Detta bör man ha med sig när man ser att ordrarna börjar trilla in.

Det ger en uppfattning om $40-60 per enhet och sedan $5 per enhet för att använda tjänsten. Det är en engångsbetalning för enheten, precis som din mobiltelefon från Apple för 400 pund som du sedan betalar 40 pund i månaden för tjänsten, vi gör precis samma sak fast med IoT. - Alastair Williamson

Avtal, Samarbeten & Partnerskap 

Nedan kommer en genomgång av de företag Wyld Networkshar någon typ av samröre med, dessa företag har ett samlat börsvärde på över 300 miljarder dollar. 

Chevron

Bolagen ska testa en lösning för att möjliggöra fjärrsensoranslutning inom Chevrons IoT-infrastruktur. Lösningen syftar till att förbättra effektiviteten inom Chevrons olje- och gasdriftsmiljö genom att samla in data från IoT-sensorer på avlägsna platser. Tester har varit aktiva sedan Februari och kommer hålla på ett antal veckor. Vid positivt utfall kan man tänkas sig en större order på Wyld Connect. Chevron är ett av världens största gas & oljebolag, potentialen är således enorm i detta samarbete.    

Bayer Corp

Även Bayer som ha över 100.000 anställda startade sina tester i Februari. Man fick en order på 0,32 Msek inför dessa tester. Samarbete syftar till att samla in data från bikupor med hjälp av Wyld Connect. Detta kanske inte låter som något enormt, men bin är oerhört viktiga för den biologiska mångfalden. Bina har blivit en symbol för biologisk mångfald, och att rädda dem är av största vikt. Alastair har tidigare sagt att detta område med bina bara är ett av 84 potentiella områden som Wyld Connect skulle kunna använda inom Bayer koncernen. Vid ett lyckat första test är möjligheten stor att vi kan se en större order från bayer. Men även att bayer väljer att gå vidare till andra användningsområden för Wyld Connect.  

Eutelsat

Samarbetet med Eutelsat som är den tredje största satellitoperatörer i världen är av yttersta vikt då det är detta bolag som tillhandahåller det satelliter som Wyld Connect får sin teckning ifrån. Avtal skrevs i första halvan 2021. Eutelsat och Wyld Networks ingår även i det konsortium som bildades av 4 olika bolag. Här ska man som första steg utveckla en produkt till transport och logistikbranschen. Dessa tester startade i Februari och man har som mål att kommersiella produkten under andra halvan av 2022.  

Vi bedömer att den totala adresserbara marknaden för spårning av tillgångar genom IoT-lösningar kan växa till 33 miljarder dollar år 2025.- Q4 Rapport

Wyld Networks har som ambition att skriva fler avtal med andra satellitoperatörer, vilket bolaget kommunicerat att man lägger mycket kraft och stor vikt vid. Vi bör snart se fler avtal med andra satellitoperatörer. Om Wyld Networks blir uppköpta i framtiden tror jag att Eutelsat är en het kandidat. Det är inte otänkbart att samarbetet kommer fördjupas ytterligare.  

Lora Alliance

Wyld Networks gick med i LoRa Alliance i November -21 som är den globala organisationen för företag som stödjer den öppna IoT-standarden LoRaWAN. I december 2021 godkändes officiellt  LoRaWAN som en standard av Internationella teleunionen, FN:s specialorgan för informations- och kommunikationsteknologi. LoRa Alliance erbjuder också en plattform för Wyld Networks där det kan visa upp sin teknik gentemot fler än 500 medlemsföretag såsom Alibaba, Comcasts MachineQ, Google, Cisco, IBM och en mängd andra som genom webbinarier, event och specialiserade intressegrupper samarbetar för att ta fram LoRa-baserade lösningar. Det finns stor potential för Wyld Networks att träffa nya kunder och samarbetspartner genom detta Nätverk.

Konkurrensfördelen är enorm då Wyld Networks använder sig av LoRaWAn som är ett kostnadsfritt olicensierat frekvensband. Man behöver alltså inte betala någon avgift föt att använda LoRaWAN . Många konkurrenter måste betala för sitt frekvensband och således lägga på den kostnaden till slutkunderna.

"The reality is that it is very few people that can do LoRa to satellite and we can do it" - Vd Alistair Williamson

Fujitsu

I Wyld Networks prospekt kan man läsa: Fujitsu Limited har även ett partnerskap med Wyld Networks. Vad detta samarbete innebär framgår dock inte. Men Wyld är även medlemmar i nätverksplattformen Fujitsu ecosystem platform. Vilka fördelar detta samarbete kan medföra och om vi får se ordrar kommer framtiden utvisa. 

KWS

Wyld Networks och KWS som är den fjärde största utsädesproducenten i världen skrev i september ett partnerskap. Detta för att testa en lösning med insamling av data från satellituppkopplade IoT-enheter för användning inom jordbruk. Om dessa tester redan är gjorda eller aktiva finns det ej information om. Men även här kan vi förvänta oss relativt stora ordrar då KWS är ett stort bolag. KWS verkar vara förväntansfulla. 

"Wylds banbrytande satellit-IoT-anslutningslösningar uppfyller KWS krav på en lågeffekts, infrastruktur-lite IoT-lösning", säger Sebastian Rudolph, geospatial analytiker på KWS.

Glas data Ltd 

Wyld Networks ska hjälpa Overbury Enterprises, som har en stor jordbruksgård i Storbritannien, med sitt digitaliseringsmål och demonstrera fördelarna av IoT i jordbruket. Det hela sker under ett samarbete som också inkluderar brittiska Glas Data, en leverantör av molnbaserad lösning för effektivare förvaltning och beslutsfattande inom jordbruket.

Wylds vd Alastair Williamson uppger sig vara glad över samarbetet för att det ”kommer att vara ett skyltfönster gentemot jordbrukssektorn för att påvisa hur lantbrukare kan öka produktiviteten samtidigt som de uppfyller miljömässiga hållbarhetsmål”, säger han.

En viktig aspekt i Wylds tjänster är att hjälpa företagen att nå sina uppsatta hållbara miljömål.

We are very committed to offering customers technology to help them meet some of the United Nations Sustainable Development Goals (UNSDG) and Climate goals as outlined in the COP26 conference Secure global net-zero by mid-century and keep 1.5C degrees within reach; adapt to protect communities and natural habitats etc…MANY OF OUR CUSTOMERS are VERY AWARE OF THEIR COMMITMENTS BOTH LEGALLY AND PUBLICLY ON ESG POLICY. - Alastair Williamson

Instituto Constanta De Inovacao

Wyld Networks och Instituto Constanta De Inovação, ett brasilianskt IoT-företag inriktat på smarta städer och allmännyttiga tjänster, har tecknat ett kommersiellt avtal om att distribuera Wylds lösning för satellitbaserad IoT-anslutning i Sydamerika. Instituto Constanta De Inovação finansieras av den brasilianska regeringen och privata institut för att leverera IoT-projekt till den nationella och internationella marknaden. Företaget har bred erfarenhet av IoT inom sektorerna för allmännyttiga tjänster och smarta städer och kommer att distribuera Wylds sensor till satellit-lösning som en del av deras åtagande att leverera kommunal infrastruktur.

Då brasilianska regering är inblandad kan man tänka sig större ordrar vid lyckade tester.

American tower corp

Wyld Networks har ingått ett avtal med American Tower i Brasilien, som ingår i en global koncern med ett marknadsvärde på över 114 miljarder dollar, för att testa och kommersialisera deras satellitbaserade IoT-lösning. Här kommer även ett pilotprojekt utvärderas. American Towers markbundna LoRaWAN®-nätverk ATC täcker fler än 268 städer i Brasilien. Företaget har för avsikt att utöka sin tjänst och nå 100 procent täckning i Brasilien genom att använda Wyld Connect. Vid lyckat utfall bör vi se betydande ordrar.

Treevia

Wyld Networks har ingått ett samarbete med Treevia angående distribution av Wylds satellitbaserade IoT-teknologi tillsammans med Treevias lösning SmartForest. Tillsammans kommer teknologierna skapa en helhetslösning för att övervaka och hantera skogstillgångar var som helst i världen. Med en tredjedel av världens skogar förlorade finns ett kritiskt behov av att utveckla hållbara skogsbrukslösningar. Även här kan vi förvänta oss större ordrar efter testperioden.

"För närvarande bevakar Treevia över 100 000 hektar skog och vi planerar att övervaka 1 miljard hektar skog år 2030, vilket motsvarar en fjärdedel av världens totala skogsareal", säger Maycow Berbert, teknikchef för Treevia.

Senet Inc

Senet driver för närvarande det största markbundna LoRaWAN®-nätverket i USA och har verksamhet i ytterligare 80 länder. Senet ingår i det konsortium av 4 olika bolag. Här kan det tänkas att Senet och Wyld Networks ingår ett eget samarbete då Senet skulle kunna skala upp sin verksamhet med 100% täckning world wide istället för dagens enbart markbundna nätverk som når 15% av jordens yta.   

Trakassure 

Trakassure är det fjärde bolaget i konsortiumet. Men Wyld Connect och Trakassure har även ingått ett eget samarbete. Wyld Networks ska integrera Wyld Connect i TrakAssures IoT-sensorer för att spåra tillgångar i försörjningskedjan. Vad detta samarbete leder till är svårt att veta, men Trakassure kommer kunna nå fler slutkunder och bör således köpa ett antal Wyld Connect moduler.

Wezen group

Wezen och Wyld Networks har ingått ett partnerskap där Wezen kommer fungera som en återförsäljare i Sydamerika. Den kommersiella modellen kommer fungera genom att Wezen köper en IoT-lösning från Wyld Networks som sedan återförsäljs i den agrikulturella marknaden i framförallt Brasilien och Argentina. Vi bör således se ordrar när vi närmar oss den kommersiella lanseringen i Q3.

- Wylds produkter och styrka inom trådlös elektronik kommer generera betydelsefulla och nya kommersiella möjligheter för vår verksamhet, kommenterar Wezen Groups Tomás Heredia.

Snow acres

Snow Acres har identifierat möjligheter att distribuera Wyld Connect för att uppfylla effektivitets- och hållbarhetsmål genom att utnyttja Wyld Networks 100 % globala IoT-täckning. När tester ska genomföras framgår ej. Som alla andra samarbeten kan även detta leda till skarpa ordrar.

Tillsammans med Wyld Networks kommer vi möta våra kunders uppkopplingsbehov och möjliggöra leverans av data från vilken plats som helst i Kanada och världen", kommenterar Snow Acres vd Robert Watson.

Agrisound

Wyld Networks har ingått ett samarbete med Agrisound för att utveckla lösningar som ska hjälpa till i underhållet och optimeringen av bikupspollinering. Agrisound har utvecklat akustisk teknik och miljösensorer för att hjälpa till att få optimala förutsättningar för pollinering som behövs för att ha hälsosamma ekosystem. När tester börjar vet vi ej. Vid lyckat resultat bör vi förvänta oss någon typ av order på Wyld Connect.

Agrology

Wyld Networks ingick ett partnerskap med amerikanska Agrology, en ledande aktör som tillhandahåller prediktions- och dataanalys baserat på maskininlärning till jordbrukssektorn. Syftet med partnerskapet är att distribuera Wyld Networks satellitbaserade IoT-lösning för att möjliggöra datainsamling från avlägsna och svåråtkomliga platser. Självklart finns det goda chanser till ordrar även från detta samarbete.

"Vi är glada över att arbeta tillsammans med Agrology. Plattformar för prediktions- och dataanalys är en viktig del av värdekedjan. Agrology har unika och ledande färdigheter som ger kunderna kostnadseffektiva och praktiska insikter baserat på maskininlärning”, säger Alastair Williamson

Vad jag har förstått är Wyld Networks intresserade av att implementera AI i sina produkter till slutkund i framtiden. Det är inte omöjligt att detta samarbete med Agrology fördjupas ytterligare eller att Wyld Networks förvärvar någon typ av AI företag i framtiden.

Axceta

Wyld Networks har ingått partnerskap med Axceta, ett kanadensiskt företag specialiserat inom hård- och mjukvara för IoT. Axceta kommer att utöka sitt IoT-erbjudande gentemot sina kunder med den satellitbaserade IoT-lösningen Wyld Connect för att tillhandahålla 100 procent global täckning för uppkoppling av sensorer och enheter. Även Axceta är positivt inställda till Wyld Connect och ordrar bör kunna komma ut från samarbetet.

"Axceta har letat efter en plattform för telekommunikation som gör det möjligt att sätta ut våra AgTech-sensorer var som helst", säger Sherif Zaroubi, vd för Axceta. "Wylds ansats är idealisk sett till produktens anpassbarhet och kostnad."

Ascom UK

Ascom är återförsäljare av Wyld Mesh.Ascom UK är en global leverantör av lösningar för informationsteknik, mobila arbetsflöden och kommunikationssystem med fokus på sjukvård, detaljhandel, hotellverksamhet. Bolagets huvudkontor ligger i Schweiz och bolaget har 1 200 medarbetare i 16 länder.

Wyld Mesh är Wyld Networks andra produkt men som är markbunden. Idag fokuserar Wyld Networks nästan uteslutande på Wyld Connect. Vad som händer med Wyld Mesh i framtiden får vi se.

Alliance corporation

Alliance Corporation har sitt huvudkontor i Kanada och distribuerar utrustning för den trådlösa industrin i Nord- och Sydamerika. Alliance Corporation är återförsäljare av Wyld Connect. Så vi bör kunna se ordrar från detta samarbete också. 

AgroCognitive

Wyld Networks har ingått ett samarbete med Agrocognitive i Sydamerika. Efter testperiod kan ordrar tänkas komma.

"Wylds innovativa satellit-IoT-anslutning löser det pågående problemet som finns i majoriteten av landsbygden i Sydamerika - anslutning", säger Javier Soto, VD för AgroCognitive.” Vi ser fram emot vårt partnerskap med Wyld Networks för att distribuera lösningar över flera kunder och tillföra ny data till vår plattform och nytt värde för våra kunder."

Navigator group 

Navigator Group är ett ryskt bolag så vi lämnar det där.

East west seed group

Wyld Networks och East west seed group har ingått ett samarbete för den sydostasiatiska marknaden. Ett samarbete i raden som kan leda till skarpa ordrar.

"Vi är glada över att arbeta med Wyld Networks för att fånga in kritisk data från grönsaksodling var som helst i Sydostasien. Wylds Satellite IoT-lösning gör detta möjligt och kommer att driva nya marknader för East-West Seed Philippines”, säger Hoti Cristobal E. Picpican från East-West Seeds.

GPS

Wyld Networks har tecknat ett partnerskapsavtal med satellitkommunikationsleverantören GSP för samarbete inom IoT-sensorer och Perus vattenövervakning. Detta är ett av det mindre samarbeten men kan självklart leverera betydande ordrar.

Colombian Fruit Group 

Wyld Networks och Columbian Fruit Group har ingått partnerskap med syftet att leverera IoT-lösningar för jordbruksmarknaden i Sydamerika. Vid lyckade tester kan vi tänkas se ordrar på Wyld Connect.

”Vårt huvuduppdrag är att omvandla allt konventionellt jordbruk i Colombia till ekologiskt och biodynamiskt jordbruk. Detta kan bara uppnås om vi använder data från ett satellitanslutet internet med låg effekt. Vårt partnerskap med Wyld är nyckeln till att leverera denna framgång.” - Columbian Fruit Group

Slutord

Wyld Networks har många tester,avtal och partnerskap som kan resultera i ordrar. Senaste ordern på 17 Msek är ett bevis på detta. Man kan anta att många av ovanstående företag ingår i de tester som Wyld Networks kommunicerat ska ske i Februari och April/Maj. Det är ingen omöjlighet att det finns flera avtal/partnerskap som inte är kommunicerade till marknaden då många företag och regeringar helst inte går ut med sådan information förens allt är klart.

Det absolut viktigaste att ta med sig är den avgift om 5 $ som Wyld Networks får in för datan varje månad, det är här de stora intäkterna kommer. Jag vet att VD Alastair pratat om att man har som ambition att nå miljontals enheter (Wyld Connect). En miljon enheter i bruk skulle innebära återkommande intäkter på hissande 600 Msek om året. Ett börsvärde över miljarden 2023 finns inom räckhåll enligt mig.

Är ni intresserade av en större genomgång av Wyld Networks. Så kan ni läsa tidigare redeye inlägg. https://community.redeye.se/posts/wyld-networks-en-blue-ocean-investering 

Disclaimer: 

Äger själv aktier och teckningsoptioner i Wyld Networks. Aktier medför alltid en risk och alla beslut sker på eget ansvar. Det finns alltid en risk att du inte får tillbaka det pengar du investerat i aktier. Gör alltid din egen analys och research. Med reservation för felskrivning.

Länkar:

https://wyldnetworks.com/

https://dagensbors.se/intervjun-a-williamson-vd-wyld-networks/

https://www.avanza.se/placera/telegram/2021/12/21/wyld-networks-wyld-networks-i-brittiskt-samarbete-som-involverar-dess-iot-losning.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2022/03/10/wyld-networks-far-order-varda-17-mln-kr.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2022/02/24/wyld-networks-wyld-networks-tecknar-avtal-med-axceta-om-att-distribuera-satellitbaserade-iot-losningar.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2022/02/22/wyld-networks-wyld-networks-i-samarbete-med-trakassure.html

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2022/02/15/wyld-networks-snow-acres-och-wyld-networks-i-samarbete-kring-datainsamling-fran-jordsensorer-pa-avlagsna-platser.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2022/02/08/wyld-networks-wyld-networks-ingar-partnerskap-med-agrology.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2022/01/28/wyld-networks-wyld-networks-ingar-samarbete-med-treevia-for-losningar-for-hallbart-skogsbruk.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2022/01/17/wyld-networks-wyld-networks-ingar-partnerskap-med-american-tower-for-iot-losningar-i-brasilien.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2022/01/11/wyld-networks-bildar-konsortium-inom-iot-med-tre-bolag.html

https://wyldnetworks.com/wp-content/uploads/2022/02/Wyld_Networks_Q4_2021_SWE-1.pdf

https://www.avanza.se/placera/telegram/2021/12/15/wyld-networks-wyld-networks-ingar-partnerskap-med-ryska-it-bolaget-navigator-group.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2021/11/09/wyld-networks-wyld-networks-ingar-samarbete-for-overvakning-av-bikupor.html

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2021/11/02/wyld-networks-wyld-networks-joins-the-lora-alliance.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2021/09/28/wyld-networks-tecknar-avtal-med-eutelsat.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2021/09/20/wyld-networks-avtal-med-bayer-crop-initial-order-03-mln-kr.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2021/09/13/wyld-networks-wyld-networks-i-samarbete-kring-insamling-av-sydamerikansk-jordbruksdata.html

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2021/09/07/wyld-networks-kws-and-wyld-networks-announce-partnership-to-pilot-satellite-iot-in-agriculture.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2021/09/01/wyld-networks-wyld-networks-tecknar-partnerskapsavtal-med-gsp.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2021/08/17/wyld-networks-chevron-och-wyld-networks-i-pilottest-av-iot-losning.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2021/07/19/wyld-networks-wyld-networks-ingar-partnerskap-med-east-west-seed-philippines.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2021/07/09/wyld-networks-wyld-networks-ingar-partnerskap-med-wezen-ska-leverera-enheter-till-sydamerika-uppdatering.html

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?