Post entry

Om företrädesemissioner

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Bra att veta om företrädesemissioner. Vad är pris och vad är värde!

Nyemissioner görs huvudsakligen på två sätt - endera genom en Företrädesemisson där aktieägarna tillåts teckna sin pro rata-andel eller en Riktad emission där den enligt lag och ofta i bolagsordning stipulerade företrädesrätten lämnas därhän och någon annan tillåts teckna aktier. För att besluta om en Företrädesemission krävs 50% av röster och kapital på bolagsstämman medan att göra en riktad kräver 67%. Ramverket är uppbyggt så att befintliga aktieägare skyddas med hjälp företrädesrätten. 

Riktade emissioner görs av olika skäl men sker nästan alltid till förevarande börskurs med en liten rabatt. Befintliga aktieägare kan ju alltid, om man vill behålla samma andel av bolaget, köpa aktier i marknaden till (nästan) samma pris - om nu inte den riktade emissionen och kapitaltillförseln upplevs som väldigt positiv och kommer som en överraskning.

Avseende tech och biotech så kan den som följer bolag oftast ganska väl förutse ungefär när (i a f på ett kvartals eller halvår när) en emission måste komma för att ledning/styrelse skall kunna behålla sin rörelsefrihet. Av den anledningen är det oerhört märkligt att vid annonsering av företrädesemissioner att kursen ofta sjunker 30-50% ner till emissionskursen och ibland under densamma. Oftast är det ingen nyhet överhuvudtaget att man kommer behöva ytterligare kapital. I vissa fall kan reaktionen givetvis delvis bero på att något större förväntat avtal med gott kassaflöde inte uppenbarar sig utan ersätts av en företrädesemission. Möjligtvis kan man då argumentera att aktien varit för optimistiskt prissatt tidigare men det finns anledning att tro att det finns andra skäl också. I princip kan man ju säga om bolaget var värt 100 (som börsvärde eller företagsvärde) innan annonseringen av företrädesemissionen så borde ju inte totalvärdet förändras. Osäkerheten kring emissionens fullbordande kan givetvis påverka värdet men som sagt ovan - det är ju egentligen ingen nyhet .....mer än om man är mer eller mindre blind som investerare. Undertecknad upplever att dessa kursnedgångar är delvis ett nytt fenomen som etablerat sig under senare år- förvisso kan det bero på att det är många fler kapitalkrävande bolag som är noterade nuförtiden jämfört med fem eller tio år sedan.

När ett företags ledning/styrelse ser att det är nödvändigt att anskaffa nytt kapital och väljer att göra en företrädesemission så har den föreslagna emissionskursen inte ett skvatt att göra med vad man anser värdet på bolaget är. Styrelsen har att bedöma till vilket pris man kan locka in pengarna från aktieägarna (och/eller från tecknare utan företrädesrätt) - för ledningen/styrelsen finns inget viktigare än att sätta kursen så att man uppnår emissionsbelopp, och det har inget alls att göra med värdet på bolaget - basta.

Med ovanstående som bakgrund har under det senaste decenniet många investerare på aktiemarknaden sett den annonserade emissionskursen som styrelsens betraktelse av värdet på bolaget - inget kan vara felaktigare!! Det som är fullständigt makalöst är att en antal fondkommisionärer och andra aktörer inte verkar begripa skillnaden mellan riktade och företrädesemissioner trots att dessa vill fungera som rådgivare. De mest flagranta exemplen på detta är Spotlight markets systerbolag Sedermera Corporate Finance som under årens lopp kontinuerligt i prospekten avseende företrädesemissioner angivit emissionskursen gånger antalet aktier före emissionen som  "Värdering (pre-money): Cirka xx,x MSEK". Hur man som professionell aktör på marknaden kan göra detta är svårbegripligt. En del andra fondkommissionärer som t ex G&W och Mangold har under årens lopp har tidigare använt samma felaktiga sätt att betrakta emissionskursen i företrädesemissioner. Precis samma sak som gäller Sedermera Fondkommission gäller siten Nyemissioner.se, trots namnet, inte verkar begripa skillnaden mellan emissionstyperna - alla emissioner dras över en kam och anges till ett "pre-money värde". När aktörer som ovan agerar visavi marknaden på ett felaktigt sätt så fördärvar man marknaden och bör hållas ansvariga för förändrat beteende hos investerarkollektivet, speciellt småsparare som ofta inte inser dessa tekniska nyanser utan tror att emissionskursen motsvarar en värdering av bolaget.

Se också

https://community.redeye.se/posts/biotech-paa-first-north-spotlight-allmaent-positivt-foer-bolagen-skraemmande-foer-aegarna-i-maanga-bolag

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?