Tag

SensoDetect Community Posts

2 - Sensodetect

PE
pessimisten


0 comments

Jag har med stort intresse följt detta bolag under pågående emission och samtidigt observerat att aktiekursens fleråriga utförslöpa äntligen verkar ha avstannat och planat ut runt emissionsnivån.

Sensodetect - Fyndläge

PO
polpotkin


0 comments

Det råder ett ordentligt fyndläge i en av börsens mest intressanta aktier -Sensodetect- vars produkt kan komma att få revolutionerande konsekvenser för diagnostiseringen av psykiska sjukdomar som ADHD...