Tag

RhoVac Community Posts

Rhovac - Frequently Asked Questions

JO
JonnyB


0 comments

Det har förekommit många spekulationer och felaktiga påstående om Rhovac på Internet det senaste halvåret, i synnerhet olika påståenden om att man håller på att förbereda en nyemission. VDn har dessut...