Tag

Mertiva Community Posts

Diamyd win/win-läge via cashklipp

TR
trbutler


0 comments

Om inte förr så efter att NP2 utlicensierats, om fas II går bra, bör en större summa, kanske runt 300 Mkr, kunna skiftas ut till aktieägarna. Nu kan det vara en god chansning gå in i bolaget om som ja...

Diamyd kan se framåt igen

TR
trbutler


0 comments

Diamyd har backat på börsen sedan i maj då den snabbt föll över 80%. Nu, med en exceptionellt låg kurs, de svåraste besluten tagna, ett begynnande positivt nyhetsflöde och visst återköp från tidigare...

Diamyd inlösen tredjedel av aktierna

TR
trbutler


0 comments

Ett inlösenförfarande skulle innebära en tillfällig återbetalning för ett antal ägare i ett pressat läge och möjliggöra fortsatt långsiktighet om företaget lyckas i kommande studier. Många aktieägare...