Tag

Mendus Community Posts

Mendus - vididencel, cancervaccinet

DE
Dermott


0 comments

Mendus huvudkandidat, vididencel är utvecklad med syfte att minska eller helt stoppa risken för cancerns återkomst efter initial behandling genom ett dendritbaserat vaccin. Vaccinet redan visat mycket...