Tag

Clinical Laserthermia Systems Community Posts

HÅLL UT – HÅLL AVSTÅND ord som präglats oss alla under den pågående Covid-19 pandemin, ord som under 2020 blivit vår vardag, som omedvetet skapat bilder i vår hjärna, där vi måste agera strategiskt för ”överlevnad”.

VI
vinguden


0 comments

HÅLL UT – HÅLL AVSTÅND ord som också metaforiskt beskriver CLS strukturerade väg till marknaden. En marknadsintroduktion i ett konservativt landskap som kräver mycket tålamod, hos företagsledning och...