Tag

Catella Community Posts

Catella - En Dold Stjärnaktie

AK
aktiemalle


0 comments

Trots ett branchgenomsnitt på PE 17 handlas Catella idag till PE 6.8 räknat på 2014 års resultat. Även om bolaget ligger perfekt till i dagens lågräntemiljö och generar ett historiskt starkt år har ak...