Post entry

Zwipe – Norges svar på Fingerprint?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Idag den 28 januari är det premiär för norska teknikföretaget Zwipe på börsen. Intresset har varit stort från många håll att teckna aktier i företaget. Det finns många kopplingar och likheter till svenska Fingerprint och Precise Biometrics som gått mycket starkt senaste månaden. I emissionen till teckningskurs 20 NOK var en av teckningsåtagarna ingen mindre än Jörgen Lantto som nu är styrelseordförande i Zwipe.

Zwipe har med sin unika teknikplattform Zwipe Technology Platform tagit fram biometriska inlägg med fingeravtrycksläsare för biometriska betalkort, som väntas bli nästa steg i utveckligen inom kortbetalningar. Zwipe har ett trettiotal patent som skyddar denna lösning. Idag är Zwipe världsledande inom området och enda aktör med fullt fungerande betalningar med biometrisk verifiering. Zwipe har ett samarbete med svenska Fingerprint Cards som tillhandahåller energisnåla fingeravtryckssensorer. Det finns många fördelar med biometriska betalkort. Pinkod behöver inte användas samtidigt som säkerheten ökar avsevärt då man identifierar sig genom fingeravtryckssensorer. Pinkod finns dock kopplat till betalkortet i de fall man önskar använda en sådan. Många använder dagens betalkort kontaktlöst för att slippa slå in sin pinkod vid vissa tillfällen. Metoden har dock köpbegräsningar då den saknar identifieringsmoment och då säkerhetsaspekten inte kan garanteras.

Med anskaffat kapital och personer med rätt kompetens inom företaget finns alla förutsättningar att Zwipe lyckas bli ett lönsamt och framgångsrikt företag.

”Pengarna som vi tar in gör att vi har en stark position när den kommersiella utrullningen sker, vilket vi alltså hoppas är i mitten av 2019”, säger Jörgen Lantto styrelseordförande Zwipe.

Zwipe är nära till marknad

Zwipe befinner sig i ett mycket spännande läge med elva pågående pilotprojekt tillsammans med bland annat VISA, Mastercard och världens största kortproducent Gemalto. Gemalto har cirka en tredjedel av världsmarknaden och producerar årligen cirka 1 miljard kort. För en dryg vecka sedan twittrade Gemalto följande:

"2019 _will be a breakthrough year for_#biometric _payment cards", declares Gemalto UK MD Howard Berg for_@BiometricUpdate

Zwipes kort fungerar på de kortterminaler och infrastruktur som redan finns, men först måste kortjättarna Visa och Mastercard godkänna den typ av kort som Zwipe producerar. Det pågår just nu en certifieringsprocess som planeras vara klar till mitten av 2019. Något som får anses som mycket positivt är att företaget har kommit långt i utvecklingen och är nära till fullskalig lansering på en marknad som nu öppnar sig redan i år.

I en företagspresentation den 11 januari 2019 säger VD André Løvestam att det endast är Zwipe som har pilottester av biometriska betalkort med såväl Mastercard som VISA.

Med tanke på den ökade tillgängligheten av biometriska funktioner på plattor och smartphones som konsumenter gärna använder, samt EU:s nya krav som ska komma 2019 på en stark autentisering ser det ut som om tiden är mogen för biometriska autentiseringslösning för digitala betalningar. Den stora majoriteten av konsumenter, 93 procent, föredrar biometri framför lösenord för att autentisera en betalning. En rapport genomförd av Oxford University i samarbete med Mastercard visar att 92 procent av bankerna i Storbritannien är positiva till biometriska lösningar.

Zwipe har som mål att på sikt nå en miljard i omsättning med goda marginaler. Målet är att bli marknadsledande med en marknadsandel på 30 procent. Vid låga volymer är tillverkningskostnaderna fortfarande relativt dyra. I takt med att volymerna stiger och en förenkling/förbättring av teknologin sker samt planerad övergång till en halvledarmodell räknar Zwipe att få ner tillverkningskostnaderna avsevärt. Amerikanska Edgar Dunn and Company har analyserat marknaden för biometriska kort och kommit fram till att 2023 väntas 886 miljoner betalkort vara biometriska. År 2027 väntas den siffran stigit till nästan 7 miljarder kort.

Blå staplarna visar beräkningen av totala marknaden för biometriska kort. Lila linjerna anger hur många procent av totala marknaden biometriska kort beräknas stå för.  

Aktien och ägarförhållande

När man tittar närmare på vilka som sitter i styrelsen i Zwipe och vilka som gått in med kapital i den senaste emissionen känns det väldigt intressant. Jörgen Lantto som tidigare var VD i Fingerprint tecknade aktier för ca 2,8 miljoner NOK till IPO kurs 20 NOK. Han är nu styrelseordförande i Zwipe och måste ses som en stor tillgång för företaget. Jörgen Lantto var även med som investerare i radarsensor-bolaget Acconeer som gick till börsen i dec-2017. 

I styrelsen finns en annan mycket intressant person. Han heter Francis van den Bosch och har tidigare varit General Manager i 7 år på Mastercard. Francis har även varit CEO of the Global “Maestro Debit Scheme” på Mastercard i 4 års tid. Här har vi en person med i styrelsen som har direkta kopplingar till en av världens största betalningsjättar.

VD i Zwipe André Løvestam har lång erfarenhet från norska näringslivet där han tidigare varit Europachef för Tomra och VD för en rad olika IT-bolag.

Zwipe handlas på Oslobörsens lista Merkur Market. Aktien handlas i norska kronor och 1 NOK är ca 1,05 SEK. Ledning och styrelse har ingått lock-up begränsningar att de inte får avyttra aktier under en period på 6 månader efter börsnotering. Börsvärdet vid notering på 20 NOK uppgår till ca 309 miljoner NOK. Zwipe har tagit in 120 miljoner NOK inför börsnoteringen varav 90 miljoner NOK garanterades av insynspersoner, befintliga aktieägare och institutionella ägare. Denna del av emissionen blev kraftigt övertecknad.

Jörgen Lantto var VD under Fingerprints storhetstid då akten steg 1000-tals procent.

Det känns helt klart att förutsättningarna finns för att Zwipe ska lyckas, även om det är förenat med viss risk. Medieintresset kring Zwipe kan tänka sig bli extra stort speciellt med tanke på alla kopplingar till Fingerprint. Artiklar har tidigare skrivits om bolaget i bland annat Dagens Industri och norska Finansavisen. Det borde finnas goda möjligheter till en positiv kursutveckling på kort- och långsikt. Även Börsplus ser positivt på Zwipe och ger inte ut en enda varningsflagga vilket är anmärkningsvärt.

Disclaimer

Äger själv aktier i Zwipe. Aktier medför alltid en risk och alla beslut sker på eget ansvar. Det finns alltid en risk att du inte får tillbaka det pengar du investerat i aktier. Gör alltid din egen analys och research. Med reservation för felskrivningar.

https://zwipe.com 

https://www.di.se/nyheter/jorgen-lanttos-fingerprintpartner-till-borsen/?loggedin=true

https://www.realtid.se/mastercard-gor-biometrisk-storsatsning 

https://newsroom.mastercard.com/eu/sv/press-releases/mastercard-etablerar-biometri-for-tryggare-shopping-pa-natet/

https://www.biometricupdate.com/201809/new-eu-regulations-to-increase-number-of-transactions-secured-by-biometrics

https://www.breakit.se/artikel/17686/klart-ikvall-fingerprints-gamle-chef-tar-nytt-bolag-till-borsen

https://www.avanza.se/placera/telegram/2019/01/04/ipo-biometribolaget-zwipe-pa-vag-att-noteras-i-oslo-di.html

https://blogg.nordnet.se/zwipe-stort-intresse-for-biometri/

https://borsvarlden.com/artiklar/zwipe-far-in-120-miljoner-norska-kronor-infor-borsnoteringen-overtecknades-flera-ganger-om/

https://www.svd.se/zwipe-dyra-kort-maste-bli-billiga

https://res.cloudinary.com/redeye/image/upload/gycca7vl39uoq0ufa9ah.pdf

https://m.youtube.com/watch?v=djbAlQoOZ40

https://mobile.twitter.com/Gemalto/status/1085860198026076160

http://www.nettavisen.no/artikkel/3423580445

https://www.linkedin.com/authwall?trk=ripf&trkInfo=AQFAqruQOnvFYQAAAWiUnygI3nTKaLqWtdcV9KRwVerZiR13O-jKGA3W5LOIhLe908aYhT8p2tfSqRUoE1Jr9g-3xZeWTWyILU9As0ZKt7zH-wpb4WLSDNjnUsfAI8qu4MJxhkY=&originalReferer=https://www.google.com/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Ffrancis-van-den-bosch-a27246

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?