Post entry

Active Biotech - Zombie som alltjämt vandrar runt på biotechkyrkogården

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Active Biotech - zombie som alltjämt vandrar runt på biotechkyrkogården.

OTROLIGT att inte huvudägaren Mats Arnhög lägger ned skiten. Active Biotech är verkligen ett zombie-bolag som vandrar på biotechkyrkogården om natten.

SANNOLIKT håller huvudägaren Mats Arnhög liv i liket med överlevnadspengar och konstgjord andning, just för att denne av prestige inte vill lägga ned det och hamna på löpsedeln på DI.

DET OLYCKLIGA med bolaget Active Biotech, om vi går tillbaka i tiden, är den totala bristen på management och ledarskap som historiskt omgärdat bokaget, där Mats Arnhög i egenskap av huvudägare och tidigare styrelseordförande, brast totalt. Det enda denne hade var pengar och kapital.

HUR HAMNA DÅ Mats Arnhög på stor fot (!?)

JO, PENGAR ATT HÄNGA MED de stora grabbarna Anders Wall och Fredrik Roos upplägg, att via bolaget Tresor, slakta Uddeholm på det tidiga 1980-talet, 1981 närmare bestämt, fick denne via att gifta sig rik i sitt första gifte med en kvinna som var arvtagare till Petrini Oljehamn i Piteå, "Petrini Olje AB" ( Petrini Oljehamn). Detta var ett välkonsiliderat bolag. Här fanns Mats Arnhögs kapitalinsats i bolaget Tresor. Några egna pengar hade Arnhög inte. Detta apropå begreppet "Self-Made", som många som hamnat på stor fot vill kokettera med. I detta fall skulle man snarare kunna travestera och benämna det som att man är "Wife-Made".

SÅLEDES, det var tack vare sin första frus kapital och förmögenhet, som Mats Arnhög kunde köpte in sig i Uddeholm, via Tresor, som "hang-around" till Anders Wall och Fredrik Roos ﹠ Co. Några egna pengar hade inte Mats Arnhög att satsa. Detta apropå ordet "self-made".

IDEN BAKOM Anders Walls och Fredrik Roos upplägg att via bolaget Tresor köpa Uddeholm, var att bolaget rymde enormadolda tillgångar i form av kraft, skog, vilka inte värderades av den då sovande aktiemarknaden, utan marknaden såg bara ståldelen, vilket ju bolagsnamnet Uddeholm alluderar på.

MATS ARNHÖG VAR HANG-AROUND, "liftade", eller "Easy Rider" om man så vill, med Anders Wall ﹠ Fredrik Roos, när duon via bolaget Tresor slaktade bolaget Uddeholm. Arkitekterna bakom slakten av uddeholm var således primärt Fredrik Roos, och sekundärt Anders Wall.

ATT "LIFTA" med Fredrik Roos ﹠ Anders Wall och hänga med på deras upplägg att slakta Udddeholm, blev Mats Arnhögs "räddningsplanka", eller "gyllene hjälm". Detta efter att han kört oljehandelsföretaget STC i botten, där ju Pehr G Gyllenhammar och Volvo fick rädda bolaget från att gå i konkurs.

MEN TILLBAKA TILL HUVUDSPÅRET om ledarskap och managementkompetens. Mats Arnhögs osäkerhet på management och ledarskap och bristande affärssinne, dolda han genom agera bombastiskt och skälla ut allt och alla i sitt "styrande" av bland annat Active Biotech.

Mats Arnhög har m.a.o. aldrig haft någon kompetens att leda och styra företag då han hade bara råkat "bli med pengar". Följden blev att denne gjorde massor av felsatsningar i bolaget Active Biotech, och behöll en katastrofal FoU chef och senare VD, Tomas Leanderson, där den senare totalt snurra upp Mats Arnhög, så att denne hamna på läktaren. Detta trots att Mats Arnhög var arbetande styrelseordförande i Active Biotech och borde varit den som höll i taktpinnen. Men så icke fallet I Active Biotech.

MEN FÖR ATT SLUTA CIRKELN:

Active Biotech torde vara börsens "främsta" zombie-bolag - i vart fall inom biotech, vars vålnad sannolikt kommer ses vandra över biotechkyrkogården i många år framöver. Här borde man ha "mercy" och göra slut på lidandet och alla blåsta småsparare.

Men mitt tips är, att av prestige, och för att slippa schavottera på DI's löpsedeln, så kommer zombie-vålnaden Active Biotech vandra många år till om natten på Biotech-kyrkogården. Mats Arnhög orkar inte av prestige göra slut på lidandet.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?