Post entry

Ziccum - Blir Janssen först med avtal?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Ziccum som utvecklar temperaturstabila beredningsformer av befintliga vaccin står inför sitt kommersiella genombrott, där nya data förväntas i absolut närtid. Samtidigt är kassan välfylld och ett "attraktivt" bv på endast 59 msek.

Ziccum utvecklar nya beredningsformer av befintliga vacciner genom sin världsunika patenterade teknik LaminarPace, ökar stabiliteten och livslängden på vaccinet. Genom att torka flytande biologiskt material till torrt pulver, kan den kostsamma kylkedjan elimineras samtidigt som man spar både kostnader i investeringar och tillverkning. Innan vaccinet ska administreras blandas pulvervaccinet med vätska och injiceras på samma vis som ett vaccin i flytande form.

Ziccum har redan samarbete med bla. Janssen, vars moderbolag är Johnson & Johnson, världens största läkemedelsföretag, där man visat att den biologiska aktiviteten efter lufttorkning, kvarstår under lång tid efter förvaring i +40 grader, se nedan!

Den 16 december presenterade Ziccum Proof of Concept-data som bekräftade att bolagets teknologi kan användas för att producera temperaturstabilt pulvervaccin för fyra större vaccinplattformar där Jansen är inkluderat; Protein Subunits (PS), Viral Vectors (VV), Inactivated Virus (IV) och Virus Like Particles (VLP). I dagsläget används någon av dessa fyra plattformar för 70% av de godkända Covid-19 vaccinerna på marknaden. Ziccum arbetar med att ta fram motsvarande data för vaccinplattformen mRNA

"Thermostability results indicate that dry powder vaccines formulated using LaminarPace could comfortably meet the WHO CTC (Control Temperate Chain) requirement of being able to tolerate temperatures at 40°C for three days (or outperform it)"

Samarbetet med Janssen visade på så bra resultat, att man förlängde samarbetsavtalet i 6 månader den 23:e november 2021. Syftet är att slutföra analysen av Ziccums lufttorkningsteknologi med Janssens vaccinplattformar. I slutet av juni skickades det lufttorkade materialet till Janssen för utvärdering. Här ligger ett licensavtal I korten vilket skulle betyda kommersiellt genombrott för Ziccum.

Ziccum har pågående studier för att erhålla POC även på mRNA plattformen. Visar det sig att LaminarPace presterar bra resultat även där, öppnas möjlighet att tex lufttorka covidvaccin från Pfizer/BioNTech och Moderna. De vaccinerna är mest beroende av en fungerande kylkedja då de måste förvaras i minus 70 grader i nuvarande beredningsform.

Resultat avseende mRNA studierna är kommunicerat att presenteras under H1 2022. Då vi redan passerat H1 kan vi även där erhålla resultat vilken dag som helst.

 https://ziccum.com/mfn_news/ziccum-ab-produces-proof-of-concept-data-in-four-major-covid-19-vaccine-platforms/

Det finns således stora besparingar att göra i tillverkningen av vacciner samtidigt som nya marknader öppnas där man tidigare haft svårt att nå ut med vacciner pga. kylkedjan, där tex Afrika är en stor marknad.

Skulle Ziccum erhålla POC på alla ovan nämnda plattformar, kan det sätta press på konkurrenterna att bli först ut med tekniken. Således ligger inte bara licensavtal I korten, de kan även bli en uppköpskandidat.

Marknad

Ziccum fokuserar på att applicera LaminarPace-teknologin på redan godkända vaccin, alternativt på vaccin som är under utveckling. Vaccinmarknaden har en mycket stark tillväxt drivet av COVID-19. Men även bortsett från vaccin mot COVID-19 förutspår WHO en tillväxt för nästan alla vacciner. 2019 var den globala vaccinmarknaden värd 33 miljarder USD, fördelat på 5,5 miljarder doser, exklusive vacciner till militärer och resevacciner (WHO Global vaccine market report 2020).

Den globala vaccinproduktionen för 2021 spås till ca 20 miljarder doser. Framtida tillväxt beror till stor del på hur COVID-19 utvecklar sig gällande omvaccineringar och mutationer.

Samarbeten

Ziccum har ett antal samarbeten som av konfidentiella skäl inte är offentliggjorda. Vilka dessa är kan man bara spekulera i, men av ziccums nuvarande fokus, kan man anta att det handlar om företrädesvis covidvaccin producerande företag. Man skall dock veta att tekniken är generellt applicerbar och ej knuten till covidvaccin.

"The company has streamlined its project portfolio down to three high-value ongoing feasibility and evaluation studies - two with leading pharma corporations, and one with a major research institute in vaccination in the Nordic region"

Erik Penser Bank analyserar ziccum, och de har tidigare räknat på vad ett MR-vaccin kan vara värt om Ziccum får ut detta på marknaden tillsammans med en partner. Inräknat senaste emissionen skulle ett sådant avtal vara värt ca 45kr/aktien i ett basscenario. Då är inte ett covidvaccin inräknat vilket skulle påverka det motiverade värdet markant. Enligt senaste uppdateringen från 21/2 är prognos och motiverat värde under ”review”.

Analyskommentar | (penser.se)

 Ekonomi

Ziccum genomförde en riktad emission I december 2021 som tillförde kassan 44 miljoner före emissionskostnader. Per den sista december 2021 låg kassan på ca 52 miljoner. Nuvarande burnrate ligger på ca 2 miljoner/månad vilket skulle räcka i 2 år.

Mjuk finansiering

Ziccum är involverade i organisationer som NIIMBL och CEPI som ger mjuk finansiering till företag likt Ziccum. Till NIIMBL blev nyligen ziccums Development Director Anna Lönn invald till Technical Activities Committee, som har sitt första möte 23/5. De har även fått en inbjudan att delta i CEPIs mjuka finansiering för att utveckla temperaturstabila vacciner. CEPI kommer att avsätta 17,5 miljoner dollar för att starta finansiering av 3-5 projekt under 2022. Denna finansiering ser på förhand ut att vara skräddarsydd för Ziccums inriktning. Utvärdering sker kvartalsvis, där ett andra svar efter Q2 förväntas inom kort.

ZICCUM AB’s Anna Lönn elected to NIIMBL Technical Activities Committee - Ziccum

Licensavtal

”Baserat på de samarbetsavtal som ingåtts och de positiva dialoger som förs med etablerade aktörer på marknaden, är det Ziccums målsättning att omsätta dessa till licensavtal på kommersiella villkor”

Processutveckling

Ziccum lägger stor vikt vid att utveckla processer av temperaturstabila vacciner och anpassa tekniken för industriell produktion, detta i sin tur med syfte att effektivisera pågående och kommande samarbetsdiskussioner med industriella partners. Projektet innefattar att öka produktionskapaciteten och att automatisera hanteringen av systemet och processer samt anpassa till myndighetskontrollerad vaccinproduktion.

Produktionsekonomi

Under 2020 har Ziccum genomfört en konceptstudie tillsammans med KeyPlants AB baserat på deras

modulsystem. Denna studie visade på flera fördelar med Ziccums teknologi i jämförelse med (traditionell)

frystorkning;

80% lägre elförbrukning

65% lägre rörelsekostnader (OPEX)

50% lägre investeringskostnader (CAPEX)

Konceptstudien har blivit mycket väl mottagen av industrin och olika aktörer inom vaccinationsområdet. Genom att påvisa stora produktionsvinster med en anläggning för fyllning och slutförpackning (fill and finish) kan Ziccums erbjudande till industriella aktörer och slutkunder av vacciner förtydligas och värdet väsentligt ökas.

Bokslutskommuniké Q4 2021.pdf

Disclaimer: Detta är ingen köp- eller säljrekommendation. Jag råder var och en att bilda sin egen uppfattning genom att inhämta egna uppgifter och stämma av mot ovan.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?