Post entry

Ziccum tecknar två kommersiella avtal och går mot positivt kassaflöde

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Ziccums högprioriterade plattform mRNA/LNP, där man nu framgångsrikt inte bara torkat biologiskt material utan större stress på materialet, bibehållen storlek och utseende, utan även visat på kvarstående biologisk aktivitet ,efter lufttorkning och tillbaka till flytande form, där resultaten veridierats och förstärkts under Q2. Resultaten har bidragit till de två första betalda Feasibility studierna, med intäkter på "flera miljoner" per avtal, och en "Signifikant förlängning av going concern" Räcker det till positivt kassaflöde?

Ziccum utvecklar nya beredningsformer av befintliga vacciner genom sin världsunika patenterade teknik LaminarPace, ökar stabiliteten och livslängden på vaccinet. Genom att torka flytande biologiskt material till torrt pulver, kan den kostsamma kylkedjan elimineras, samtidigt som man spar både kostnader i investeringar och tillverkning. Innan vaccinet ska administreras blandas pulvervaccinet med vätska och injiceras på samma vis som ett vaccin i flytande form. Pulvret öppnar även upp för nya spännande administrationsvägar, såsom inhalationer eller plåster. 

https://www.placera.se/placera/pressmeddelanden/2023/03/20/ziccum-ziccum-reports-positive-results-from-drying-of-active-mrna-and-promising-mrna-activity-after-powder-reconstitution.html

Om LaminarPace presterar bra, öppnas möjlighet att tex lufttorka biologiska läkemedel och mRNA baserade vaccin som är de mest temperaturkänsliga, och måste förvaras I ner till minus 70 grader. Covidvaccin från Pfizer/BioNTech och Moderna är de mest kända. Den ena feasibility studien spekuleras det i om det är ett av bolagen ovan, då VD Ann Gidner uttryckt att det är "ett världsledande biotechbolag" och "mycket aktivt under Covid-19 pandemin"

Samarbeten

Man har fokuserat stort på deltagande vid konferenser runt om i Europa, och nu mer även USA för att bygga en bred pipeline, där man nu har flera dialoger och förhandlingar med big Pharma, biotechbolag och CDMOs.

https://www.placera.se/placera/pressmeddelanden/2023/07/17/ziccum-ziccum-signs-evaluation-agreement-for-feasibility-study-with-major-global-pharmaceutical-corporation.html

https://www.placera.se/placera/pressmeddelanden/2023/05/09/ziccum-ziccum-signs-evaluation-agreement-with-biopharmaceutical-corporation-focused-on-mrna-technologies.html

Ekonomi

Kassan var drygt 14 miljoner efter Q2, ytterligare softmoney kan räknas in utöver kassan, då ziccum erhållit 10 miljoner från Eurostar för att skapa en digital tvilling av Laminarpace. Lägg därtill intäkter från de två betalda feasibility studierna, och kassan kan konservativt räcka över hela 2024.

https://ziccum.com/news/ziccum-awarded-10-msek-eurostars-funding-for-3d-modeling-and-digital-twin-project/

– Ziccum kommer att få utbetalningar på 5 miljoner kronor från den nationella finansiären Vinnova under projektets gång, de får stå för upp till 50 procent av ett projekts kostnader. Resten av bidraget kommer att gå in i projektet och minska den totala projektkostnaden för Ziccum" "projektet (LaPaSim) startar 1 februari 2023.

https://ziccum.com/news/ziccum-awarded-10-msek-eurostars-funding-for-3d-modeling-and-digital-twin-project/

"Det är bolagets bedömning att bolaget har den finansiering som krävs för längre tid än 12 månader. Företaget kommer att ha en minskning av fasta kostnader jämfört med föregående år, och Eurostars-bidraget kommer också att ha en ytterligare positiv effekt på kassaflödet."

https://reports-en.ziccum.com/interim-report-q2-2023/start/

Ny VD

Man har en ny erfaren VD sen maj 2022, som dessutom har blivit en av de större aktieägarna, då hon successivt utökat sitt innehav fram till 20/3. Med 155.000 aktier, äger hon 1,12% av bolaget. Styrelseordförande Fredrik Sjövall äger 218.000 motsvarande 1,58%. Inför årets bolagsstämma, har uppfinnaren av Laminarpace Per Gerde, föreslagits till styrelsen. Han äger via bolaget Viskär AB 220.000 aktier motsvarande 1,59% av bolaget.

KOMPLETTERING TILL KALLELSEN TILL ÅRSSTÄMMA I ZICCUM AB (PUBL), ATT HÅLLAS DEN 24 MAJ 2023, KL. 11.00 I BOLAGETS LOKALER PÅ SCHEELEVÄGEN 22 I LUND | Placera

https://eucaps.com/holder-shares/IQ280441080

Den 9 maj tillträdde Ann Gidner som ny VD. Ann har 25+ års erfarenhet från Life Science management internationellt, med en betydande meritlista inom strategisk utveckling, fokuserat ledarskap, affärsskapande och försäljningstillväxt. Hon genererade en brant tillväxt i ledande, internationella CDMO-företag inom läkemedel och tog henne till ledande globala befattningar i USA och Tyskland. Hon har också lett internationaliseringen av medelstora Life Science-företag i Sverige och Tyskland, samt byggt upp licenser för läkemedelsteknologi internationellt. De senaste åren har gett erfarenhet från VD- och styrelseuppdrag i börsnoterade svenska Life Science-start-ups.

Ziccum har även förstärkt organisationen med en erfaren CFO, samt en COO under våren/sommaren.

Marknad

För det totala marknadsvärdet för vaccin i västvärlden är uppskattningarna för de främsta vaccinindikationerna följande; År 2023 förutspåddes till 67 miljarder USD, också efter en liten minskning från rekordhöga Covid-19-siffror; följt av cirka 64 miljarder USD per år 2024–2026 och sedan öka mot 80 miljarder USD 2028*.

Motsvarande årliga marknadsvärde för våra tre fokusvaccinplattformar är 40-50 miljarder USD för åren 2024-28. Med en affärsmodell för licensiering kan uppskattningar av den adresserbara marknadsstorleken för våra tre fokusvaccinplattformar, med tanke på en royalty på 1% på hela vaccinförsäljningen, göras. Baserat på detta kan den totala licensmarknaden för torkteknik förutsägas till 400 – 500 mUSD*

https://reports-en.ziccum.com/interim-report-q2-2023/start/ 

Sammantaget kan man under Q4 ha förväntningar på ziccum:

Ytterligare 1-2 feasibility studier på kommersiell nivå. Längst I förhandlingarna ligger man med Genenova samt med en CDMO.

Resultat från första feasibility studien med ett Biotechbolag. Fortsättning till nytt kommersiellt avtal i form av application studie, om goda resultat.

Uppdatering 3D modellering av LaminarPace. Pågående utveckling digital tvilling av Laminarpace.

Nya patentansökningar. Ziccum har kommunicerat att de kan komma att lämna in ytterligare patentansökningar under 2023.

Disclaimer: Detta är ingen köp- eller säljrekommendation. Jag råder var och en att bilda sin egen uppfattning genom att inhämta egna uppgifter och stämma av mot ovan.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?