Post entry

Ziccum har fått sitt kommersiella genombrott. Signerade feasibility studie med världsledande biotech bolag. BV 72,6 mkr.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Ziccums högprioriterade plattform mRNA/LNP, där man den 20/3 tillkännagav att man framgångsrikt inte bara torkat biologiskt material utan större stress på materialet, bibehållen storlek och utseende, utan även visat på kvarstående biologisk aktivitet ,efter lufttorkning och tillbaka till flytande form. Resultaten har nu bidragit till den första betalda Feasibility studien, med intäkter på "flera miljoner' och en "Signifikant förlängning av going concern"

Ziccum utvecklar nya beredningsformer av befintliga vacciner genom sin världsunika patenterade teknik LaminarPace, ökar stabiliteten och livslängden på vaccinet. Genom att torka flytande biologiskt material till torrt pulver, kan den kostsamma kylkedjan elimineras, samtidigt som man spar både kostnader i investeringar och tillverkning. Innan vaccinet ska administreras blandas pulvervaccinet med vätska och injiceras på samma vis som ett vaccin i flytande form.

En av ziccums nu högprioriterade plattformar, är mRNA/LNP, där man den 24/10 tillkännagav att man framgångsrikt torkat biologiskt material utan större stress på materialet, med bibehållen storlek och utseende "proof of successfull drying". Den 20/3 publicerade man data på att man visat på kvarstående biologisk aktivitet efter lufttorkning med riktigt mRNA material. Ytterligare bekräftande data är att vänta I närtid.

Ziccum reports positive results from drying of active mRNA and promising mRNA activity after powder reconstitution | Placera

Om LaminarPace presterar bra, öppnas möjlighet att tex lufttorka biologiska läkemedel och mRNA baserade vaccin som är de mest temperaturkänsliga, och måste förvaras I ner till minus 70 grader. Covidvaccin från Pfizer/BioNTech och Moderna är de mest kända.

Samarbeten

Man har fokuserat stort på deltagande vid konferenser runt om i Europa, för att bygga en bred pipeline, där man nu har flera dialoger och förhandlingar med big Pharma, biotechbolag och CDMOs. Det första konkreta resultatet har kommit då man fick sitt kommersiella genombrott, när man signerade en betald feasibility studie den 9/5. Nu tar man även steget över till USA där man deltar på Bio international Convention Boston i början av juni.

Ziccum signs Evaluation Agreement with Biopharmaceutical Corporation focused on mRNA technologies | Placera

Strategin ger resultat med betald studie i samarbete med toppbolag: VD-intervju på svenska | Placera

Portfolio overview - Ziccum

BIO International Convention | BIO

Ekonomi

Kassan var drygt 19 miljoner efter Q1, ytterligare softmoney kan räknas in utöver kassan, då ziccum erhållit 10 miljoner från Eurostar för att skapa en digital tvilling av Laminarpace. Lägg därtill intäkter från den betalda feasibility studien, och kassan kan konservativt räcka över hela Q3 2024.

"Ziccum will receive payments of 5 mSEK from the national funding body Vinnova during the project, they are consented to cover up to 50% of a project's costs. The rest of the contribution will go into the project and reduce the total project cost for Ziccum" "project (LaPaSim) starts February 1 2023.

Ziccum awarded 10 MSEK Eurostars funding for 3D-modeling and Digital twin project | Placera

Ziccum väntar även svar från en expression of interest till CEPI, där de tillsammans med ett än så länge hemligt biotech bolag, ansökt om softmoney för utveckling av temperaturstabila vacciner. Deadline var 31/1 och svar väntas under Q2.

I denna call har ett annat bolag erhållit 4,3 miljoner dollar. Cepis totala budget för detta projekt är 17 miljoner dollar, för 3-5 projekt.

Ziccum submits Expression of Interest for CEPI funding | Placera

Coming in from the cold: needle-free patch technology for mRNA vaccines aims to end need for frozen storage and improve access – CEPI

"It is the company's assessment that the company has the required financing for longer than 12 months. The company will have a reduction of fixed costs compared to last year, and the Eurostars grant will also have an additional positive effect on the cash flow."

ZICCUM AB (publ) releases Interim report Q1 2023 | Placera

Ny VD

Man har en ny erfaren VD sen maj 2022, som dessutom har blivit en av de större aktieägarna, då hon successivt utökat sitt innehav fram till 20/3. Med 155.000 aktier, äger hon 1,12% av bolaget. Styrelseordförande Fredrik Sjövall äger 218.000 motsvarande 1,58%. Inför årets bolagsstämma, har uppfinnaren av Laminarpace Per Gerde, föreslagits till styrelsen. Han äger via bolag Viskär AB 220.000 aktier motsvarande 1,59% av bolaget.

KOMPLETTERING TILL KALLELSEN TILL ÅRSSTÄMMA I ZICCUM AB (PUBL), ATT HÅLLAS DEN 24 MAJ 2023, KL. 11.00 I BOLAGETS LOKALER PÅ SCHEELEVÄGEN 22 I LUND | Placera

Ziccum AB (publ) Holders (eucaps.com)

On May 9 Ann Gidner took office as new CEO. Ann has 25+ years of experience from Life Science management internationally, with a significant track record in strategic development, focused leadship, deal making and sales growth. Generating steep growth in leading, international Pharma CDMO corporations took her to senior global positions in the US and Germany. She has also been leading internationalization of mid-sized Life Science companies in Sweden and Germany, as well as building up Pharma technology licencing internationally. Recent years have given experience from CEO and Board positions in listed Swedish Life Science start-ups.

Marknad

For the total vaccine Western world sales market value, estimates for the top vaccine indications are as follows; In 2023 predicted to 67 billion USD, also after a slight decrease from record Covid-19 numbers; to be followed by some 64 billion USD per year in 2024-2026, then rising towards 80 billion USD in 2028*.

The corresponding annual market value for our three focus vaccine platforms are 40-50 billion USD for the years 2024-28. With a licensing business model, estimates of the addressable market size for our three focus vaccine platforms, considering a 1% royalty on entire vaccine sales can be made. Based on this, the total drying technology licensing market size may be predicted to 400 – 500 mUSD*

ZICCUM AB (publ) releases Interim report Q1 2023 | Placera

Sammantaget kan man under Q2-Q3 ha förväntningar på ziccum:

  1. Ytterligare en betald feasibility studie
  2. Uppdaterade resultat om biologisk aktivitet i den pågående interna utveklingen av mRNA plattformen
  3. Svar från Cepis call gällande utveckling av temperaturstabila vacciner
  4. I Q2 rapporten bör man kunna se ytterligare samarbeten/dialoger/förhandlingar utifrån deras ”Project portfolio”

Disclaimer: Detta är ingen köp- eller säljrekommendation. Jag råder var och en att bilda sin egen uppfattning genom att inhämta egna uppgifter och stämma av mot ovan.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?