Post entry

Wyld Networks – Global lansering endast veckor bort

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Wyld Networks är ett brittiskt bolag som är verksamma inom satellitbaserad IoT (Internet of things). Bolagets störst trigger hittills kommer ske i slutet av detta år, då de ska lansera sin tjänst globalt för marknaden. Detta innebär att Wyld Networks kommer kunna börja nyttja sin simpla men samtidigt geniala affärsmodell fullt ut. Man förväntar sig även då skarpa ordrar från ledande världsbolag.

Det är i dagsläget en stor brist på kostnadseffektiv trådlös uppkoppling för IoT i stora delar av världen, vilket starkt begränsar företag som är verksamma på platser där tillgången till nätverksuppkoppling är opålitlig eller inte existerar. Idag är det bara 15% av jordens yta som har tillgång till trådlös uppkoppling. Bristen på prisvärd global trådlös uppkoppling håller tillbaka tillväxten av IoT från att bidra med ytterligare 2–3 biljoner dollar i värde till global BNP under det kommande decenniet.

Wyld Networks har lösningen på detta problem. Med sin invitation Wyld Connect kan man erbjuda en ekonomiskt försvarsbar lösning till sina kunder. Detta genom 2 faktorer. Man använder sig av LEO-satelliter istället för GEO-satelliter för uppkopplingen.LEO-satelliter befinner sig ungefär 36 gånger närmare jorden än GEO-satelliter vilket minskar effektbehovet och möjliggör lägre terminalkostnader och drastiskt lägre strömförbrukning (cirka 36^2=1 296 gånger lägre). Wyld Connect använder sig även av LoRaWAN som är ett kostnadsfritt olicensierat frekvensband. Detta medför att man inte behöver betala dyra avgifter och licenser som sedan läggs över på slutkunden för att koppla upp Wyld Connect till satelliterna. Kombinationen av globaltäckning och väldigt kostnadseffektiva lösningar skapar nu möjligheter för en gård i Sydamerika att få tillgång till information om sina grödor, ett logistikföretag att spåra sina tillgångar, en markägare att få information om trädens hälsa eller ett globalt oljebolag att få varningar om korrosion på sina otaliga sträckor av pipelines. Listan kan göras hur lång som helst, men det viktigaste för dessa kunder är att kunna se framtida ekonomisk avkastning på sin investering. Något som Wyld Networks innan årets slut kommer kunna erbjuda kunderna genom sin globala lansering. 

”Wyld Networks AM102 hybrid satellit, markbunden IoT-modul och modem är världens första högpresterande modem som stöder alla LoRa®- och LoRaWAN®-frekvenser i hela världen.”

"The reality is that it is very few people that can do LoRa to satellite and we can do it" - Vd Alastair Williamson.

Wyld Networks affärsmodell skapar förutsättningar för enorma långsiktiga inkomster. Wyld Connect hårdvara säljs till ett uppskattat pris om 30–40 dollar. Utöver detta tillkommer årsavgifter för programvarulicenser, underhåll och support. Men den mest intressanta inkomstkällan är den månadsavgiften på 5 dollar som kunden betalar för få tillgång till datan (tillgång till information) från varje enhet av Wyld Connect. Denna avgift kommer börja tas ut av kunderna när lanseringen skett. För att beskriva potentialen har man hittills fått ordrar på 92,000 Wyld Connect till ett ordervärde av 32 MSEK. När dessa 92,000 enheter är installerade oss kunden innebär det att den månatliga avgiften på endast 5 dollar tillför inkomster på 55.2 MSEK till Wyld Networks på årsbasis. Då ska det påtalas att vi bara sett ordrar från mindre bolag hittills. VD Alastair Williamson har i presentationer sagt att man förväntar sig mycket större ordrar än vad som hittills presenterats.

Den globala lanseringen av Wyld Networks tjänst ska ske i slutet på detta år och jag förväntar mig att vi kommer få ett pressmeddelande om exakt datum innan lanseringen. Man har idag skrivit avtal och pilottester med ett 30-tal företag varav vissa internationella multimiljard bolag så som Fujitsu, Chevron, Bayer, Dewa, Eutelsat, British American Tobacco, Senet Inc och två ej officiellt namngivna bolag Volvo & Maersk (VD har vid flera tillfällen nämnt dessa två bolag på olika presentationer). De större bolagen är mer konservativa och beslut ska oftast tas igenom flera instanser, vilket medför längre ledtider. En annan viktig anledning till att vi inte sett ordrar från dessa bolag än är just att tjänsten inte är live ännu. Det köper inte en produkt utan att tjänsten är inkluderad och man vill så klart se en lyckad lansering innan man vågar lägga en större order. Dock genomför man pilottester med många av dessa bolag. Några exempel på pilottester och samarbeten är följande.

 ”VD Alastair Williamson har sagt i en intervju att British American Tobacco tillhandhåller ca 90.000 gårdar för odling av tobak, dessa skulle i snitt behöva 4 Wyld Connect per gård.”

Detta skulle innebära 360.000 Wyld Connect till värde av 30 dollar X 360,000 = 108 MSEK order med årliga återkommande intäkter på 216 MSEK. Man genomför just nu betalda pilottester med British American Tobacco.

Wyld Networks är teknisk partner till DEWA och kommer bland annat ansvara för att leverera satellit-IoT-terminalerna till DEWA´s nätverk. Med tanke på hur elpriserna och elnäten ser ut i världen finns här en jättepotential för Wyld Networks.

"Vi är mycket glada över att vara en del av DEWAs rymdprogram (Space-D). Det är ett ambitiöst och långtgående projekt för att använda satelliter för uppkoppling varsomhelst i världen i syfte att förbättra skötseln av vatten- och elnät. Det är verkligen ett innovativt program för att revolutionera kraft- och vattensektorn globalt", säger Alastair Williamson, vd för Wyld Networks.

”In a breakdown, Saeed Mohammed al-Tayer reportedly said that DEWA will invest about $4.3 billion (AED16 billion) to fortify and increase electricity and water transmission and distribution networks”.

Wyld Networks ingår även i ett konsortium med tre andra bolag varav ett är Eutelsat. Konsortiet riktar sig initialt mot den globala leveranskedjan, inklusive hantering och spårning av containrar, som den första tillämpningen. Detta kommer att ske genom integrering av plattformar, innovativ sensor- och hårdvarudesign, vilka kommer att vara de första i sitt slag på marknaden. Det är här man får anta att det finns någon form av tester/avtal med Maersk. Vi har inte fått uppdateringar hur detta projekt fortlöper, men Wyld Networks kan inte dela information utan alla inblandade företags godkännande.    

 ”Vi bedömer att den totala adresserbara marknaden för spårning av tillgångar genom IoT-lösningar kan växa till 33 miljarder dollar år 2025.- Q4 Rapport”.

Användningsområdena för Wyld Connect är enorma och man riktar sig mot väldig många marknader så som jordbruksindustrin, miljöindustrin, energisektorn, logistik, smarta städer, sjukvård och industri.

En annan stor trigger att hålla koll på är nyheter om tillgång till fler satelliter för Wyld Networks. Idag har man tillgång till satelliter igenom Eutelsat, som planerar skjuta upp fler satelliter under Q4 och Q1-2023. Bolaget har även gått ut med att man söker avtal med andra satellitoperatörer, ett sådant avtal skulle minska risken rejält för Wyld Networks. För att kunna växa och expandera när tjänsten är lanserad är det av yttersta vikt att man har tillgång till tillräckligt med satelliter.

Wyld Networks har idag ett börsvärde på ca 139 MSEK när man lyckas utöka sin orderstock från 92,000 till 232,000 Wyld Connect innebär det att man har årliga inkomster som motsvarar hela dagens börsvärde. Wyld Networks har en stabil storägare Tern Plc med en andel på över 50%. Freefloaten uppgår idag till ca 35%. VD Alastair Williamson konverterade sin ägarandel i Tern Plc till att få aktier enbart i Wyld Networks, detta gjordes till en kurs på 14,6 sek med ett antal om 124,100 aktier.

Kassan är per utgången av Q2-2022 på 29,5 MSEK. Man har även två olika teckningsoptioner som kommer förstärka kassan i december 2022 och maj 2023. Det är således väldigt liten risk att vi kommer få en nyemission under det närmaste året. Bolaget har tidigare gått ut med att dessa likvider från teckningsoptioner ska räcka till dess att bolaget når break-even. 

Anledningar till varför jag varit aktieägare snart 1,5 år:   

  • ·        Global lansering i slutet av året
  • ·        Avtal/pilottester med världsledande bolag
  • ·        Hållbar affärsmodell
  • ·        Enorm marknad
  • ·        God kassa
  • ·        Deras produkt är världens första högpresterande modem som stöder alla LoRa®- och LoRaWAN®-frekvenser i hela världen
  • ·        Mycket kommunikation från bolaget till oss aktieägare
  • ·        Transparant och väldigt aktiv VD genom intervjuer och bolagspresentationer
  • ·       Stabil storägare och inte jättestor Freefloat
  • ·    Otrolig potential   

Disclaimer

Äger själv aktier och teckningsoptioner i Wyld Networks. Aktier medför alltid en risk och alla beslut sker på eget ansvar. Det finns alltid en risk att du inte får tillbaka det pengar du investerat i aktier. Gör alltid din egen analys och research. Med reservation för felskrivning.

Länkar:

https://www.placera.se/placera/pressmeddelanden/2022/01/11/wyld-networks-wyld-networks-ingar-partnerskap-och-bildar-globalt-konsortium-for-utokad-iot-tackning.html

https://www.placera.se/placera/telegram/2022/05/13/wyld-networks-wyld-networks-i-partnerskap-med-dubai-myndigheten-dewa.html

https://wyldnetworks.com/

https://wyldnetworks.com/wp-content/uploads/2021/06/Wyld-Networks-AB-EU-tillva%CC%88xtprospekt.pdf

https://english.alarabiya.net/business/markets/2022/07/20/Dubai-utility-provider-DEWA-announces-10-billion-investment-in-capital-expenditure

https://www.youtube.com/watch?v=-4p3sv_VIvY&t=777s

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?