Post entry

WntResearch, bolaget med blockbuster-potential

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

För bakgrund vänligen läs föregående inlägg. Som några av er känner till har vi nu fått otroligt lovande data från NeoFox-studien (Fas II-studie, koloncancer). Foxy-5 kan visa sig bli världens första preparat i Fas II med lovande data fokuserat på att motverka den i förlängningen dödliga metastaseringsprocessens mekanismer. Foxy-5 har blockbuster-potential även i bröst-, prostata- och blodcancer, och risk/reward på nuvarande bolagsvärdering är väldigt attraktiv enligt min bedömning, med senaste nyheterna från bolaget.

Det finns ett 40-tal publicerade vetenskapliga studier som stödjer Foxy-5 i dessa 3 cancerindikationer. Ett första fungerande antimetastaseringsläkemedel vore givetvis revolutionerande eftersom metastaseringsprocessen orsakar omkring 90 % av dödsfallen i cancer.

På nuvarande värdering är bolaget ett kap, och risken har minskat betydligt efter senaste pressrelease från bolaget ( https://mb.cision.com/Main/11610/3614716/1615180.pdf)."_I en_ pågående post hoc analys av ca 100 patienter har en minskad tumörbörda sk down staging (i primärtumör och regionala lymfkörtlar) observerats i gruppen som erhöll Foxy-5, jämfört med kontrollgruppen”

Det man tyvärr inte nämner i pressreleasen, men som framgår ett par dagar sedan i företags Q2 rapport är följande ” :" Observationerna kan också utläsas betydligt snabbare än de tidsramar som satts upp i NeoFox-studien där slutgiltiga patientdata utläses två år från avslutad behandling.” (https://www.wntresearch.com/wp-content/uploads/2022/08/WntResearch_Q2_2022.pdf)

 Vad kan vi dra för slutsatser från detta?

De ytterligare sju patienterna som inkluderades under Q4 2021 ser alltså ut att vara del av post hoc-analysen och skulle då indikera att utläsningen av observationerna sker så "snabbt" som på 6-9 månader efter avslutad behandling, kontra de 24 månaders utläsning av patientdata enligt studieprotokollet. Angående att bolaget "inom ett halvår" skall ta fram en ny plan ligger då i tangentens riktning för att inkludera resultaten från de sista 20 inkluderade patienternas "bonus"-resultat.

Vad händer nu?

Vi vet även om att bolaget har ett pågående samarbete med Sage group, vars uppgift är att få till ett avtal med en större partner. Förra året, 30 augusti meddelade WntResearch i ett PM att WntResearch och Sage-group inleder samarbete för att accelerera arbetet med att identifiera och engagera potentiella partners inför resultat från den pågående fas 2-studien med Foxy-5.

https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-artikel?id=52729

Det är förstås mycket bra att man satsar på professionell hjälp för att nå ett eventuellt avtal. 

"Vi vill starta arbetet pro-aktivt och skapa en kontinuerlig dialog med ett urval av intressanta partners, så att vi är redo för affärsdiskussioner i samband med att viktiga data läser ut från vår pågående fas 2-studie. Sage blir en del av vårt team och jag ser mycket fram emot detta samarbete”.

Vi har nu fått en delvis avläsning av datan, 4 månader innan planerad interimsanalys. Bolaget behövde delge marknaden denna informationen. Sannolikt finns där en förklarning till detta, som kan utläsas ovan för den som besitter sådan förmåga. Finansieringen är säkrad tills vidare och räcker pengarna till gott och väl för att slutföra hela Fas-II studien. Man har även teckningsoptioner som kan inbringa ca 80 miljoner på maxtaketsberäkning. 

VD Pernilla Sandwall skriver i senaste rapport: "Utöver den vetenskapliga aspekten på observationerna kommer vi nu också att intensifiera identifieringen av potentiella samarbetspartners, dvs läkemedelsföretag med inriktning på onkologi. Samtidigt ser vi nu också över vår finansiering för att skapa rätt förutsättningar för fortsatt utveckling och klinisk prövning."

Mangold har tidigare gjort en analys på bolaget, från föregående år, där skriver man:

"Mangold har valt att utgå från potentiell marknad för koloncancer i stadium II och III. Foxy-5 väntas tillgodose ett stort medicinskt behov. Från den adresserade patientpopulationen om ca 318 000 patienter bedöms drygt hälften av patienterna vara målgrupp för Foxy-5 behandling. En bedömning som bolaget gjort är att en marknadsandel för denna målgrupp på 39 procent är möjlig att nå. Detta ger sammantaget en potentiell marknad om 500 miljoner dollar. Här har vi utgått från bolagets egna beräkningar. Med högre priser för Foxy-5 skulle denna marknad potentiellt kunna bli större." Mangold hade förra året (dvs innan datan släpptes! en riktkurs på 3,3 kronor i sitt base-case!). Sannolikt kommer Mangold behöva uppdatera sin analys. (https://mangold.se/wp-media/company-analysis/WntResearch-update-2021-04-20.pdf)

För mig är detta öppet mål. Att aktien inte står högre är det bara att tacka för när Sage levererar ett avtal. Jag äger aktier i bolaget och har ökat mitt innehav sedan bolagets pressrelease. Potentialen är enorm och Foxy-5 har blockbuster-potential.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?