Post entry

WNT Research - var med från början

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

I och med att WNT Research genom en mindre nyemission ny har kassan fylld för att genomföra sin FAS I studie så är det nu det börjar. Foxy-5 är potentiellt världens mest sålda läkemedel. På 6 kronor värderas WNT till 70 MSEK. Det är för lite för ett läkemedel mot cancer med blockbuster potential. Min riktkurs är 20 kronor i år och himlen efter lyckad Fas I.

WNT Research utvecklar läkemedel mot tumörspridning. Det handlar om en helt ny typ av behandling mot cancer som är direkt riktad mot metastaseringsprocessen. Projektet är så pass lovande att bolaget hittills fått bidrag på 45 MSEK. Utöver dessa pengar har bolaget beviljats ytterligare 24,5 MSEK (tillsammans med samarbetspartners) från Eurostars-programmet.

Just nu väntar bolaget besked från den danska hälsovårdsmyndigheten för start av Fas I studien. Det beskedet borde komma inom några veckor. Det primära målet med studien är att utvärdera säkerhet och tolererbarhet för att säkerställa den dos av Foxy-5 som kan rekommenderas för Fas II studien. Utöver det är syftet att få preliminära bevis på anti-metastatisk tumöraktivitet. Prekliniska toxikologiska studier är gjorda och Foxy-5 tolererades väl i dessa. Studien genomförs på Herlevs Universitetssjukhus i Danmark på patienter med bröst-, kolorektal- eller prostatacancer. En gissning är att det inte blir svårt att hitta frivilliga kandidater.

Hjärnan bakom Foxy-5 är den välrenommerade Lundaforskaren Tommy Andersson. Grundforskningen inleddes år 2000. Tommy Andersson har visat att nivåerna av proteinet Wnt-5a i cancerceller korrelerar med sjukdomen. Avsaknad eller låga nivåer av Wnt-5a i primärtumören är förknippat med högre risk för metastasering. Wnt-5a minskar cancercellernas rörlighet. Därmed öppnar Foxy-5 upp för effektivare behandling av metastaserande cancer, vilket då kan ske som kombinationsbehandling med på marknaden befintliga läkemedel som dödar och hindrar epiteliala tumörcellers tillväxt.

In i Fas I nu

Fas I ska vara klar under 2013. Så redan inom ett par kvartal kommer resultaten. Innan dess lär det bli spekulation i aktien. Under 2014/15 ska en Fas II genomföras. Efter det kommer Foxy-5 att utlicensieras eller säljas helt. Vid utfrågningar i samband med presentationer har ledningen dessutom indikerat att det kan bli aktuellt att sälja projektet redan inför Fas II. Vilket det blir tror jag beror på hur mycket pengar som måste fram och hur mycket av dessa pengar som kommer från bidrag. Behövs det bara en nyemission på kanske 15-20 MSEK och resten är bidrag är det nog smart att bolaget kör på själva eftersom en försäljning till ett större läkemedelsbolag efter Fas II lär röna riktigt stora belopp. Kom ihåg – Foxy-5 skulle kunna bli världens mest sålda läkemedel. Läkemedlet Avastin, en ledande antikropps-produkt, genererade under 2011 en försäljning om cirka 32,6 miljarder kronor enligt Roche. Om Foxy-5 blir verklighet så är det dessa summor vi talar om.

För mer information om försäljningar/utlicensieringar så kolla på Thomas Feldthus presentation från i vintras. Den finns på Aktietorget.

Fulltecknad emission

Bolaget har nyligen genomfört en mindre företrädesemission på 7 MSEK. Detta tillsammans med Eurostars-pengarna räcker för Fas I och lite andra studier vid sidan om för att få ytterligare underlag för Fas II studien. Emissionen blev rejält övertecknad av befintliga aktieägare. Det finns uppskattningsvis ca 300 aktieägare i bolaget och att det är så få som känner till aktien tror jag är den viktigaste förklaringen till felprissättningen.

Bolaget har ytterligare en läkemedelskandidat i Box-5, men den ligger i träda eftersom alla resurser läggs på Foxy-5. Det finns ett avtal med MED Milipore som ger dem rätt att producera och sälja Box-5. Dock vet vi inte mycket mer än så.

Bolaget har en erfaren ledning (som alla tecknade i emissionen). Peter Buhl Jensen som SO har tidigare varit VD i TopoTarget. Nils Brunner är VD och Thomas Feldthus CFO.

Tiodubblare

Om det är någon aktie som kan bli en tiodubblare inom ett år så är det WNT Research. De flesta läkemedelsutvecklande bolag fallerar, men att WNT skulle misslyckas i Fas I känns osannolikt.

Jag tror att värderingen ska upp mot 250 MSEK eller 20 kronor per aktie innan Fas I är avklarad eftersom fler och fler kommer att inse att risken för misslyckande är nära nog noll. Smallcap har visat att bolagen i Fas I värderas i spannet 100 – 220 MSEK, men ingen av dessa har samma potential som Foxy-5. Den dag bolaget sen presenterar Fas I resultaten bör aktien dubblas därifrån eftersom säljprocessen/utlicensierings inleds. Att bolaget skulle kunna säljas för miljardbelopp om Fas I dessutom kan visa proof-of-concept kanske vissa småler åt, men det tror jag. Återigen så finns det mycket siffror och försäljningsbelopp att ta fasta på i Feldthus presentation.

I en marknad som söker spekulationsobjekt är det svårt att se att inte fokus förr eller senare hamnar på WNT. Med tanke på den digra listan av händelser framöver tror jag på förr. Inom kort får vi besked om att Fas I är godkänt, att den första patienten är inkluderad, hur många patienter det blev, eventuellt ytterligare bidrag, ytterligare studier, eventuella patent och så klart avklarad Fas I.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?