Post entry

VibroSense Dynamics - Lansering inom kort!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Ett år har gått och VibroSense Dynamics (VSD) har tagit flera stora steg mot miljardmarknaden, mycket stora steg. Nu närmar sig lanseringen och i och med det kommer vi att se en rejäl uppvärdering. Timing är allt, och just nu är det enormt köpläge inför en mycket spännande period.

Tiden går snabbt och det är ganska exakt ett år sedan jag belyste potentialen i ett guldkorn som ligger i min portfölj, nämligen VibroSense Dynamics (nedan VSD). Jag stack då ut hakan och ansåg att bolaget rättvist skulle värderas upp mot 250 Mkr, vilket då var runt 40kr per aktie, vilket nåddes redan den 24 augusti 2016. En sådan rejäl uppvärdering på kort tid följs vanligtvis av en nedgång. Rätt eller fel, men så fungerar aktiemarknaden, inte alltid bolagsvärdet, potential och andra parametrar som styr, utan kortsiktighet och vinsthemtagningar. Vinsthemtagningar, emission och allmänt halvtrist börsklimat har gjort att vi nu är nere i en bolagsvärdering som är LÄGRE än den var innan min förra analys, VSD värderas idag till futtiga 107 MKr!!! Snacka om potential.

Efter att det under en tid varit ganska tyst från bolaget passade jag på att under sommaren träffa Toni och Fredrik ännu en gång för att stämma av läget. Jag skrev i fjol att det kändes som att sitta på en vulkan som är på väg att explodera. Detta stämmer ännu bättre nu i och med att bolaget det senaste året tagit flera stora steg mot miljardmarknaden, mycket stora steg!!!

 • Tidplanen håller i stort (vilket för mig är oerhört viktigt)
 • Lanseringen av fotinstrumentet vid flera internationella/nationella event har gått bättre än de redan höga målsättningar man haft.
 • Fotinstrument till marknaden enligt plan – CE-märkningen framflyttad, men anledningen till denna mindre justering är oerhört positiv.
 • Instrumentet har justerats och anpassats efter önskemål av de som dagligen kommer att använda instrumentet, inte bara ur ett användarvänligt perspektiv, men även produktion och ekonomi har varit delar som varit viktiga i arbetet.

Detta är bara några av de punkter som vi berörde vid vårt lunchmöte, mer kommer längre fram. Tittar man på risk/reward så har jag oerhört svårt att hitta en aktie som ens är i närheten av VSDs potential och jag tror att vi återigen kommer att se en rejäl uppvärdering under hösten/vintern och då en uppgång som är här för att stanna.

Vad har då hänt sedan sist?!

Utvecklingen av fotinstrumentet har tagit stora steg framåt och mottagandet av både läkare, forskare och sjuksköterskor har varit överväldigande. Och nyligen meddelade bolaget att man inom kort kommer att lansera ett kombinerat hand- och fotinstrument vilket visat sig vara ett önskemål som framkommit i bolagets pre-lansering. Att man tagit beslutet att flytta fram CE-märkningen för att kombinera instrumentet måste ha varit jobbigt, men ack så viktigt beslut för bolaget. Jag vet att Toni är noga med att tidplaner skall hållas och att man valt att flytta fram CE-märkningen till Q2 2018 vet jag att man inte hade gjort om det inte inneburit stora fördelar för bolaget. Både lanseringsmässigt som intäktsmässigt.

Snacka om att det är ett instrument som efterfrågas.

Road-mapen som man hade tillsammans med Altran har man följt och längs vägen har man fått information som man noga utvärderat och nu valt att komplettera och även förändra, vilket kommer att ge en riktigt bra och efterfrågad slutprodukten. Instrumentet som jag fick beskåda är riktigt, riktigt fint och ser användarvänligt ut i mina lekmannaögon. Slutresultatet blir alltså ett instrument som är framtaget tillsammans med forskare, läkare och sköterskor och som är tydligt, lättanvänt, hållbart och inte minst tilltalande estetiskt.

Hösten 2016 inleddes med att man pre-lanserade fotinstrumentet på EASD i München, vilket följdes av Nordic Life Science i Stockholm under september. Under november medverkade man på Världsdiabetesdagen i Eslöv och dessutom vid Medica i Tyskland. Flera tillfälle som bolaget utnyttjat för att få den input som nu lett fram till ett kombinerat instrument.

Man fick medial uppmärksamhet i samband med att Eero Lindholms studie publicerades i Dagens Medicin i september, detta i anslutning till EASD, http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/09/13/kanslighet-i-tar-kopplas-fotsar/

Två mycket viktiga och prestigefyllda försäljningar av instrument till två viktiga institutioner, nämligen till Neurofysiologiska avdelningarna i Lund/Malmö och till danska Herlev. Dessutom har Herlev köpt ytterligare ett instrument i april i år.

Godkännande av patent och mönsterskydd i EU kommunicerades i somras och det som Toni redan tidigare nämnde – att bolaget har ett starkt skydd – blev i och med detta ännu starkare. European Patent Office (EPO) har godkänt VibroSense Dynamics patent, det beviljade patentet skyddar tekniken för att övervaka hur hårt en patient trycker sin fot eller hand på den vibrerande proben/tappen när känseln undersöks. Patentet är nu godkänt i Japan, Kina, Indien och i EU samt under behandling (pending) i Brasilien. https://press.aktietorget.se/Vibrosensedynamics/84262/682330.pdf

Speciellt spännande var det som kommunicerades nyligen, nämligen att Hematologiavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund har fått ett etiskt tillstånd att genomföra en pilotstudie med VibroSense Meter. Syftet med studien är att mäta graden av nervskador orsakade av cellgifter vid behandling av cancer (CIPN). Jag skrev i förra analysen att andra områden än just diabetes kan vara intressanta och det senaste PM:et är en bekräftelse på att inte bara den gigantiska diabetasmarknaden är något som ligger för VSDs fötter, utan även en oerhört stor marknad inom cancer och cellgifter.

Detta är en oerhört stor marknad och vid samtal med olika kunniga inom området kan man räkna med att mellan 50-60% av behandlingar med cellgift ger olika former av CIPN (Chemo therapy Induced Neuropathy).

Att man valt att rekrytera en ny forskningschef, Bo Olde, ligger helt i linje med bolagets vilja att stödja forskare och att hjälpa dem i deras forskning. På detta sätt hjälper man dem att göra upptäckter med sitt system. VSD har lång erfarenhet inom forskning med MFV (MultiFrekvens Vibrametri) och utan hjälp från bolaget hade t.ex. Erik Ising kanske aldrig upptäckt sambandet mellan mindre känselbortfall hos barn med DMT1 som använder insulinpump jämfört med barn som injicerar insulin med sprutor. Det är tydligt att Erik fått ett omfattande stöd från VSD i arbetet med att extrahera och analysera data, och det kommer även krävas framöver. Alltifrån kommande studier, CIPN eller kanske till och med olika läkemedel som på något sätt förbättrar neurologisk status.

Resultatet från Isings studie kommer med största sannolikhet innebära att exempelvis Medtronic och Abbot kan påvisa fördelar med insulinpump jämfört med sprutor och detta innebär stora inkomster för dessa bolag. Det är inte en långsökt gissning att tro att dessa kommer att bli viktiga samarbetspartners för VSD och med denna typ av partners i ryggen kommer det att bli en snabbare och enklare resa framöver.

Den viktiga CE-Märkningen/CB-genomgången

CE-märkningen görs parallellt med CB-genomgången och båda dessa processer arbetas det för fullt med. Med andra ord kan vi räkna med ett CE-märkt instrument under våren 2018.

Eftersom CE-märkning enbart gäller för EU arbetar man som tidigare nämnts parallellt med en mer generell märkning (safety) som bygger på ett så kallat CB-scheme, http://www.iecee.org/about/cb-scheme/

CE-märkning görs parallellt med CB-genomgången där vissa delar i själva CB-listningen kan användas vid CE-märkningen. Processen med Type approval innefattar betydligt mer än CE-märkning och kommer att rullas ut allt efter hand i olika länder/regioner.

I USA kommer VSD att satsa på ett FDA-approval via ett så kallat 510K förfarande. För Kina gäller däremot ett CFDA-approval och i Japan gäller PMDA. Allt tydligt presenterat och med en tydlig plan.

Snabbast möjliga väg till framgång är att få en generell märkning ”safety” a la CB-Scheme. När denna är på plats underlättas ansökningsförfarandet markant i alla större länder i världen.

VSD kommer som man tidigare sagt att välja en internationell partner för deras Type-approval, arbetet med detta är efter att man kombinerat instrumentet återupptaget och kommer även att innehålla handmätning som ”intende use”. Ett arbete som troligtvis kommer att pågå året ut.

Efterfrågad produkt

Metoden att mäta vibrationskänsel, Multifrekvens Vibrametri, är unik och baseras på forskning vid avdelningen för handkirurgi vid Lunds universitet. Med multifrekvens vibrametri utsätts en fingertopp eller en fotsula för en kontrollerad mekanisk svängning av varierande styrka och frekvens. Patienten indikerar med en tryckknapp när hen uppfattar vibrationen. Resultatet åskådliggörs i ett vibrogram som visar hur patienten uppfattat vibrationerna i förhållande till en åldersrelaterad normalkurva, det vill säga jämförs med friska människors känsel.

Produkten och metoden är unik och har inga direkta konkurrenter, de gamla metoder som finns idag, har ingen chans jämfört med VSDs instrument, VSD finner känselnedsättning långt tidigare än andra metoder. Något som oberoende forskare tydligt framhåller i de studier som genomförts.

Vid fråga till Toni om konkurrenter blir det tyst en stund, och sedan nämner Toni två företag Sudoscan (https://www.sudoscan.com/) och DPN check (http://www.dpncheck.com/), men i samma mening blir det klart att detta egentligen inte är några direkta konkurrenter till VSDs teknologi. De har konkurrerande metoder, men är väldigt begränsade och deras resultat visar att de inte kan upptäcka nervskador på samma sätt som VSD och inte alls lika tidigt. Så med andra ord, VSD har en unik ställning utan konkurrenter, och detta på en oerhört stor marknad.

Strategi

Att välja strategi är viktigt och det belyste jag i förra analysen, men det är ännu viktigare att följa marknaden och anpassa sig efter vad marknaden efterfrågar.

Forskarnas betydelse för en lyckad marknadsintroduktion är tydlig, och att redan i tidigt skede ha flera respekterade forskare med sig vid start och där dessa forskare själva kommer att vara en del i framgången i att introducera metoden.

Forskare som redan sagt att de har behov av VSDs metod/instrument och som redan visat intresse för att vara med från start, snacka om guldläge.

Genom att penetrera marknaden via forskarna och så kallade referens-centers, vidare till läkarkåren och att göra detta tillsammans med resultat från genomförda studier som verifierar att metod och instrument fungerar och ger klinisk nytta kommer att få stor effekt. Dessa referens-centers kommer dels att verifiera VSDs teknologi, men även forska vidare inom sina respektive specialistområde. Genom dessa referens-centers kommer VSD att vinna trovärdighet bland forskare.

De referens-centers som idag är klara är:

 • Hôspital Hôtel-Dieu Le Cresot i Frankrike (diabetes)
 • Herlev i Danmark (diabetes+ onkologi)
 • Hematologen i Lund (Myelom)

Särskilt det första referens-centret vill jag lyfta fram eftersom studien kommer att ledas av en välkänd forskare, Nizar Albache. Albache är inte vem som helst, utan en högt uppsatt person i International Diabetes Foundation, IDF. Detta är en fantastisk möjlighet för VSD. Om resultaten från studien i Frankrike visar bra resultat så ligger vägen öppen in i IDF, och jag har ingen anledning att tro att resultaten inte kommer att vara positiva.

När detta första steg är igång kommer nästa steg, nämligen att börja bearbeta reimburstment-systemen, samt patientorganisationerna. Syftet är att visa den samhällsekonomiska nyttan och den ovärderliga positiva effekten för de drabbade.

Tredje steget blir att bygga upp försäljningskanaler till alla kliniker och sjukhus. Detta är någon man inom VSD arbetar med olika möjliga strategival, inget som man i dag vill kommentera mer än att VSD kommer inte att bygga upp egen säljkår runt om i världen.

Toni framhåller även vikten av att VSD befinner sig bland forskare och läkare i Malmö/Lund, som jämte Boston och Oxford anses vara de främsta forskningsinstitutionerna i världen.

Eftersom jag själv har drabbats av diabetes typ II, följer jag utvecklingen kanske lite mer noggrant än tidigare och jag måste medge att det känns som att det numera inte längre är fult att prata om att man har denna folksjukdom. Orsaken till detta är, från mitt sätt att se det hela, mycket tack vare att flera kända personer öppet berättat om sin relation till sin sjukdom och gjort det ok att vara drabbad. Jag tror fortfarande att just bloggare och instragramare kan vara en intressant väg att nyttja för att på ett snabbt sätt öka medvetenheten om metod och instrument. Inget som bolaget idag vill eller kan kommentera, men det känns inte helt och hållet tagit i det blå …. utifrån reaktionerna.

Produktionskapacitet

Produktionen är säkerställd och kvaliteten är säkrad så det behöver vi inte lägga mer tid på. Det är Toni tydlig med. Det finns ingen flaskhals här inte när efterfrågan exploderar!

Vidare berättar Toni att VSD kommer att anlita en så kallad Turn Key Legotillverkare (Electronic Manufacturing Services (EMS)), valet har ännu inte skett utan kommer att föregås av en DD (Due Diligence) där kravspecifikationer, certifiering inom medicinteknik, produktionskapacitet och leveranskapacitet (World-Wide) kommer att gås igenom och måste uppfyllas. Arbetet här pågår och man har gjort flera steg i arbetet, men inget som man idag vill/kan berätta mer kring.

Produktionskapacitet för att kunna leverera 10 000 enheter per år kommer inte att vara några problem, men kapaciteten för 10 000 enheter gäller den legotillverkare som man kommer att anlita för lansering 2017. Man pratar alltså redan om att val av legotillverkare skall möjliggöra uppskalning i senare skede, antingen genom att anlita flera legotillverkare eller att kunna utöka produktionen hos den valda leverantören.

Det nya gällande produktionsstrategin är att man även tittar på lösning för att kunna anpassa den inledande produktionen, allt för att komma igång fortare. Inget som Toni kan berätta detaljer på idag, men det jag förstår är att produktionsupplägget skall vara skalbart så att man kan rampa upp till stora volymer när det blir dags. Detta är en mycket klok tanke, då man inte är i full produktion från dag ett, men att man redan tänkt igenom strategin är mycket klokt, allt från materialtillgång till logistik.

Kvalitetssäkring

När det gäller kvalitet pratar man om två olika typer av kvalitet, dels en för utveckling och en för produktion. När det gäller den första delen, kvalitet, har kravspecifikationer legat till grund för VSDs val av mekanikkonsulter, vilka är godkända enligt ISO-13485. Samma typ av krav kommer att finnas med i de kravspecifikationer som kommer att ligga till grund för val av legotillverkare.

VSD kommer även att införskaffa ett så kallat Life Cycle Management system som har för avsikt att säkra upp hanteringen av versioner och spårbarhet. Arbetet med detta pågår och går hand i hand med val av legotillverkare.

Slutligen säkras allt upp genom VSDs safety-märkning i enlighet med CB-scheme. I detta system ingår att man måste ha en löpande kvalitetssäkring och bolagets type approval leverantör kommer årligen att genomföra inspektioner hos både VSD som bolagets valda legotillverkare.

I Startblocken….

En nyfiken fråga från min sida till Toni, var tror man idag att man kommer att börja sin lansering och det kommer ett snabbt svar att de kommer att satsa på EU. Det finns många länder där VSD bedömer sig ha mycket goda förutsättningar för en bra start och de har en klar bild om vilka 3-4 länder som ligger först för etablering. Under vårt samtal blir det klart att man valt de inledande tre länderna, nämligen:

 • Skandinavien inkl. Finland
 • UK
 • Tyskland

Advisory-board

Vid samtalet frågade jag om man kommer att knyta till sig fler erfarna, erkända och inflytelserika personer i form av ett s.k ”Advisory Board” och svaret var att detta tittade man redan på, VSD har redan ett starkt samarbete med flera KOL (Key Opinion Leaders), bland annat vid Lunds Universitets Diabetes Center, LUDC, i Malmö samt med andra närstående institutioner. Toni berättade även att just forskarna vid LUDC anses vara bland de främsta i världen och de har stora nätverk som stäcker sig över hela världen. Vilka dessa inflytelserika personer blir kan man i dags läget inte gå in på, men Toni poängterade att man även har för avsikt att knyta till sig ett Advisory board även för CIPN (Chemo therapy Induced Neuropathy), vilket ger tydliga signaler att detta område är ett prioriterat område för VSD.

Vad talar för att VSDs instrument och metod accepteras?

Grunden till framgång inom medicinteknik är att instrument och metoder genomgår studier så att läkare och forskare känner sig komfortabla med instrument, metod och inte minst att resultaten är sådana att man kan påvisa en klinisk nytta.

VSDs metod och instrument har använts i en lång rad studier. Fler än 20 studier har gjorts med bolagets handinstrument och används idag bland annat på Arbets- och Miljömedicinklinikerna vid universiteten i Sverige och Norge.

Man har en hel del på gång, Vinnovastudien rullar på i full fart och här förväntar man sig resultat i början av 2018.

Man är igång med en studie inom CIPN (Myelom) på Hematologen i Lund.

Resultaten från tidigare studierna visar att metoden fungerar, metoden har till och med visat känselstörningar som man tidigare inte känt till innan VSDs upptäckt. Tack vare dessa resultat får bolaget en enorm hävstång när VSD skall starta nya verifierande studier i utlandet.

Stora vinster framöver

I VSD ser jag en oerhörd potential, då bolaget inom kort kommer att påbörja sin marknadslansering. Man pre-lanserade instrumentet redan i fjol och fick fantastisk respons, nu har man arbetat vidare, förbättrat, anpassat och justerat för att lansera rätt från början. Man har inte för avsikt att lansera en produkt som inte är genomarbetad och som redan i samband med lansering måste uppgraderas.

Jag vet att jag har visat på vinstpotentialen tidigare, men jag väljer att än en gång tydliggöra detta. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Med en målsättning att sälja minst 10 000 instrument per år och med tidigare beräkning (se tidigare analys) av försäljningspris minus produktionskostnad, kommer VSD att redovisa en vinst på 1,1 MILJARD PER ÅR.

Det blir tydligt att Toni ser stora möjligheter till snabba resultat och marknadspenetration inom CIPN, detta är ett område som idag omsätter enorma summor och där behovet är oerhört stort då just man saknar metoder (frågeformulär) för att diagnostisera neuropati orsakad av cellgifter, dvs CIPN. Läkarna är väl medvetna om detta och det är mycket vanligt att patienterna blir väldigt besvikna (och klagar) då det visar sig att nervskadorna blir bestående. Och får då patienter vetskap om denna metod som kan hjälpa dem från att få bestående nervskador tror i alla fall jag att läkarna får svårt att säga nej.

För er som vill läsa mer om beräkningar hänvisar jag till min tidigare analys (http://www.redeye.se/aktiebloggen/vibrosense-dynamics-state-art-pa-miljardmarknad) där jag lite mer ingående visar på potential och vinst i bolaget. Nedan kommer en kortare sammanfattning av potentialen.

Svenska marknaden

Om hälften av diabetesmottagningarna, köper ett instrument uppgår intäkterna till 72 MSEK. Om motsvarande antal mottagningar istället köper 2 instrument vardera blir intäkten 144 MSEK, och vinster blir då 66 MSEK respektive 132 MSEK.

Siffrorna ovan innebär att vinsten per aktie uppgår till mellan 7,75 och 15,5 kronor (antal aktier i bolaget uppgår till 8 510 840).

Utgår vi ifrån att bolagets instrument blir vedertaget innebär detta att Sveriges samtliga diabetesmottagningar, 1 200 stycken, köper 1-2 instrument landar intäkterna på mellan 144 MSEK och 288 MSEK och vinsten på 132 MSEK respektive 264 MSEK. Vinsten per aktie i det här fallet uppgår då till 15,5 och 31 kronor.

Svenska diabetesmottagningar ingår licensavtal med VSD

Om hälften av mottagningar istället betalar licensavgift samt undersöker hälften av antalet svenska diabetespatienter kommer intäkterna att uppgå till 12 MSEK i avgift per år och 27 MSEK i rörliga intäkter per år.

Utgår vi från att samtliga mottagningar använder bolagets instrument och genomför 360 000 mätningar per år kommer intäkterna från licensavgiften att årligen uppgå till mellan 24 och 48 MSEK samt därutöver 54 MSEK i rörliga intäkter per år.

Brittiska diabetesmottagningar köper instrument till fast pris

Hälften av mottagningarna i Storbritannien, 4 500 stycken, köper ett instrument till fast pris uppgår intäkterna till 540 MSEK. Om motsvarande antal mottagningar köper två instrument blir siffran svindlande 1,08 miljarder SEK.

Brittiska diabetesmottagningar ingår licensavtal med VSD

Hälften av Storbritanniens mottagningar ingår licensavtal och undersöker hälften av antalet diabetespatienter kommer intäkterna att uppgå till 90 MSEK i licensavgift per år och 202,5 MSEK i rörliga intäkter per år.

Utgår vi från att samtliga brittiska fotundersökningar görs med VSDs instrument kommer enbart de rörliga intäkterna att uppgå till 405 MSEK per år.

VSD på den globala marknaden

Fler än 400 miljoner människor runt om i världen har i dagsläget diabetes.

I Europa beräknas 60 miljoner människor lida av diabetes.

I Nordamerika är motsvarande siffra 40 miljoner

Kina och Indien ungefär 170 miljoner människor.

Låt oss anta att marknadspenetrationen blir enligt följande:

Europa: 10 procent vilket motsvarar 6 miljoner undersökningar.

Nordamerika: 5 procent vilket motsvarar 2 miljoner undersökningar.

Kina och Indien: 1 procent vilket motsvarar 1,7 miljoner undersökningar.

Totalt: 9,7 miljoner diabetespatienter undersöks årligen.

Om vi antar att TB här istället uppgår till 50 000 kronor efter avdrag för kostnader för försäljning, innebär detta en vinst om 107 750 000 kronor.

Potential vid starkare genomslag

Låt oss istället anta att det undersöks 39,7 miljoner människor varje år. 

Vid samma antagande som ovan, att TB uppgår till 50 000 kronor efter avdrag för kostnader för försäljning, innebär detta en vinst om 441 100 000 kronor vilket motsvarar en vinst om 51,8 kronor per aktie.

Ännu större potential

Ovan har jag endast räknat på diabetes och bolagets fotinstrument. VSDs metod och instrument har stor potential inom andra områden och målgrupper. Ovanstående siffror är oerhört stora och då skall man ha klart för sig att detta är utan det viktiga CIPN, neuropati orsakat av cellgifter.

När jag försöker mig på att räkna på denna marknad blir det svårare, det finns oerhört många olika siffror och jag nöjer mig med att uppskatta CIPN-.marknaden till minst lika stor som diabetesmarknaden, om inte större. När man letar vidare om kostnad för olika behandlingar ser man att en av de vanligaste formerna av CIPN uppstår vid behandling av colorectalcancer. Varje behandling kostar ca 100 000 kr (läkemedel plus 5-8 behandlingstillfällen). För andra typer av cancer-behandlingar kostar enbart cellgifterna mellan 100 000 – 200 000 kr och med dessa siffror i minnet blir en kostnad för ett VSD instrument för 130 000kr ganska marginell.

Med andra ord kan vi förvänta oss att VSD kommer att kunna hjälpa sjukvård och patienter inom flera områden i framtiden och de hetaste områdena är

 • CIPN, neuropati vid behandling med cellgifter vid cancerbehandling
 • MS
 • Neurofysiologi/neurologi

Potentialen är svindlande eftersom den totala marknaden för sensorisk neuropati är lika stor som diabetesmarknaden. Med andra ord, en ruggig potential! Det är klart att detta inte är siffror som gäller dag ett, utan är siffror som är fullt möjliga efter ett par år, och det är ju utifrån framtida intäkter och potential det gäller att hitta guldkornen.

Samhällsekonomiskt lönsamt

Bara fotkomplikationer, vilket drabbar många diabetespatienter, kostar samhället enorma summor varje år (Bolagets information).

 • USA 250 miljarder SEK
 • Storbritannien 45 miljarder SEK
 • Sverige 2 miljarder kronor
 • Tyskland 40 miljarder kronor

Sverige

Behandling av fotsår kostar i dagens penningvärde cirka 86 000 SEK och motsvarande kostnad för underbensamputation uppgår till 645 000 SEK. 

I Sverige antar vi att 2,2 - 5,9 % av alla diabetespatienter drabbas av fotsår, http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1531 vilket motsvarar cirka 8 800 till 23 600 fotsår.

Kostnaden för dessa fotsår uppgår alltså till mellan 756,8 MSEK och 2 miljarder SEK.

Om VSDs instrument bidrar till att förhindra hälften av alla fotsår skulle det innebära en besparing för samhället på mellan 378,5 MSEK upp till 1 miljard SEK. Samhällsvinsten är alltså enorm om VSDs instrument implementeras i den svenska sjukvården.

Storbritannien

Med utgång från de svenska siffrorna och omräknat till Storbritanniens population drabbas mellan 70 400 och 188 800 brittiska patienter av fotsår årligen till en kostnad av 6-16 miljarder SEK.

Här finns möjlighet till enorma besparingar, om sjukvården kan undvika hälften av alla fotsår skulle det brittiska sjukvårdssystemet spara mellan 3 och 8 miljarder svenska kronor.

Fotkomplikationer i USA

I USA beräknas ungefär 30 miljoner människor lida av diabetes och årligen genomförs ungefär 73 000 diabetesrelaterade benamputationer i USA.

Om vi utgår från incidensen 2,2 - 5,9 % innebär detta att mellan 660 000 och 1 770 000 amerikaner får fotsår. Kostnader kan i så fall uppgå till 57 till 150 miljarder kronor årligen i USA.

Stärkt kassa

Emissionen som genomfördes tidigare i år stärkte kassan och den kommande inlösen av teckningsoptioner våren 2018 kommer att säkerställa att bolaget inte har behov av kapitaltillskott den närmsta tiden, för jag utgår ifrån att bolaget kommer att få in varenda krona vid inlösen våren 2018. Det gäller bara att fortsätta på inslagen väg och beta av punkt efter punkt.

Triggers

Vad kan vi förvänta oss under hösten/vintern från VSD?

 • EASD under september
 • Studiestart Hematologen
 • Studiestart DMT2 i Frankrike
 • Nyheter som rör lanseringen

Vi kommer även att se en uppdatering av bolagets kommunikationsprofil, man har samarbete med byrån Relevans, och som jag förstår det hela är det ett helt omtag som gäller, allt ifrån vilka budskap man skall kommunicera, hur man kommunicerar det, varumärke och även en ny het hemsida. Jag ser med spänning fram emot hösten.

Summering

Idag har bolaget ett värde på fjuttiga 107 MSEK.

Vi såg att när bolaget uppmärksammas och fler investerar hittar denna guldklimp, då går det snabbt. Jag anser att vi idag redan borde ha en värdering kring 300 MSEK för bolaget, och att vi utifrån den värderingen har en uppsida som är rejäl. Men då bolaget tagit stryk av tystnad och genomförd emission har vi nu ett ypperligt tillfälle att vara med på ytterligare en rejäl uppvärdering. Bolaget har kommit så mycket längre idag och är så mycket närmre marknaden att risk/reward för denna aktie är oerhört tilltalande.

Jag är övertygad om att vi i VSD ser ett framtida miljardbolag. Det innebär att bolagets aktie kommer att överstiga 100kr per aktie. Skulle jag sticka ut hakan skulle jag tro att vi ser denna värdering slutet 2018 eller senast under första halvåret 2019.

Med ett börsvärde på 1 000 000 000kr får vi en aktiekurs på 117kr per aktie. Idag handlas aktien för blygsamma 12,70, en uppgång på dryga 800 %.

Carpe Punctum

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?