Post entry

VibroSense Dynamics - Cancerområdet närmar sig med stormsteg

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Ett tag sedan jag gjorde min senaste analys av VibroSense Dynamics, och kände att det nu är dags att känna Hans och Toni på pulsen. Vad har hänt utifrån uttalad tidplan och vilka förväntningar kan vi aktieägare ha på den närmaste tiden!?

Försäljningen ökar

Den första och viktigaste frågan fick vi redan i april ett fint PM om, VSD ser en rejäl ökning i omsättning under Q3. Bolaget har redan uttalat att de även förväntar att intäkterna under Q4 kommer att öka, vilket är oerhört positivt.

Toni och Hans är öppna med att den pågående pandemin har påverkat Bolagets möjligheter till kundbearbetning, men att de är väldigt nöjda med resultatet av det försäljningsarbete som de har kunnat genomföra. Tänk då vad vi kan förvänta efter pandemin, när VSD har möjlighet att bedriva sitt försäljningsarbete som de planerat och utan hinder.

Försäljningsarbete mot kunder i Skandinavien har skett kontinuerligt och det är detta arbete som vi ser resultat utav nu.

Ökad försäljning under januari till mars jämfört med samma period förra året | VibroSense

Vi fick även en bekräftelse i fredags att försäljningsökningen fortsätter och bolaget slår förväntningarna för 2020/2021, och detta ett år som varit väldigt påverkat av den pågående pandemin. Möjligheterna till nykundsbearbetning har varit minimal och klart att detta påverkat försäljningen. Uttalandet från Hans visar även på att Bolaget fortsatt följer plan, vilket är oerhört viktigt. Bland annat kan vi läsa ” Vi befinner oss fortfarande i en introduktionsfas med applikationen Diabetes Foot Screening, men vår tilltro på framgång har stärkts. Vad vi tidigare kommunicerat till marknaden ligger fast och vi förväntar att de aktiviteter vi genomför ska avspeglas positivt”

1443018.pdf (cision.com)

Distribution för snabb expansion

Som tidigare kommunicerats är just distribution i nordvästra Europa ett viktigt område och det är skönt att höra att arbetet med detta har högsta prioritet. Det är även här man lagt en hel del tid och resurser den senaste tiden. Bland annat är samarbetet med Business Sweden i Tyskland en viktig del i detta arbete. Parallellt arbetar VSD själva med egna aktiviteter för att så snabbt som möjligt kunna påbörja export till både distributörer och försäljningspartners. Information om detta arbete kommer framöver som både PM och omnämnas i rapporter. Min tolkning är att vi kommer att få en del nyheter inom detta område under hösten.

Utveckling av VibroSense Meter® II

Denna är färdigutvecklad och är nu en del av det instrument som används mot både Företagshälsovården och diabetesvården. Dessutom har man redan godkänd CE-märkning enligt de nya EU-kraven, vilket är otroligt bra och snabbt agerat av VSD. Hatten av!

 VibroSense Meter® II, CE-märkt enligt EUs Medical Device Regulation | VibroSense

I det pågående arbetet inom diabetesområdet fick vi ett mycket starkt PM, detta PM gick ganska obemärkt och aktiekursen reagerade inte nämnvärt. Ett PM om att en av de mer välrenommerade klinikerna i Nederländerna utvärderar VSM II för att bli en del av en godkänd undersökningsmetod och då även omfattas av det ekonomiska programmet ”reimbursement”.

VibroSense Dynamics AB (publ) – Ledande Opinionsbildare i Nederländerna utvärderar Diabetes Foot Screening | VibroSense

Just reimbursement är en viktig del i VDSs arbete med att kartlägga vilka marknader man skall ta steget in på, och hur man skall lansera sig på en ny marknad. Reimbursement fungerar olika på olika marknader och vissa marknader kan faktiskt öppnas upp via just reimbursement. Jag tror vi kommer att få både läsa och höra mer om detta framöver.

Diabetes och Onkologi

Ni som följt VSD ett tag vet att just Onkologin är ett mycket spännande område som öppnat upp oanade möjligheter. Inom diabetes har VSD fått väldigt starka indikationer på att metoden korrelerar väldigt bra mot Gold Standard (dvs Neurografi) vg diagnostik av Diabetes Neuropati. Detta har redovisats bland annat på världens största Diabeteskonferens (EASD). Dessutom är numera VSDs instrument en del i de uppdaterade nationella riktlinjerna för metoder vid diagnostik av vibrationinducerade nervskador.

Även om diabetes är ett enormt stort område och en viktig del för VSD, är det just nu inte dessa nyheter som är mest intressanta, utan det är framför allt framgångarna inom cancer och cellgifter. En enastående upptäckt har gjorts där man med hjälp av VSDs instrument kan upptäcka vilka patienter som har stor risk att få bestående nervskador efter avslutad behandling med cellgifter. Denna indikation är oerhört värdefull och ett stort framsteg inom ett nytt område för VSD och med detta skall kursen upp rejält!

Genom att undersöka cancerpatienter INNAN cellgiftsbehandling påbörjas kan man upptäcka vilka som har en förhöjd risk för nervskador och kan med hjälp av denna tidiga upptäckt anpassa cellgiftsdosen. Läkarna (Onkologerna) har med detta ett fantastiskt hjälpmedel och verktyg som hjälp i sitt arbete och sitt ansvar för behandlingen. Upptäckten är så pass värdefull att VSD rekordsnabbt har skickat in patentansökan innan publikationen blir offentlig.

VibroSense Dynamics AB (publ) – Ansöker om patent på biomarkör för att prediktera risken för nervskador vid behandling av cancer med cellgifter | VibroSense

Dessutom pågår flera studier, bland annat i Danmark, med instrument som tidigare köpts in. Men det är även flera studier/publikationer som pågår och som VSD får ta del av. Dock anser inte VSD att samtliga är av sådan dignitet att man väljer att skicka ut nyheter om det. Här går våra tankar isär, jag tycker självklart att VSD skall kommunicera allt som går att kommunicera. Aktiemarknaden vill ha information.

Referenscenter

Kliniker inom Arbets- och Miljömedicin (AMM) som arbetar med HAVS/Vibrationsskador inom både Sverige och Norge är viktiga referenskunder som även fungerar som referenscenter. Inom diabetes (Endokrinologi) pågår samma typ av arbete. Arbete med att etablera långsiktiga KOL inom sjukvård/klinisk vård och sedan konvertera från vanlig kund till KOL och referenscenter för framtida partners.

Tillsammans med referenskliniker är arbetet med att påvisa de hälsoekonomiska effekterna inom diabetes och företagshälsovård viktigt. Det är glädjande att höra att detta arbete pågår och kommer att kommuniceras längre fram. Det finns stora pengar att spara genom att använda VSDs instrument, både ekonomiska och som minskad skada/sjukdom för den enskilda människan.

Summering

Arbetet med att bearbeta kunder sker löpande, även om pandemin påverkat en del. Förutsättningar för ökat resultat och ökat antal kundbesök kommer att kunna ske i takt med att pandemin avtar och vi återgår till normalläge. Det är glädjande att se försäljningsökning redan skett och vi kan förvänta oss fortsatt positiv utveckling.

Cancer och cellgift är ett oerhört intressant område som nu bekräftats och som kommer att kunna hjälpa många människor framöver genom att i tidigt skede undersöka risken för nervskador vid cellgiftsbehandling. Patent är redan inskickat och publikation om resultat kommer framöver. Förutom diabetes kommer cancer att vara ett lukrativt område framöver.

Framsteg görs i Bolaget och vi kan förvänta oss en spännande och dynamisk höst som med all säkerhet kommer att avspegla sig i kursen och bolagsvärdet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer:

Jag äger aktier i bolaget och kan inte anses som oberoende. Handel med värdepapper så som aktier medför en risk och sker på eget ansvar.

Ansvarsfriskrivning

Ovanstående ska inte ses som investeringsrådgivning utan som uppmuntran att själv läsa på om bolaget. Analysen är i huvudsak baserad på bolagets redan kommunicerade information. Reservation för felaktigheter.

Twitterlänk:  https://twitter.com/uniqius

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?