Post entry

VibroSense Dynamics – Är det sista chansen innan uppvärdering?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Att roffa åt sig ett antal aktier innan en rejäl uppvärdering kommer. Ja, jag tror att detta kan vara sista möjligheten att få köpa denna guldklimp till dessa låga nivåer. Men för att verkligen vara säker på att lösa in samtliga mina optioner tog jag tillfället i akt och tog en lunch med Toni Speidel. En lunch som gav en hel del matnyttig information och även en del förtydligande

Denna gång blir det ingen djupgående analys, men en sammanfattning av lunchen och vad som jag förväntar mig blir ett enormt spännande år, både ur ett bolags- som ett aktieägarperspektiv.

Sammanfattningsvis kan man säga att

  • Tidplanen för CE-märkning håller
  • Oerhörd positiv lansering av fotinstrumentet, har skett vid flera internationella/nationella tillställningar och detta har gått oerhört bra. Så pass bra att det faktiskt finns en ”väntelista”
  • Instrumentet har justerats och anpassats och redan nu har man säkerställt att det finns mönsterskydd och pågående ansökningar i flera länder.
  • Flera utplacerade instrument kommer generera intäkter
  • Nya spännande resultat kommer att presenteras framöver
  • CIPN är en oerhört stor och intressant marknad

CE-Märkningen

Arbetet medCE-märkningen pågår för fullt och Toni tydliggjorde att CE-märkningen kommer att ske enligt tidplan, och att det faktiskt redan pågår försäljningsarbete och jag kunde nästan utläsa att det redan nu finns beställningar som kommer att levereras så fort CE-märkningen är klar. Dock är det min tolkning av Toni och inget uttalades.

Lansering

Man ligger inte på latsidan när det gäller det inledande försäljningsarbetet, man har redan kommunicerat återförsäljare i de viktiga länderna Tyskland, Nederländerna, Belgien och Storbritannien. Det var tydligt att VSD är oerhört nöjda med de återförsäljare som man har avtal med och detta kommer att visa sig väldigt tydligt inom kort. Både MedCat och MediMax är oerhört kompetenta med rätt kompetens och erfarenhet för att säkerställa försäljningsarbete utifrån valda målgrupper, som onkologer, neurofysiologer och givetvis diabeteskliniker.

Läs mer: https://www.aktietorget.se/nyheter/nyheter/?id=40788

Dessutom pågår försäljningsarbete redan NU!

Mönsterskydd

Beviljat mönsterskydd i Kina är oerhört viktigt och det var Toni mycket tydlig med, han var väldigt nöjd med att man redan fått detta skydd godkänt och förklarade innebörden i detta på ett tydligt sätt. T. ex om VSD ställer ut på en mässa, event eller annat tillställning och det finns något annat bolag med en maskin/instrument som har snarlikt utseende, då kan man tack vara mönsterskyddet omedelbart få denna produkt bortplockad och anmäld. Skyddet i Kina är giltigt i tio år från inlämningsdatumet. Dessutom har man även pågående ansökningar om mönsterskydd i USA och Japan.

Läs mer om mönsterskyddet; https://www.aktietorget.se/nyheter/nyheter/?id=43442&publisher=-1

Intäkter inom kort

Under samtalet blev det klart att flertalet instrument som redan nu är ute på marknaden och som används frekvent i både studier och undersökningar kommer att generera intäkter, och detta väldigt snart. Några av de instrument som är utplacerade är signerade leasingkontrakt där det efter en inledningsperiod med fria undersökningar snart kommer att övergå till pay per use, och då rullar intäkterna in. Detta var något som jag faktiskt inte hade riktig koll på sedan tidigare, men det blev en positiv överraskning. Följdfrågan var ju självklar, hur mycket kommer en undersökning att kosta? Svaret var, det beror på avtalet och vad man undersöker, men mellan 250 – 350 kr per undersökning i ett inledningsskede.

Denna diskussion ledde även till att vi kom in på skillnaden mellan hand och fotinstrumentet. Det är ingen skillnad på själva instrumentet, utan på hur instrumentet ”är konfigurerat” och denna konfigurering bestäms av det avtal man tecknar. Behöver man bara handinstrumentet, då är det endast det man betalar för, men behöver man fotinstrumentet, då betalar man för det. De användare som vill ha både hand och fot, får givetvis det, och betalar därefter. Allt är förberett i själva instrumentet och det är egentligen bara en programlicens som behövs, instrumentet är det samma.

Nya resultat från pågående studier

När Eero Lindholm tidigare presenterade sina resultat gav dessa mycket stora ringar på vattnet och många intresserade kontakter knöts. Toni berättade att Eero redan nu lämnat in nytt abstrakt inför hösten EASD och denna gång har man ännu mer spännande upptäckter och resultat att visa upp. Vad det handlar om vill och kan Toni inte säga, inte mer än att det är oerhört bra resultat för framtiden.

CIPN, redan stort intresse

CIPN (Chemo therapy Induced Neuropathy) kommer att vara en oerhört stor och intressant marknad för VSD, det blev väldigt klart under lunchen. De läkare som man redan är i kontakt med välkomnar instrumentet, både marknaden och behovet är sanslöst stort. Att man hade något på gång blev jag säker på men inte riktigt säker när det första PM skulle presenteras.

Nu kom nyheten redan i förrgår, där det framkommer att Onkologiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus har ingått ett licensavtal med VibroSense Dynamics. Man skall testa metoden och instrument under sex månader. Testen går ut på att undersöka omfattningen av nervskador på patienter som behandlats med cytostatika, genom att mäta känseln i händerna med Multifrekvens Vibrametri.

Läs mer; https://www.aktietorget.se/nyheter/nyheter/?id=43558&publisher=-1

Summering

Idag har bolaget ett värde på mindre än 100 MSEK och detta är oerhört aptitligt på ett bolag som redan påbörjat sin försäljning och har ingångna avtal som inom kort kommer att generera intäkter. Risk/Reward är väldigt tilltalande och jag tror att vi har en uppvärdering från dagen kurs på 100% innan midsommar och ytterligare 100% innan årsskiftet, och detta är ändå bara början på en mycket välförtjänt uppvärdering.

Under samtalet blev jag väldigt förväntansfull och väldigt lugn och trygg i min investering. För mig blev det självklart att teckna mina teckningsoptioner, och jag tror att så fort vi passerat sista nyttjandedagen för teckning kommer vi att se en ökad aktiekurs och en uppvärdering av det i mina ögon mest spännande bolaget på börsen.

För er som vill läsa mer om potentialen och siffror hänvisar jag till min tidigare analys (http://www.redeye.se/aktiebloggen/vibrosense-dynamics-state-art-pa-miljardmarknad)

För er som vill läsa mer finns följande Investor relation sida, där teaser och annat matnyttigt finns; http://www.vibrosense.se/investor-relations

Dessutom finns Tonis senast presentation av VSD att se här; http://www.vibrosense.se/sites/default/files/assets/documents/lifescience_gbg_180307_b.pdf

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?