Post entry

Redan över för skogsbranschen?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Det kommer negativa signaler från skogen.

Blev det en kort sommar för skogsbranschen? Skogsbolagen fick en renässans under H1 då resultaten ökade och framtidstron återvände. Detta förstärktes även av "underleverantörer" som Metso och Kemira som rapporterade kraftigt ökad aktivitet i deras "skogsavdelningar". I somras var analytiker rörande eniga om att skogsbolagen var en bransch med flyt. Jag var precis lika övertygad och plockade bl.a. in UPM bland favoritaktierna.

Nu börjar det dock komma andra signaler! SCA meddelade i veckan att de tror på sjunkande massapriser under hösten, samtidigt som råvarukostnaderna ska öka. Det innebär alltså pressade marginaler för bolaget. Igår meddelade dessutom pappersbranschen att lagernivåerna inom cellulosa ökade kraftigt i augusti! Lagren håller nu 34 dagars efterfrågan, mot 29 i juli. Det indikerar att priserna kommer att sjunka under hösten, vilket i sin tur kan pressa marginalerna hos både Stora Enso och UPM. Det verkar alltså som att de stigande marginalerna redan har nått vägs ände!

Nu ska man minnas att Q3 är mer än bara augusti, samtidigt som priserna troligen har varit stabila under hela kvartalet. Således borde den kommande kvartalsrapporterna ändå vara helt ok. Min oro gäller främst eventuella förändringar i prognoserna och jag tror tyvärr att dylika signaler blir viktigare vid Q3-rapporten än själva resultaten. Å andra sidan har jag varit negativ till skogsbranschen tidigare och vissa menar att jag varit för negativ. Kanske jag oroar mig i onödan den här gången med?

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?