Post entry

Rappottbet Onsdag

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Bringwell Ner

Bringwell gynnas klart av att det statliga monopolet på apotek har avskaffats. Med produkter som Chi san och Kan Jang kommer med all säkerhet försäljningen öka. Frågan är om detta verkligen visar sig under första kvartalet. Skuldsättningen är hög vilket gör att bolaget i år gjort två pressreleaser där likviditeten stärkts. Marknaden har i år handlat ner aktien med 12 procent på en stigande börs, rapporten riskerar med detta i tankarna bli en besvikelse. Minskad tillväxt till följd av besparingar kan ses negativt av marknaden.

SEB UPP

Wallenbergarnas bank är i dagsläget näst lägst värderade av alla storbanker med en värdering av eget kapital på 1,05. Detta är lågt ur historiskt perspektiv då värderingen historiskt ligger på ett PJEK 2. Nordea värderas till 1,17 och handelsbanken till 1,51. Problemen i Baltikum och den tyska kontoverksamheten har skrämt upp placerarna. Läget har stabiliserats och Swedbank visade idag upp en vinst på dryga två miljarder mot väntad förlust. Skillnaden mot Swedbank är att SEB är mer av en affärsbank vilket innebär att utlåning i hög grad är mot företag och institutioner även om halva bankens verksamhet är mot privatpersoner. Detta gör att räntenettot inte är en fullt så viktig post som för Swedbank. Idag gick rykten om att den förlust tyngda kontorsverksamheten i Tyskland kan ha hittat en köpare. Skulle detta vara fallet kommer detta tolkas som klart positivt av aktiemarknaden.

Transatlantic B Ner

Transatlantic har i år slagit index vilket känns konstigt för ett företag som troligen har två till tre år kvar innan siffrorna åter blir positiva. Rederibranschen leder av stor överkapacitet vilket kommer visar sig i spot priserna som sjunkit avsevärt sedan toppen. Vinterns isbrytning ger förvisso täckbidrag men företaget kommer ändå troligtvis visa en rejäl förlust. Förutom detta har bolaget haft strul med ledningsbyte. Ser vi till värderingen är dock denna långt ifrån skrämmande och Trans värderas i dagsläget till 65 procent av sitt egna kapital. Ser vi till nordiska konkurrenter med stora ekonomiska muskler som Golden Ocean, D/S Nordic, D/S TORM mfl värderas bolagen ungefär samma i alla fall om vi beaktar småbolagsrabatten. Mitt bet är ner

Eniro Ner

Tungt belånade Eniro är ett bolag med stora problem. Aktien handlades ned rejält efter publiceringen av fjärde kvartalet. Bolagets gamla kataloger är fortfarande en viktig inkomstkälla, en källa som sinar allt snabbare. Istället försöker bolaget kompensera genom att öka förtjänsten på hemsidan. Denna utmaning är stor och har tidigare visat sig i princip omöjlig. Värderingen sett till (p/e), Kassaflöde och eget kapital är lågt. Förväntningarna är dock lågt ställda, risken för åter en rejäl besvikelse är dock stor.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?