Post entry

Kyligt rederi mot turnaround

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Transatlantic är iskall på börsen då aktien periodvis handlats under teckningskursen i den pågående nyemissionen. Det är dock kylan som ser ut att bli rederiets räddning.

Substanrabatten hos Transatlantic ligger på över 60 procent. Skärhamnsrederiet är alltså konkursvärderat och börsvärdet på ca 1 Mdr kronor motsvarar endast nybyggnadspriset för två av rederiets ankarhanteringsfartyg, vilket kan uppfattas som spektakulärt då flottan består av 19 ägda samt ytterligare 44 inhyrda fartyg. I fredags slutade aktien på 10 kronor jämnt vilket också är teckningskursen i den pågående nyemissionen vars teckningsperiod avslutas i morgon. Under veckan som gått har det även skett avslut under teckningskursen vilket kan tyckas allvarligt då det knappast ger aktieägarna några incitament för att teckna då det är billigare att köpa över börsen. Det finns självklart således inte heller någon rabatt som lockar aktieägarna att öppna plånboken men något äventyrande av emissionen kommer det inte att bli frågan om eftersom huvudägaren, norska investmentbolaget Kistefos, står som garant till i praktiken hela beloppet. Det kan också vara norrmännen som visat upp större skrämselposter på säljsidan med sannolikt syfte att komma över en ännu större kakbit av rederiet till ett förmånligt pris. Taktiken skulle kunna vara smart eftersom tårtan snart kommer att delas vilket kommer att synliggöra ingredienserna och sannolikt skapa aktieägarvärden framöver.

Transatlantics rapporterade i niomåndadersrapporten förluster på 305 Mkr. Visserligen belastas resultatet till största delen av omstruktureringskostnader men sedan finanskrisen har rederiet haft synnerligen svårt att få kölen på rätt. Nu skall det dock bli ändring på det, åtminstone på styrbord sida där offshoreverksamheten finns. Målsättningen för nästa år är att knoppa av offshoredelen(Trans Viking Offhore A/S) och notera den på börsen i Oslo. Kvar i Stockholm blir rederiets lastfartygsdel bestående av Ro-Ro-, bulk- och containerfartyg. Avknoppningar brukar vanligtvis synliggöra värden samt medföra kursstegringar och det skulle vara mycket förvånande om så inte blir fallet också för Transatlantic. Studerar vi hur tillgångarna är fördelade och slår ut dessa över nuvarande börsvärde skulle det avknoppade Trans Vikings marknadsvärde ligga på ca 800 Mkr medan lastfartygsdelen skulle värderas till ca 200 Mkr.

Blickar vi tillbaka till 2008 presterade Trans Viking ett operativt resultat på 233 Mkr. Det goda siffrorna genererades tack vare rekordhöga hyror på spotmarknaden i Nordsjön, där fartygen opererade för att främst positionera oljeriggar. Då bestod dock flottan av enbart fyra hälftenägda ankarhanteringsfartyg(ahts-fartyg). Med 100-procentigt ägande skulle alltså resultatet varit dubbelt så högt, alltså 466 Mkr.

2010 köptes dock den återstående halvan av Trans Viking, via en apportemission till Kistefos, vilket förde upp norrmännen som största ägare med 50 procent av aktierna. Sedan rekordåret 2008 har också ytterligare fyra nya ahts-fartyg tillkommit(det sista levereras vid årsskiftet) och dessutom fem mindre psv-fartyg tack vare det aktuella förvärvet av SBS Marine, som delar av den pågående nyemissionen är tänkt att finansiera. Fantiserar vi att offshoremarknaden skulle nå tillbaka till sötebrödsdagarna skulle det alltså finnas förutsättningar för resultatet att segla iväg förbi 1 Mdr kronor.

Studerar vi marknaden börjar det även se betydligt bättre ut än det var under fjolåret och tidvis har även spothyrorna varit på väg mot forna rekordnivåer. Nya fynd i Nordsjön talar också för en ökad aktivitet i området vilket kommer att gynna redarna och dessutom ökar aktiviteten vid andra områden, bl a utanför Brasilien, vilket ger förutsättningar för ett minskat utbud framöver. Antalet beställda fartyg har även minskat kraftigt, t ex beräknas endast 8 fartyg nå den globala offshoremarknaden år 2013. Nuvarande utbud av fartyg på spotmarknaden är dock fortfarande stort och det vore således oanständigt att förvänta sig en fullständig återhämtning på kort sikt. Däremot finns det förutsättningar för ett riktigt hyggligt vinstlyft.

I torsdags pressmeddelade Transatlantic att de tecknat långtidskontrakt med Sakhalin Energy som är ett konsortium bestående av bl a Gazprom och Shell, verksamma vid Sakhalin-öarna norr om Japan. Kontraktet gäller det isbrytande ahts-fartyget Vidar Viking och löper under 3,5 år(inkl option 3x4 mån) med ett värde av 70 musd. Dygnshyran ligger på ca 55 000 usd vilket är högt i förhållande till genomsnittet för nordjöhyrorna det sista året. Bemanningen kommer att bli rysk/cypriotisk vilket kommer att resultera i lägre kostnader och räknar vi försiktigt med en självkostnad på 38 000 usd skulle vinsten per år landa på ca 38 Mkr.

Det intressanta med avtalet är att Transatlantic avbryter ett kontrakt med Sjöfartsverket gällande de tre första månaderna av året då den svenska sjöfartsmyndigheten har möjlighet att vid behov använda fartyget till isbrytning längs svenska kusten. Förutom Vidar Viking omfattas även två andra fartyg av kontraktet. Handlingen indikerar att Transatlantic är villiga att offra kontrakten för att positionera sig för att ta del av ökad efterfrågan på specialbyggda fartyg för operation i arktiska farvatten vilket det nu finns goda möjligheter till. En stor del av oljebolagens licenser i arktiska områden löper ut 2016-2017. För att hinna med grundlig prospektering måste prospektering påbörjas senast 2013-2014 vilket i sin tur innebär att upphandlingen av leverantörer, bl a offhorefartyg, behöver ske senast 2011-2012. Det börjar alltså bli bråttom och studerar vi webbsidor kopplade till branschen, bl a offshore.no, är det uppenbart att oljebolagen nu ställer in siktet mot kallare vatten.Vid halvårsskiftet påbörjade även det nya isförstärkta ahts-fartyget Njord Viking ett 4-årskontrakt med norska ENI för operation i Barents hav och tidigare under året har ett fartyg varit uthyrt till Cairn Energy för operation utanför Grönland. Långtidskontrakt ger en trygg intjäning och leker vi med tanken att samtliga ahts-fartyg skulle hyras ut till liknande villkor som Vidar Viking och att flottan med psv-fartyg skulle bidra med 20-30 Mkr skulle resultatet ha förutsättningar att överstiga 300 Mkr. En dubblering av börsvärdet för den kommande avknoppningen ligger således i korten, eventuellt mer.

Studerar vi bihanget, alltså lastfartygen, ligger årsomsättningen efter förvärvet av Österströms kring 3 Mdr kronor. Under åren 2007/2008 nåddes en rörelsemarginal på ca 5 procent. Skulle rederiet lyckas omstrukturera och effektivisera tillbaka till den nivån finns det naturligtvis förutsättningar för en rejäl kurshöjning. Makroläget talar dock för motsatsen och med en djup lågkonjunktur finns det naturligtvis risk för att Transatlantic sjunker till botten. Men, som sagt, dagens börsvärde har ju redan diskonterat in rätt mycket elände och personligen tror jag inte heller att Kistefos ser så mycket intresse i lastfartygen, vilket skulle kunna innebära att skärhamnsrederiet slukas för en spottstyver av någon större spelare, men till sannolikt ett högre pris än det marknadsvärde som lastfartygsdelen i dagsläget ser ut att få vi delningen.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?