Post entry

Trading som heltidsjobb?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Precis som så många andra funderar jag över vad som krävs för att kunna ha tradingen som ett heltidsjobb. Jag tänkte att jag skulle försöka angripa frågeställnigen så rationellt som möjligt för att se var det leder.

Målsättningen är att arbetet skall ge motsvarande en rimlig lön åtminstone sett över tiden. Låt oss anta att en rimlig lön (före skatt) är ungefär 30 kkr per månad vilket motsvarar 360 kkr per år. Lägg därtill omkostnader ett vi får 400 kkr per år som tradingen måste generera.

Snabbt inser vi ut att för att kunna tjäna dessa pengar krävs ett grundkapital och om detta är 400 kkr så måste avkastningen vara prydliga 100% per år. Om vi har 1 Mkr att börja med så krävs 40% avkastning. De flesta mäklare ger dock möjligheten att köpa på marginalen och då kan kapitalbehovet minskas, men risken ökar givetvis med motsvarande grad. Likaså kan kapitalbehovet minskas genom att använda instrument med hävstång såsom futures, certifikat eller optioner etc.

Med andra ord handlar det i slutändan mer om vilken risk man är beredd att ta än hur mycket pengar man har. Mer om det senare.

Denna avkastning skall alltså genereras genom att först köpa och sedan sälja aktier eller andra instrument med vinst...

Om vi gör 1000 affärer på ett år så måste varje affär i snitt ge 400 kr. Glöm dock inte bort att varje affär kostar i courtage. För enkelhetens skull 100 kr (50kr för köp + 50 kr för sälj). Varje affär måste alltså ge 500 kr där 20% (eller 100kkr) av förväntade vinsten går direkt ner i mäklarfickan.

Det känns inte bra utan vi tänker om och säger att 400 affärer per år som ger 1100 kr i vinst och där 100 kr går till mäklaren är en mer rimlig nivå. Detta motsvarar knappt 2 affärer per börsdag

Nästa viktiga variabel att titta på är hur länge varje innehav skall hållas. Om varje innehav hålls i ett dygn kan du låta hälften av ditt kapital gå in i varje affär. Håller du varje affär i 10 dygn kan 5% av kapitalet gå in i varje affär. Vilket som är bäst beror vilken typ du är. Ett system som som omsätter hela kapitalet varje dag (eller för den delen ännu mer, det finns ju ingen egentlig gräns av hur kort tid en affär kan vara...) kommer visserligen att kosta mer i courtage, men den stora skillnaden är nog att det kräver mer resurser i form av tid, uppmärksamhet och teknik för exekveringen. Jag kommer inte att gå in mer på daytradingmodeller än så (då det pga kostnadsbilden verkar svårt att slåss med börsmedlemmarna på high-frequencyområdet med sina servrar i placerade i OMX lokaler för att minimera lagg...) utan fokusera på modeller med snitthålltider på några dagar till några veckor.

Det går naturligtvis även att tänka sig att göra betydligt färre affärer per år med betydligt längre hålltider och då givetvis högre avkastningskrav per affär. Statistiskt sett kommer dock fler affärer att ge en jämnare avkastningskurva, vilket får ses som positivt då målbilden är att skapa ett substitut till vanlig lön.

Ingen trading ger dock garanterade 1100 kr avkastning varje affär utan mycket troligare är att två förluster följs av en vinst. Till exempel ger tre affärer där första är en förlust på 3000 kr, andra en förlust 2000 kr och tredje en vinst på 8300 kr önskad snittavkastning. En sådan profil skulle ge ett reward/risk förhållande på 0,44 (1100/2500=0,44). Dvs. snittförlusten vid förlust är 2500kr och snittvinsten för alla tre affärer är 1100kr.

Varje riskerad krona ger med andra ord 1,44 kronor tillbaka, i snitt, vilket är den "edge" som just denna avkastningsprofil ger.

Självklart går det att tänka sig modeller med både sämre och bättre edge som även de uppfyller vårt avkastningskravet. Skillnaden är som sagt risken.

Tyvärr är det inte så bra att en affär av tre ger 8300 kr vinst, utan tradingen tenderar att vara beroende av ett fåtal större vinster som kommer mycket mer sällan. Till exempel kan det vara så att en av hundra affärer ger 40kkr i vinst, en av hundra ger 25kkr i vinst, tre av hundra ger ca 18 kkr i vinst, fem av hundra ca 13 kkr, tio av hundra ca 8 kkr, tio av hundra ca 1kkr och resterande (tre) någon hundralapp per affär.

Eftersom effektiva och välplacerade stop är grunden i en bra tradingmodell så bör inte spridningen på förlustsidan bli tillnärmeslevis så stor, även om det även här kommer att finnas uteliggare pga. stora fall över natt ed.

Resultatet av den vinstprofilen är hursomhelst ungefär densamma. Snittvinsten per affär är ca 1100 kr, men scenariot är mycket troligare.

Erfarenheter från egen backtesting av modeller med den typen av vinstprofilen har visat att standardavvikelsen på en månadsavkastning som snittar 33 kkr (400kkr/år) är närmre 90 kkr, vilket är ungefär det dubbla mot vad normalfördelningskurvan för profilen säger. Detta har sannolikt att göra med att marknaden under relativt långa perioder inte uppvisar någon tydlig trend vilket är en förutsättning för de riktigt stora vinsterna. Slutsatsen är att det är viktigt att finnas på många marknader som sinsemellan har så låg korrelation som möjligt. Smarta marknadsval och bra modelldesign har naturligtvis stor betydelse för utfallet, men skillnaden kan aldrig byggas bort.

Som jämförelse kan man dock säga att 33 kkr/mån med standardavvikelse på 90 kkr motsvarar en sharpe-kvot på 1,26 vilket ändå får betraktas som ganska bra i förhållande till vad de flesta hedgefonder presterar över tid, men utan att vara någon utopi.

Backtesting visar också att både drawdown och drawdownperiod måste dubblas jämfört med normalfördelad spridning för att kompensera för marknadens beteende och korrelationer. Simuleringar visar att vi kan förvänta oss omkring 180 kkr drawdown och en längsta drawdownperiod av 10 månader under en femårsperiod med den beskrivna avkastningsprofilen. Risken är 5% att drawdown blir över 260 kkr och 1% att den blir över 300 kkr.

Detta är väsentligt när vi vill beräkna kapitalbehovet i förhållande till risken. Om ditt kapital är 180 kkr så är risken för ruinering inom 5 år 50%, har du 260 kkr så är risken 5% och med 300 kkr är risken 1%.

Dessa siffror måste dock tas med en nypa salt då förekomsten av sk. "svarta svanar" sannolikt gör risken för ruinering betydligt större. För att psykologiskt klara av förväntade 180 kkr drawdown utan att ändra strategi så tror jag de flesta behöver ett kapital någonstans mellan 600-1200 kkr. Förväntad drawdown blir då någonstans mellan 15-30% av kapitalet.

Slutsatsen blir att för att avgöra ifall det är möjligt att leva på tradingen måste det dels finnas en tradingmodell som har positiv förväntad avkastning och dels måste psyket och kapitalet räcka till för att hantera den drawdown som oundvikligen kommer att uppstå förr eller senare.

Oddsen förbättras självklart med en tradingmodell med bättre reward/risk-förhållande, men det finns också andra faktorer att titta på såsom modellens vinstspridningen. Modeller beroende av ett fåtal mycket stora vinster kan trots ett bra rew/risk förhållande vara mindra attraktiva än en modell som plockar fler lite halvstora vinster.

Det tänkte jag titta mer på vid ett senare tillfälle.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?