Post entry

Spekulativt köp: Topotarget

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Danska medicinska forskningsbolaget Topotargets aktie ser billig ut i relation till vad som väntas hända.

CUP-cancer

Intressant Power Point-presentation om Topotarget från 8 feb 2012: http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4C7P7T/1686156111x0x540991/5d379954-ad00-4ce8-b4d6-6bffe6ae48e0/Corporate%20Presentation_Swiss-Scandinavian%20Bio-Business%202012.pdf

Enl tidslinjen på sid 21 i presentationen ser det ut som att forskningsresultat om Topotargets anticancerprodukt Belinostat mot så kallad CUP-cancer kommer att presenteras i slutet av q1/2012.

Och ännu så länge (tom idag 4 apr 2012) har väl inga sådana forskningsresultat presenterats ännu? Dvs det kanske är dags nu.

CUP-cancer = Cancer of Unknown Primary, dvs cancer med okänt ursprung.

Topotarget-aktien har ju stigit bra sedan en bottennivå kring 1,50 danska kr i aug 2011 till nuvarande kursnivå på 3 dkr.

Dock sa Topotargets vd Francois Martelet följande i bolagets årsredovisning för 2011 (daterad 14 mars 2012):

"Top-line data from the CUP study is expected to be reported during the first half of 2012."

Dvs enl det kan det dröja ända till 30 juni 2012 innan ev CUP-resultat kommer.

http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4C7P7T/1767406898x0x553098/a9933bd7-68a3-4775-9ed3-410b4ae1148e/Annual%20report%202011.pdf

För övrigt sa Martelet följande i årsredovisningen om CUP-studien (som tydligen kallas "CLN-17"):

"Clinical progress in CUP _– CLN-17 study

The CLN-17 study in CUP (cancer of unknown primary) within solid tumors is currently in a randomized phase II clinical study. The CUP study is fully sponsored by Topotarget.

Topotarget is currently awaiting the study’s progression-free survival (PFS) results to be available. These results will provide important evidence of belinostat’s potential and may guide us in regard to which benefits the HDAC inhibitor may add in terms of efficacy in an established chemotherapy regimen (BelCaP).

The obtained results will therefore be used to evaluate and potentially support further clinical studies in other solid tumor indications, including cancers related to:

• bladder
• ovarian
• colorectal
• NSCLC (non-small cell lung cancer)"_

Värdering, ekonomi

• Topotarget nu värt ca 400 miljoner danska kr på Köpenhamnsbörsen (vid nuvarande börskurs 3 dkr).
• Under 2011 hade bolaget ett nettoresultat på -33 miljoner danska kr (belastat av bla forskningskostnader på 54 miljoner dkr).
• I slutet av 2011 hade Topotarget 114 miljoner dkr i kassan.

Dvs Topotarget verkar inte ha något akut behov av kapitaltillskott med samma kostnadstakt som 2011.

PTCL-cancer

Amerikanska läkemedelsbolaget Spectrum samarbetar med danska forskningsbolaget Topotarget om att utveckla anticancerprodukten Belinostat.

De har väl delat upp det så att:

• Topotarget står för den pågående CUP-studien av Belinostat (vars resultat alltså ska presenteras under första halvåret i 2012). Studien omfattar knappt 90 patienter.
• Spectrum står för en studie av Belinostat-användning mot PTCL-cancer. Den studien omfattar ca 130 patienter och forskningsresultaten av den ska presenteras under andra halvåret 2012.

PTCL-cancer = Peripheral T-Cell Lymphoma

http://en.wikipedia.org/wiki/Peripheral_T-cell_lymphoma

http://www.lymphomainfo.net/content/lymphoma-info/peripheral-t-cell-lymphoma

"It (PTCL) is an aggressive, high-grade type of cancer. It generally has a poor prognosis, but may respond better to treatment than indolent, low-grade lymphoma."

Positivt att Topotarget (enl årsredovisningen) verkar räkna med att Belinostat mot PTCL-cancer kommer att godkännas av amerikanska läkemedelsverket FDA under 2013.

Och för Topotarget väntar engångsutbetalningar plus procent på försäljningen av Belinostat mot PTCL, om allt går som det ska.

Så här står det i T:s årsredovisning:

_"NDA submission to the FDA expected by end 2012, with estimated approval in 2013

• Expected milestone payments from Spectrum Pharmaceuticals:
1. Following FDA acceptance of NDA (one million shares of common stock in Spectrum Pharmaceuticals, and a double-digit million USD cash payment)
2. Upon FDA approval (double-digit million USD cash payment)
• Following market launch, Topotarget will receive double-digit royalty payments from Spectrum Pharmaceuticals
• Possibility of subsequent drug"_

Dvs ansökan om att få Belinostat godkänt mot PTCL-cancer kommer att lämnas in till FDA i slutet av 2012.

Om FDA godkänner ansökan-inlämningen kommer Topotarget att få två olika betalningar från Spectrum:

• 1 miljon Spectrum-aktier
• minst 10 miljoner dollar cash

Och om FDA senare godkänner Belinostat mot PTCL-cancer (vilket enl T väntas ske under 2013) kommer T då att få:

• ytterligare minst 10 miljoner dollar cash

Plus att T sedan får:

• minst 10% av alla Spectrums försäljningsintäkter av Belinostat mot PTCL-cancer

Spectrum-aktiens börskurs ligger i dagsläget på 12,21 dollar så 1 miljon Spectrum-aktier har ett värde på ca 70 miljoner dkr.

Och cash-betalningarna på minst 20 miljoner dollar motsvarar över 110 miljoner dkr.

Dvs Topotarget verkar räkna med att FDA kommer att godkänna ansökan-inlämningen och användningen av Belinostat mot PTCL-cancer senast 2013.

Det verkar då ge T engångsbetalningar på minst 180 miljoner danska kr senast 2013 (över 110 miljoner dkr cash plus Spectrum-aktier värda ca 70 miljoner dkr).

Plus att T därefter får minst 10% av Spectrums försäljningsintäkter av Belinostat mot PTCL-cancer.

Men obs alltså att man ännu ej vet om FDA kommer att godkänna Belinostat mot PTCL-cancer (eller om FDA ens kommer att godkänna ansökan-inlämningen för det), eller hur stor försäljningsintäkterna senare blir för Belinostat mot PTCL.

Räcker pengarna?

Och kommer Topotarget att klara sig utan att behöva be aktieägarna om kapitaltillskott (genom utgivning av nya Topotarget-aktier via nyemission) innan ev PTCL-betalningar från Spectrum kommer? En sådan nyemission kan leda till kursnedgång i Topotargets börskurs.

Så här skriver dock Topotarget i ovannämnda Power Point-presentation från feb 2012:

"Based on current plans and without taking potential SPPI milestones into account, cash resources will take us into 2013"

Dvs på det låter det som att T har tillräckligt med kapital för att klara sig till 2013 då utbetalningarna från Spectrum väntas komma. (SPPI = Spectrum Pharmaceuticals, Inc.)

Övriga världen

Obs att Spectrum ännu så länge endast har förhandlat till sig rätten att sälja Belinostat i USA, Kanada, Mexiko och Indien (plus förhandsrätt till Kina). Så Topotarget har därutöver kvar rätten att ingå avtal med Spectrum eller andra bolag om rätten att sälja Belinostat i övriga länder. Sådana avtal väntas i så fall ge ytterligare pengar till Topotarget, både engångsbetalningar och procent på försäljningen.

På sin hemsida har Topotarget http://www.topotarget.com/ lagt upp en nyare Power Point-presentation som är daterad 27 mars 2012: http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4C7P7T/1767406898x0x554965/d2b2c6c5-43f5-41d4-a94a-8902d3d31108/Proinvestor%20Life%20Science%20Seminar%20Mar%2027%202012.pdf

Den verkar i stort sett vara densamma som den från 8 feb 2012 ovan. Bla framgår att Topotarget letar bolag att ingå försäljningsavtal med för de länder som Spectrum inte har ingått avtal om:

"Topotarget A/S pursues partnership opportunities in Europe, Asia/Pacific, Latin America, and in the rest of the world"

Enl presentationen kan det bli tal om sådant försäljningsavtal före halvårsskiftet 2013.

Prognos, tidplan

Det står även att Topotarget räknar med ett resultat före skatt på -75 miljoner dkr till -95 miljoner dkr under 2012, dvs en klart större förlust än 2011.

Men kassan väntas inte utarmas helt för det. Topotarget räknar med att kassan kommer att minska till 35-55 miljoner dkr i slutet av 2012.

Enl tidslinjen på sid 27 i presentationen räknar Topotarget med följande händelser:

• Första halvåret 2012: Forskningsresultat från CUP-studien.
• Andra halvåret 2012: Forskningsresultat från PTCL-studien.
• Före utgången av 2012: Ansökan-inlämning till amerikanska läkemedelsverket FDA avseende Belinostat mot PTCL.
• Första halvåret 2013: Engångsbetalningar från Spectrum till Topotarget då FDA har accepterat ansökan-inlämningen avseende Belinostat mot PTCL.
• Första halvåret 2013: Försäljningsavtal med bolag om försäljning av Belinostat i Europa och Asien.
• Halvårsskiftet 2013: FDA-godkännande av Belinostat mot PTCL.

Tidpunkterna ska väl tolkas som hur det kan väntas bli utifrån de förutsättningar Topotarget känner till idag, dvs man vet väl aldrig säkert att det verkligen kommer att bli som enl punkterna.

Försäljningspotential

I en gammal Power Point-presentation från aug 2011 framkommer intressant info om vilken försäljningspotential det finns för Belinostat avseende olika cancerformer: http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-4C7P7T/1767406898x0x492638/6ebb62f7-0c4b-43a0-a993-ecf5fdac0c33/Presentation%20for%20Q2%202011%20interim%20conference%20call

På sid 9 framkommer att PTCL är en ovanlig cancerform. 12 000 pers uppges insjukna i PTCL-cancer varje år i USA, Japan och de fem största EU-länderna.

Då är CUP-cancer klart mer förekommande med 83 000 insjuknande pers/år i samma länder.

De tre vanligaste cancerformerna (enl den sammanställningen som är gjord av Datamonitor) är följande:

• tjocktarmscancer: 481 000 insjuknande/år
• lungcancer: 373 000/år
• urinblåsa-cancer: 166 000/år

Positivt därför det som Topotarget-vd:n Francois Martelet sa i årsredovisningen om att forskningsresultaten från Belinostat mot CUP-cancer även kommer att användas för att utvärdera möjligheterna för Belinostat mot ovannämnda mer förekommande cancerformer. Så här sa Martelet enl ovan:

_"The obtained results will therefore be used to evaluate and potentially support further clinical studies in other solid tumor indications, including cancers related to:

• bladder
• ovarian
• colorectal
• NSCLC (non-small cell lung cancer)"_

Med lungcancer avses här så kallad NSCLC (Non-Small-Cell Lung Carcinoma): http://en.wikipedia.org/wiki/NSCLC

Enl bedömningarna på sidan har Belinostat potential att som mest nå en försäljning på 100-130 miljoner dollar/år mot PTCL och 500-600 miljoner dollar/år mot CUP (om Belinostat någonsin lanseras mot dessa cancerformer, vilket bla förutsätter att forskningsresultaten blir bra och att myndigheterna därefter godkänner Belinostat för användning mot dessa cancerformer).

Antag att Belinostat kommer att kunna lanseras mot dessa cancerformer och nå dessa försäljningsnivåer i framtiden, och att Topotarget får minst 10%/år av dessa försäljningar så skulle det innebära intäkter för Topotarget på minst ca 60-70 miljoner dkr/år för Belinostat mot PTCL-cancer och minst 280-340 miljoner dkr/år för Belinostat mot CUP-cancer.

Jämför med att Topotarget i dagsläget alltså är värt ca 400 miljoner dkr på börsen vid nuvarande börskurs 3 dkr.

Obs att det ovannämnda intäkter för Topotarget är toppnivåerna de åren då Belinostat väntas säljas som mest för användning mot dessa cancerformer. Å andra sidan är nivåerna beräknade som 10% av de totala försäljningsintäkterna, dvs om Topotarget i själva verket får 15% så blir intäkterna till Topotarget 50% högre än ovannämnda siffror.

Som nämnt ovan innebär Topotargets avtal med Spectrum att Topotarget ska få "tvåsiffriga royaltybetalningar" av Spectrums försäljning av Belinostat mot PTCL i de länder som Spectrum har försäljningsavtal om. Tvåsiffriga royaltybetalningar avser alltså ett tvåsiffrigt procenttal av försäljningsintäkterna och ett tvåsiffrigt procenttal betyder alltså minst 10%.

Edisons analys

Ett tidigare blogginlägg (från sept 2011) berörde Topotarget: http://www.redeye.se/aktiebloggen/topotarget/skordetid-topotarget Där uppgavs Topotarget stå inför en skördetid och att analysfirman Edison ansåg Topotarget-aktien vara värd 7-8 dkr. Börskursen stod då kring 2 dkr och sedan dess har den alltså stigit till 3 dkr.

Enl blogginlägget uppgavs att CUP-resultaten skulle presenteras före årsskiftet 2011/2012. Det har alltså tydligen försenats så att resultaten nu väntas före halvårsskiftet 2012.

Däremot angavs förväntningar om godkännande av Belinostat mot PTCL komma under 2013, vilket enl ovan gäller fortfarande.

Det stod även i blogginlägget att Topotarget räknade med ett resultat på -20 miljoner dkr till -40 miljoner dkr under 2011, och det blev ju -33 miljoner dkr så det var positivt att man verkar kunna lita på Topotargets resultatprognoser i alla fall.

Enl Edison-analysen som refereras i blogginlägget hade Edison då förväntningar på att Belinostat skulle kunna nå en total försäljning på 1,2 miljarder dollar/år globalt. Härav räknade Edison med att 70 miljoner dollar/år skulle komma från Belinostat mot PTCL-cancer, dvs återigen är intrycket att försäljningspotentialen för Belinostat mot PTCL inte är särskilt stor.

- - -

Tillägg 12 apr 2012

Uppdaterad analys från Edison: http://www.edisoninvestmentresearch.co.uk/researchreports/Topotarget120412Update.pdf

Enl analysen anser Edison att Topotarget är värt drygt 1 miljard danska kr, jämfört med att Topotarget i skrivande stund är värt drygt 370 miljoner danska kr vid börskursen 2,82 danska kr.

Det innebär att Edison anser att Topotarget är värt 7-8 danska kr/aktie, dvs nästan tre gånger så mycket som nuvarande börskurs.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?